Supply Chain Transformatie

Wanneer je een supply chain grondig hernieuwt of ontwerpt, moet er veel tegelijk gebeuren. Strategie, processen, IT en organisatie komen dan bij elkaar. Op zo’n moment is het belangrijk goed programmamanagement te voeren, inclusief aandacht voor de verschillende stakeholders. BLMC zet in zulke gevallen een transformatieteam in met een sterke programmamanager en verschillende experts op verschillende onderdelen.

Omdat supply chain management met ongeveer alle disciplines in het bedrijf te maken heeft, is het invoeren of aanpassen van de supply chain vaak een gecompliceerde zaak. Dan helpt het om een programmamanager in te schakelen die alle aspecten overziet, contact houdt met de stakeholders in het bedrijf en de juiste externe experts inschakelt wanneer dat nodig is.

Alle onderdelen van de Supply Chain Tranformation Method© komen in deze fase bij elkaar. Bovendien zal in deze fase veel overleg en samenwerking plaatsvinden met onder andere Finance, Commercie, Directie en mogelijk ook met externe ketenpartijen.

Supply Chain Transformation Method

Checklist: 10 vragen over acceptatie van de transformatie van de supply chain

In de snel veranderende wereld moeten veel bedrijven hun business en daarmee ook hun supply chains transformeren. Voor deze supply chain transformatie is het cruciaal te kijken naar de acceptatie en adoptie hiervan door de medewerkers en het bedrijf. Een oplossing kan inhoudelijk goed zijn; als die niet wordt geaccepteerd, is de kans op succes laag.

Samen met Supply Chain Magazine hebben we een praktische checklist opgesteld om te bepalen of jouw bedrijf klaar is voor de beoogde supply chain transformatie en welke randvoorwaarden nog aandacht nodig hebben.

Download de checklist

Naar een volgend niveau van supply chain volwassenheid?

Een transformatie is bij uitstek maatwerk. Wil je meer weten over hoe we dat in jouw geval zouden aanpakken, dan gaan we graag persoonlijk met je in gesprek. Neem contact op met Michel van Buren via 0618813050 of via de button ‘neem contact op’ hiernaast.