Supply Chain Consulting

De wereld van morgen is niet meer de wereld van vandaag. De wereld waarin u opereert is dynamischer dan ooit. Klanten stellen steeds hogere eisen voor dezelfde prijs. Uw concurrentiepositie is niet meer vanzelfsprekend. Daarom moet je als organisatie in staat zijn om steeds sneller, effectiever en efficiënter in te spelen op veranderingen. Een goede supply chain is dus van levensbelang.

Hoe maak je van een complexe keten een integrale supply chain, waarmee je een duurzaam concurrentievoordeel creëert?

Maak kennis met de Supply Chain Transformatie Methode van BLMC

Onze supply chain consulting methode is tot ontstaan vanuit bijna 20 jaar praktijkervaring. Wij ontwikkelden de methode door het intensief bestuderen van wetenschappelijke literatuur en door zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

SCOMB-methode 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Één van de sterke punten van de methode is dat onze supply chain consultants, samen met uw mensen, stapsgewijs de supply chain optimaliseren. Door een stap-voor-stap aanpak zijn de voordelen direct merkbaar. In de fasen komen verschillende supply chain onderwerpen aan bod. Door in te zoomen op de onderdelen waar voor u de meeste verbetering te behalen is, boekt u snel resultaat.

We schrijven dus niet enkel een supply chain advies, maar we implementeren juist en vooral. Daarbij zijn een deel van de consultancykosten afhankelijk van de doelen die we vooraf met elkaar gesteld hebben.

Supply Chain Succesfactoren

 • Supply Chain Analyse
  • Ieder consultancytraject begint met een uitgebreide supply chain analyse. Met onze benchmarktool meten we het supply chain integratieniveau van uw keten. Zo wordt duidelijk waar de verbeteringen liggen, hoe de service kan worden verbeterd en waar geld bespaard kan worden. Op ieder onderdeel van de supply chain kunnen onze supply chain consultants u perfect van advies voorzien.Elk van de supply chain consultants is namelijk gespecialiseerd op een specifiek onderdeel van de supply chain.

   Resultaat: de output is de supply chain roadmap; een helder, concreet en specifiek stappenplan waarin beschreven wordt hoe we samen de gestelde doelen gaan bereiken.

 • Supply Chain Strategie
  • In deze bedrijfsspecifieke blueprint beschrijven we hoe informatie, goederen en geld op de meest effectieve en efficiënte manier door uw supply chain kunnen lopen. Dit wordt afgeleid van de bedrijfsstrategie en het soort klanten dat bediend wordt.Een belangrijk onderdeel is het differentiëren van uw supply chain op basis van product-markt-combinaties (PMC). Per PMC stellen we de optimale verhouding tussen cash, cost en service op.De supply chain strategie module zorgt voor het genereren van een betere klantwaarde en meer winst.

   Resultaat: onnodige kosten worden vermeden en per PMC kunt u de hoogst mogelijke klantwaarde bieden.

 • Supply Chain Data-analyses & KPI’s
  • Om de optimale verhouding tussen cash, cost en service uit te drukken per product-markt-combinatie, is het van belang dat er data-analyses worden uitgevoerd.Gezamenlijk bepalen we welke data van belang is. Afhankelijk van het systeem waar u mee werkt, voeren we de analyses intern uit of met behulp van de (ICT) tools die BLMC tot haar beschikking heeft. Per keten bepalen we welke KPI’s relevant zijn. Deze stellen we vast, maken we meetbaar en richten we in.

   Resultaat: dankzij deze module kunt u kwantitatief onderbouwde beslissingen nemen binnen de driehoek cash, cost en service.

 • Supply Chain Processen
  • Om de supply chain strategie per PMC uit te kunnen voeren, moeten naast de bestaande (verticale) afdeling gedreven processen, de (horizontale) klant gedreven processen worden ingericht. In de ketenprocessen komen de keuzes die gemaakt zijn in de supply chain strategie duidelijk naar voren. U kunt zich voorstellen dat een proces wat ingericht is om responsiviteit te generen anders is ingericht dan een proces wat moet leiden tot lagere kosten. Door middel van speciale procestechnieken definiëren we de supply chain processen en koppelen deze aan de strategische doelen.

   Resultaat: in de keten maken tegengestelde belangen plaats voor synergie en het gezamenlijk belang; de klant optimaal bedienen.

 • Supply Chain Rollen & Verantwoordelijkheden
  • Bij dit onderdeel ligt de focus op de medewerkers die deel uitmaken van de supply chain processen. Op basis van de bekende RASCI-methode worden de rollen en verantwoordelijkheden van elke betrokkene beschreven. Hierdoor ontstaat een goede afstemming en een betere samenwerking, omdat de toegevoegde waarde van ieder individu transparant is.

   Resultaat: het besturen van de supply chain processen blijft overzichtelijk en uitvoerbaar.

 • Sales & Operations Planning
  • Sales and Operations Planning is de ruggengraat van iedere supply chain; het verbindt de (verwachte) klantvraag met de operationele processen die erop gericht zijn om deze te vervullen. Hierbij is een goed S&OP systeem van essentieel belang. Maar dat is niet voldoende. De betrokkenen in de keten moeten ook bereid zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen. Escalaties moeten met elkaar besproken worden en ogenschijnlijk tegengestelde belangen moeten overbrugd worden. Onze consultants hebben een eigen methode ontwikkeld voor de optimalisatie en implementatie van S&OP. Bij de implementatie van de gekozen oplossing wordt meer dan gemiddeld aandacht besteed aan de factor mens. Het gevolg is een excellent S&OP-proces.

   Resultaat: door de goede afstemming van vraag en aanbod, kan uw organisatie werken tegen lagere kosten, realiseert u een hogere klanttevredenheid en meer winst.

 • Supply Chain Leiderschap & Gedrag
  • Bij goed geïmplementeerd supply chain management, zowel intern als extern, is het van groot belang dat alle betrokken medewerkers goed met elkaar samenwerken. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk zien we vaak genoeg dat een slechte samenwerking voor problemen zorgt. Zo kunnen intern tegengestelde belangen ontstaan tussen inkoop, logistiek, sales, productie en planning. En bij de externe supply chain kan het voorkomen dat een ketenpartij zinvolle informatie liever niet wil delen.Onze supply chain consultants worden ieder kwartaal getraind in gedragspsychologie en verandermanagement door Prof. Dr. Rob Blomme van Business Universiteit Nyenrode en Prof. Dr. Holger Schiele van Universiteit Twente.In elke stap van uw supply chain optimalisatie besteden onze supply chain consultants evenveel aandacht aan de factor mens als aan de technische en inhoudelijke factoren.

   Resultaat: u bent verzekerd van een duurzame samenwerking tussen alle betrokken professionals in de keten en dus van een succesvolle supply chain.

 • Supply Chain ICT
  • Op basis van de hiervoor opgestelde supply chain strategie, -processen, cross-functionele teams en vastgestelde KPI’s, moeten informatievoorzieningen worden ingericht. Dit ondersteunt de geoptimaliseerde goederen-, informatie- en communicatiestromen. Het is belangrijk dat de juiste data, op de juiste plek en op het juiste moment aanwezig is. Daarom besteden we hier gedurende elke stap aandacht aan.

   Resultaat: dankzij deze module worden de verbeteringen verankerd in de organisatie.

 • Supply Chain Monitoring
  • Doel is om de keten te kunnen blijven door-ontwikkelen en mee te kunnen blijven bewegen met markt en klanten. Een consultancytraject is pas afgerond, als bepaald is hoe u uw performance kunt blijven meten zodat u snel kunt bijsturen indien de markt of klanten daarom vragen.Supply chain management is een manier van werken die is gebaseerd op een gezamenlijke open blik en de mogelijkheid om flexibel op veranderende omstandigheden in te spelen. Door hier continu alert op te zijn behoudt u uw voorsprong.

   Resultaat: door het monitoren van de supply chain kan de organisatie zich continu aanpassen aan de veranderende markt. Een duurzaam concurrentievoordeel is geboren.

Het eindresultaat is een flexibele supply chain die door het beëindigen van tegengestelde belangen in de keten en een blijvend meetbare performance in kan spelen op de uitdagingen van de toekomst tegen lagere kosten, een hogere klanttevredenheid en een hoger serviceniveau. Wij maken van uw supply chain een duurzaam concurrentievoordeel.

Supply chain consultancy

Door bijna 20 jaar werkzaam te zijn als supply chain consultancy bureau hebben we aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van het vakgebied. Mede door het nauw samenwerken met Nyenrode Business Universiteit, Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente is BLMC Supply Chain Consultancy permanent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als consulting bureau leveren we zelf ook een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van supply chain management.

Een deel van onze kosten zijn gerelateerd aan de doelen die we samen met u opstellen

Worden de doelen niet behaald? Dan worden er ook geen kosten gerekend. Dit omdat we geloven in de kracht van succesvol geïmplementeerd supply chain management, onze methode, onze supply chain consultants en in onszelf.


Supply Chain Analyse

Ontdek gratis waar uw bespaar- en verbeterpotentieel ligt. Waar laat u winst liggen? Vul gratis en binnen 10 minuten de in om erachter te komen!

Vul de Supply Chain Analyse in!

Weten hoe andere bedrijven het doen?

Elke twee jaar onderzoekt BLMC Supply Chain Optimization in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit in welke mate supply chain management in het Nederland wordt toegepast. De resultaten laten zien in hoeverre het bedrijfsleven al profiteert van de voordelen van supply chain management maar ook waar de ontwikkeling stokt.

Bekijk de Nationale Supply Chain Monitor