Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse: Edwin Steenbrink

Functie: Business Partner BLMC

Specialismen:

  • Financiële Supply Chain Analyse
  • Supply Chain Benchmark
  • Data-analyse en supply chain KPI’s
  • Supply Chain Rendement
  • Supply Chain processen

Financiële analyse

Edwin zet als business partner van BLMC zijn kennis en ervaring in om bedrijven hun maximale potentieel te laten benutten. Een belangrijk instrument daarbij is de Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse.

Edwin: ‘Vaak is aan de oppervlakte niet geheel zichtbaar wat het potentieel van een bedrijf is of waarom ze dat niet behalen. Daarom starten we bij voorkeur met een Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse, ik noem dat ook wel het maken van een Polaroidfoto of temperatuurmeting. Die plaatst de mogelijkheden van een bedrijf in een kwantitatief kader. De analyse bestaat uit twee delen. Ten eerste een Financiële Benchmark van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten. Appels met appels vergelijken geef immers meer duiding. Ten tweede de Financiële Supply Chain Analyse, die dieper gaat en ook de relatie legt met de bedrijfsstrategie. De cijfers geven inzicht in zowel problemen als mogelijkheden. Die mogelijkheden rekenen we ook door, zodat vooraf duidelijk is wat verbeteringen kunnen opleveren.’

Uitvoering verbetertrajecten

Edwin gaat verder dan de financiële analyse, hij is ook vaak betrokken bij de uitvoering van de voorgestelde verbeteringen. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan het verbinden van verschillende functionele groepen op het gebied van kennis, mensen en systemen, om zo processen beter te laten verlopen, als een regisseur van de keten. ‘Je moet vanuit de supply chain rekening houden met de mensen boven en onder je, en links en rechts. Alleen als je alle perspectieven herkent én met deze verschillende partijen communiceert en samenwerkt, kun je problemen effectief oplossen en je supply chain optimaal laten functioneren. Een optimaal werkende supply chain leidt tot meer klantwaarde en lagere kosten. Dat zie je vervolgens weer terug in de jaarrekening. De monitoring van die resultaten is een belangrijk onderdeel van projecten.’

Ervaring

Edwin heeft een achtergrond in Technische Bedrijfskunde en ruim 25 jaar ervaring op executive managementposities in supply chain management, bij bedrijven zoals het familiebedrijf Melitta, Polaroid en Parker Hannifin. Bij BLMC werkt hij sinds 2020 in verschillende projecten. Hij deed onder andere een Financiële Benchmark & Supply Chain Analyse voor een grote netwerkbeheerder.

Longread: Supply chain verbeteren? Kijk naar de cijfers!

Hoe bepaal je waar in jouw supply chain verbeteringen mogelijk zijn? En wat die kunnen opleveren? Een nauwkeurige blik op de cijfers is een uitstekend begin. Financiële supply chain prestatie-indicatoren zijn objectieve richtingaanwijzers naar verbeterpotentieel en oplossingen. In deze longread lees je over twee manieren waarop zulke cijfers je kunnen helpen om te investeren in de zaken die het meeste opleveren.

Download de longread