Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

De meeste verbeteringen starten met een concrete vraag: je wilt bijvoorbeeld marges verhogen, kosten verlagen, voorraden optimaliseren of servicelevels verbeteren. Of  je stelt een breder doel, zoals het maximale rendement halen uit je supply chain; je weet dat het beter kan, maar je vraagt je af hoe. Een financiële analyse is dan de belangrijkste eerste stap. Die laat zien waar je staat en wat er mogelijk is. Ook zijn de financiële kengetallen uitstekende richtingaanwijzers naar problemen en bottlenecks. En dus ook: naar de oplossingen. Zo maak je een vliegende start met het verbeteren van jouw resultaten.

Neem contact met ons op

Twee soorten cijfers zijn daarbij interessant:

 1. Een Financiële Benchmark die jou vergelijkt met jouw belangrijkste sectorgenoten. De benchmark laat zien hoeveel beter het kan en op welke onderdelen de verbetering mogelijk is.
 2. Een Financiële Supply Chain Analyse die dieper ingaat op je eigen ontwikkeling. De analyse laat zien wat je kunt doen om het verbeterpotentieel te bereiken.

Financiële Benchmark

Om te weten wat er mogelijk is, moet je weten waar je staat. Daar geeft de Financiële Benchmark antwoord op. We vergelijken jouw kerncijfers met vergelijkbare organisaties en concurrenten in je branche. We gebruiken een lijst van ongeveer 40 parameters en kiezen daaruit de kengetallen die voor jou het meest relevant zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Omzethoogte en jaarlijkse omzetgroei
 • Brutomarges
 • Bedrijfsresultaat (bijvoorbeeld: EBIT – Earnings Before Interest and Taxes)
 • Benutting van activa (bijvoorbeeld ROPA – Return On Physical Assets)
 • Omzetsnelheid van de voorraden
 • En andere kengetallen die in uw sector relevant zijn.

Hoe presteert jouw organisatie ten opzichte van sectorgenoten?

We verzamelen deze informatie uit openbare bronnen zoals jaarrekeningen en databases met financiële gegevens van beursgenoteerde en private ondernemingen. We rekenen de cijfers door en geven een helder overzicht van getallen die voor jou relevant zijn. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van sectorgenoten.

Dat kan er op hoofdlijnen zo uitzien.

Van vragen naar oplossingen

Nu vertellen deze KPI’s slechts een deel van het verhaal. Daarom doen we een nadere analyse om deze getallen betekenis te geven. Daarbij leggen we een verband tussen de KPI’s en de bedrijfsstrategie van jou en jouw concurrenten. Wil je je bijvoorbeeld onderscheiden op kwaliteit, dan zijn de KPI’s die samenhangen met service en productkwaliteit belangrijker dan de pure kosten.

De cijfers maken in ieder geval duidelijk wat er mogelijk is. Als een concurrent een bedrijfsresultaat kan bereiken van 24%, dat zouden jullie dat ook moeten kunnen (rekening houdend met de doelstellingen). Voor veel van onze klanten is de benchmark een belangrijke eye-opener, die richting geeft aan doelstellingen.

Wil je meer weten over hoe we zo’n benchmark opzetten en hoe je daarmee jouw supply chain kunt verbeteren? Lees dan het artikel: Je supply chain verbeteren? Kijk naar je concurrenten!

Financiële Supply Chain Analyse

De benchmarkanalyse laat dus zien hoeveel beter het kan en op welke onderdelen de verbetering mogelijk is. Met de Financiële Supply Chain Analyse bepalen we wat je kunt doen om die resultaten te bereiken. We gaan dieper op de getallen in en leggen onderlinge verbanden. Zo maken we een kwantitatieve maatwerkanalyse van jouw bedrijf.

Oorzakenanalyse

 • Ontwikkeling: we analyseren de cijfers van opeenvolgende jaren. Zo zien we hoe jouw bedrijf zich ontwikkeld heeft. We koppelen dat ook aan oorzaken; als de groei op een bepaald moment sterk afnam, wat gebeurde er in die tijd? Waren er bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt, of liep je intern tegen grenzen aan?
 • Balans: we zoomen in op de balans tussen omzet & klantwaarde, kosten en werkkapitaal, in relatie tot de strategie. Vaak blijkt dat problemen voortkomen uit een disbalans tussen deze getallen. Dat is op te lossen door duidelijke strategische keuzes te maken.
 • Oorzaken: we analyseren deze getallen ook een niveau dieper. Stel, we kijken naar het werkkapitaal, dan onderzoeken we hoe dat is samengesteld, maar ook wat de kwaliteit is van bijvoorbeeld de debiteuren. Als die laag is, gaan we onderzoeken waar dat aan ligt. Net zo lang totdat oorzaken helder zijn en dus ook duidelijk wordt waar de oplossingen liggen.

We houden in deze analyse steeds uw strategie en doelstellingen (KPI’s) in het oog. We onderzoeken ook of de doelstellingen bijdragen aan het succes. Een eenvoudig voorbeeld: als het de strategie is om kwalitatief de beste producten te leveren, kan een focus op kostenbesparing contraproductief zijn.

Wil je ook jouw supply chain doorgronden om gericht te investeren in verbeteringen? Lees dan dit artikel voor meer details over hoe zo’n analyse in zijn werk gaat: Wat heeft EBIT met mijn supply chain te maken?

Verbeter financiële resultaten

Met de Financiële Benchmark en de Financiële Supply Chain analyse krijg je een haarscherp inzicht in uw positie in de markt. Ook geeft deze analyse aan welke verbeteringen in de supply chain het meest opleveren. Daarmee kun je duidelijke keuzes maken die ervoor zorgen dat jouw supply chain minder kosten maakt en meer waarde toevoegt, waardoor de resultaten verbeteren.

Longread: Supply chain verbeteren? Kijk naar de cijfers!

Hoe bepaal je waar in jouw supply chain verbeteringen mogelijk zijn? En wat die kunnen opleveren? Een nauwkeurige blik op de cijfers is een uitstekend begin. Financiële supply chain prestatie-indicatoren zijn objectieve richtingaanwijzers naar verbeterpotentieel en oplossingen. In deze longread lees je over twee manieren waarop zulke cijfers je kunnen helpen om te investeren in de zaken die het meeste opleveren.

Download de longread

Haal het maximale rendement uit je supply chain

Wil je ook een haarscherpe analyse van jouw supply chain? Wil je precies weten waar je kosten kunt besparen en resultaten kunt verbeteren? Neem contact op met Edwin Steenbrink via 06-55156480 of via de button ‘neem contact op’ hiernaast.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wanneer je een supply chain uitdaging hebt, is het soms lastig om de echte oorzaak te vinden. Alles hangt immers met elkaar samen. Daarom beginnen wij een advies graag met een Financiële Supply Chain Benchmark en een Financiële Supply Chain Analyse. Financiële prestatie-indicatoren zijn namelijk uitstekende richtingaanwijzers naar oorzaken én oplossingen. Dat begint met een benchmark ten opzichte van concurrenten. Vervolgens doen we een diepere maatwerk analyse.