Effectief projectmanagement in supply chain, operations en logistiek

Het grootste voordeel van een externe, onafhankelijke projectmanager is dat hij of zij slechts één belang heeft: een succesvolle implementatie van het project. Deze persoon kan niet terug de operatie ingetrokken worden en heeft geen eigen (politieke) belangen in jouw bedrijf. Ook is deze persoon niet gelieerd aan een leverancier, heeft dus geen eigenbelang en kan de tijdsbesteding en kosten objectief bewaken. De externe projectmanager maakt aan het begin van het project afspraken en houdt zich daaraan.

Projectmanagement is een vak apart

Bij projecten in de supply chain moet een projectmanager leiding kunnen geven aan een team dat multidisciplinair is samengesteld en uit meerdere disciplines is bestaat. De projectmanager moet niet alleen het project kunnen organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren, monitoren en afronden maar hij moet ook beschikken over de juiste leiderschapskwaliteiten. Veelal moet hij leiding geven aan mensen die het project vaak naast hun toch al drukke werkzaamheden moeten uitvoeren.

Zeker bij grote, complexe logistieke of supply chain projecten is projectmanagement vaak lastig te combineren met een bestaande functie. Het gevolg is onvoldoende focus, wat leidt tot overschrijding van deadlines en budgetten en het maken van verkeerde keuzes.

Een goede, onafhankelijke projectmanager is onmisbaar

Een externe, onafhankelijke projectmanager zorgt ervoor dat:

  • Uw project tot een succesvol einde wordt volbracht
  • De dagelijkse operatie ongestoord doorgang vindt
  • Klanten geen hinder ondervinden
  • Medewerkers op alle niveaus mee in het proces worden genomen
  • Budgetten en deadlines beheerst worden
  • De juiste keuzes gemaakt worden

Lees meer over projectmanagement bij:

ERP implementatie

ERP selectie

Uitbesteden logistiek