Supply Chain Organisatie

Hoe jullie supply chain organisatie eruit moet zien, hangt af van de strategie en de belangrijkste processen. Daarom baseren we ons organisatieadvies altijd op jullie specifieke situatie.

Een supply chain organisatie is vaak een combinatie van een verticale en een horizontale functie, zoals in onderstaand plaatje te zien is.

Interne_Externe_Ketensamenwerking

bron: Regisseer de keten, Van der Veen & Van Buren

In deze afbeelding zie je dat er een verticale afdeling verantwoordelijk is voor bekende supply chain taken zoals logistiek en operations. Daarnaast stuurt de supply chain manager de horizontale afstemming tussen afdelingen (en ketenpartners) aan, om te zorgen dat processen optimaal verlopen.

Ontwerpen van organisatie

Bij het ontwerpen van de optimale supply chain organisatie gaan we uit van de eerder bepaalde strategie en processen.  We evalueren de huidige organisatie en onderzoeken in hoeverre deze aansluit op de gewenste situatie. Daartoe gaan we onder andere in gesprek met interne (en mogelijk externe) stakeholders.

Op basis daarvan bepalen we in overleg welke supply chain rollen er te onderscheiden zijn en hoe die het beste ingevuld kunnen worden. Dit vertalen we naar een organisatiemodel. Taken en verantwoordelijkheden kunnen we vastleggen in een RASCI-matrix.

Leiderschap en cultuur

Succesvol supply chain management is voor een groot deel gebaseerd op kracht, niet macht. De supply chain manager of directeur zal in veel gevallen processen aansturen waar hij of zij hiërarchisch gezien geen zeggenschap over heeft. De belangrijkste motivatie om eraan bij te dragen, komt voort uit een gevoeld gemeenschappelijk belang.

Dat vraagt om horizontaal, inhoudelijk gemotiveerd leiderschap, empathie en een strategische blik. Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijfscultuur samenwerking en ondernemerschap stimuleert. In de implementatietrajecten die wij begeleiden, besteden we daarom zorgvuldig aandacht aan deze aspecten. Dat betekent in ieder geval dat we vanaf de start van elk traject de verschillende stakeholders betrekken bij de voortgang. Ook bieden we coaching op supply chain competenties.

Versterk je supply chain leiderschap

In het boek Regisseer de keten wordt naast de technische kanten van supply chain management veel aandacht besteed aan organisatie, cultuur en leiderschapskwaliteiten. Ook bevat het boek concrete tips voor supply chain leiders, om hun invloed en overtuigingskracht te vergroten.