BLMC Interim Community (BIC); een hecht netwerk van de 50 beste interim managers

Iedereen kan zich interim manager noemen, maar lang niet iedereen beschikt over de juiste kwaliteiten om daadwerkelijk het vak goed uit te oefenen.

Het kost veel inspanning en ervaring om het kaf van het koren te scheiden en de interim manager te selecteren die over de juiste eigenschappen beschikt om de taak succesvol te volbrengen.

Op basis van bijna 20 jaar ervaring en uitgebreide assessments is de BLMC Interim Community ontstaan. Pas na een strenge selectie op kennis en ervaring maar vooral ook op persoonlijkheid, competenties en leiderschapsvaardigheden wordt iemand toegelaten tot de community.

Voordelen van de BLMC Interim Community

  • Dankzij jaren van nauwe samenwerking weten we wat voor een vlees we in de kuip hebben. Daardoor zijn we voor uw vraagstuk in staat om dé interim manager te selecteren die het meest geschikt bij uw vraagstuk en bedrijfscultuur.
  • De leden worden maandelijks getraind door Prof. Dr. Blomme van Nyenrode Business Universiteit verandermanagement. Met de kennis van en vaardigheden op het gebied van de laatste ontwikkelingen, blijven onze interim managers voorlopers in het vakgebied.
  • Alleen de interim managers met de juiste kwalificaties voor het interim vak worden toegelaten tot de community. Iedereen heeft een streng selectieproces ondergaan, waarbij kennis en ervaring maar vooral ook persoonlijkheid, competenties en leiderschapsvaardigheden in kaart zijn gebracht.
  • De community biedt onze klanten een collectief in plaats van een solistisch opererende interim manager. Tijdens iedere bijeenkomst sparren de interim managers over lastige vraagstukken uit de eigen praktijk om zo elkaar verder te helpen en van elkaar te leren.
  • In 24 uur een voorstel voor een interim manager. Wanneer de nood hoog is en een klant zo snel mogelijk een interim manager nodig heeft, zijn we in staat om snel een interim manager te plaatsen zonder dat er concessies worden gedaan.

Focus op ontwikkeling

Een interim-manager moet beschikken over de juiste technische skills en vakkennis. Maar minstens zo belangrijk zijn de interpersoonlijke skills. Hoe ontwikkelt de vaak solitair opererende interim-manager die? Naast coaching en training in verandermanagement door Prof. Dr. Robert Jan Blomme van Nyenrode Business Universiteit zetten we intervisie in.

Een intervisie heeft als doel om van elkaar te leren en met elkaar te sparren. Deelnemers brengen hun eigen concrete vraagstukken in en vragen de groep om met hen mee te denken. Dat kan beginnen bij een technische kwestie, maar vaak gaat het vooral over intermenselijke zaken zoals weerstand of onrust in de organisatie waar ze werken. Het is niet de bedoeling dat de groep oplossingen aandraagt, juist niet. Ze stellen elkaar vragen, gaan dieper op de problematiek in en geven de deelnemer zo meer inzicht in zijn of haar handelen, blinde vlekken en voorkeursstijlen. Ze houden als het ware een spiegel voor. Zo leren deelnemers beter naar zichzelf en naar anderen te kijken en die kennis verbetert hun effectiviteit.

Lees hier meer over hoe intervisie werkt en waarom het betere resultaten voor de klanten oplevert

Referenties

In de afgelopen twintig jaar hebben we met een hoop prachtige bedrijven mogen samenwerken. Bekijk hieronder een greep van onze klantcases.

Bent u de beste interim manager?

Beschikt u over de juiste leiderschap- en verandermanagementkwalificaties en uitstekende kennis op het gebied van supply chain management, operations/productie, logistiek, planning en projectmanagement? En wilt u graag ingezet worden voor uitdagende opdrachten, zichzelf blijven ontwikkelen, sparren met collega’s en het interim vakgebied naar een hoger niveau brengen?

Meld u hier aan »