Supply Chain IT & Infrastructuur

Het sturen en optimaliseren van supply chains gebeurt vooral op basis van data. Een sterke IT-infrastructuur is daarom van essentieel belang voor een goed werkende supply chain. We begeleiden de keuze, het ontwerp en de implementatie.

Eenvoudig of geavanceerd

De complexiteit van de ICT-structuur kan variëren van eenvoudige applicaties zoals Excel tot volledige ERP-pakketten en geavanceerde S&OP-tooling.

De ICT-structuur van een organisatie moet passen bij de mate van supply chain volwassenheid van de organisatie en bij de ambities. Daarom zullen we altijd starten met een gedegen analyse en onderzoek:

  • Welke systemen zijn al in gebruik en in hoeverre is men daar tevreden over?
  • Welke data is er nodig en kan de huidige IT-infrastructuur die leveren?
  • Hoe is de gebruiksvriendelijkheid van de systemen, ook over afdelingen heen?
  • Is er een duidelijke single source of data? En is data makkelijk te delen?
  • Wat is de bedrijfsstrategie? Hoe ondersteunt de huidige IT deze strategie?
  • Welke processen zouden door de IT (beter) ondersteund moeten worden?

Op basis van dit onderzoek maken we gezamenlijk een IT-ontwerp en gaan we in gesprek over de mogelijke beschikbare IT-oplossingen. Wij hebben zelf geen belangen in IT-bedrijven en adviseren dus volledig onafhankelijk.

IT-implementatie

Bij het implementeren van een nieuw IT-systeem of bij het aanpassen van een IT-infrastructuur schakelen we meestal een projectmanager in die ter plaatse het project kan leiden. Die zal onder andere letten op:

  • migratie van data
  • koppeling met bestaande systemen
  • betrokkenheid en acceptatie van gebruikers
  • training van gebruikers

 

Een IT-infrastructuur die de doelstellingen en processen optimaal ondersteunt?

Er zijn zo veel IT-systemen voor de supply chain beschikbaar, dat het kiezen van de juiste set-up een lastige opgave kan zijn. Deze keuzes begeleiden we graag, waarbij we rekening houden met bestaande situatie, de gewenste nieuwe situatie en de langetermijndoelstellingen. Ook assisteren we bij de migratie en implementatie, waarbij acceptatie en training belangrijke aspecten zijn. Neem contact op met Hans Bolt via 0654650894 of via de button ‘neem contact op’ aan de rechterkant van de pagina.