Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

De meeste verbeteringen starten met een concrete vraag: u wilt bijvoorbeeld marges verhogen, kosten verlagen, voorraden optimaliseren of servicelevels verbeteren. Of u stelt een breder doel, zoals het maximale rendement halen uit uw supply chain; u weet dat het beter kan, maar u vraagt zich af hoe. Een financiële analyse is dan de belangrijkste eerste stap. Die laat zien waar u staat en wat er mogelijk is. Ook zijn de financiële kengetallen uitstekende richtingaanwijzers naar problemen en bottlenecks. En dus ook: naar de oplossingen. Zo maakt u een vliegende start met het verbeteren van uw resultaten.

Twee soorten cijfers zijn daarbij interessant: een Financiële Benchmark die u vergelijkt met uw belangrijkste sectorgenoten. En een Financiële Supply Chain Analyse die dieper ingaat op uw eigen ontwikkeling.

Financiële Benchmark

Om te weten wat er mogelijk is, moet je weten waar je staat. Daar geeft de Financiële Benchmark antwoord op. We vergelijken uw kerncijfers met vergelijkbare organisaties en concurrenten in uw branche. We gebruiken een lijst van ongeveer 40 parameters en kiezen daaruit de kengetallen die voor u het meest relevant zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • omzethoogte en jaarlijkse omzetgroei;
  • brutomarges;
  • bedrijfsresultaat (bijvoorbeeld: EBIT – Earnings Before Interest and Taxes);
  • benutting van activa (bijvoorbeeld ROPA – Return On Physical Assets);
  • omzetsnelheid van de voorraden;
  • en andere kengetallen die in uw sector relevant zijn.

Hoe presteert uw organisatie ten opzichte van sectorgenoten?

We verzamelen deze informatie uit openbare bronnen zoals jaarrekeningen en databases met financiële gegevens van beursgenoteerde en private ondernemingen. We rekenen de cijfers door en geven u een helder overzicht van getallen die voor ú relevant zijn. Die presenteren we u in een helder overzicht. Zo wordt in een oogopslag duidelijk hoe uw organisatie het doet ten opzichte van uw sectorgenoten.

Dat kan er op hoofdlijnen zo uitzien.

Van vragen naar oplossingen

Nu vertellen deze KPI’s slechts een deel van het verhaal. Daarom doen we een nadere analyse om deze getallen betekenis te geven. Daarbij leggen we een verband tussen de KPI’s en de bedrijfsstrategie van u en uw concurrenten. Wilt u zich bijvoorbeeld onderscheiden op kwaliteit, dan zijn de KPI’s die samenhangen met service en productkwaliteit belangrijker dan de pure kosten.

De cijfers maken in ieder geval duidelijk wat er mogelijk is. Als een concurrent een bedrijfsresultaat kan bereiken van 24%, dat zou u dat ook moeten kunnen (rekening houdend met uw doelstellingen). Voor veel van onze klanten is de benchmark een belangrijke eye-opener, die richting geeft aan doelstellingen.

Financiële Supply Chain Analyse

De benchmarkanalyse laat dus zien hoeveel beter het kan en op welke onderdelen de verbetering mogelijk is. Met de Financiële Supply Chain Analyse bepalen we wat u kunt doen om die resultaten te bereiken. We gaan dieper op de getallen in en leggen onderlinge verbanden. Zo maken we een kwantitatieve maatwerkanalyse van uw bedrijf.

Oorzakenanalyse

  • Ontwikkeling: we analyseren de cijfers van opeenvolgende jaren. Zo zien we hoe uw bedrijf zich ontwikkeld heeft. We koppelen dat ook aan oorzaken; als de groei op een bepaald moment sterk afnam, wat gebeurde er in die tijd? Waren er bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt, of liep u intern tegen grenzen aan?
  • Balans: we zoomen in op de balans tussen omzet & klantwaarde, kosten en werkkapitaal, in relatie tot uw strategie. Vaak blijkt dat problemen voortkomen uit een disbalans tussen deze getallen. Dat is op te lossen door duidelijke strategische keuzes te maken.
  • Oorzaken: we analyseren deze getallen ook een niveau dieper. Stel, we kijken naar het werkkapitaal, dan onderzoeken we hoe dat is samengesteld, maar ook wat de kwaliteit is van bijvoorbeeld de debiteuren. Als die laag is, gaan we onderzoeken waar dat aan ligt. Net zo lang totdat oorzaken helder zijn en dus ook duidelijk wordt waar de oplossingen liggen.

We houden in deze analyse steeds uw strategie en doelstellingen (KPI’s) in het oog. We onderzoeken ook of de doelstellingen bijdragen aan uw succes. Een eenvoudig voorbeeld: als het uw strategie is om kwalitatief de beste producten te leveren, kan een focus op kostenbesparing contraproductief zijn.

Verbeter financiële resultaten

Met de Financiële Benchmark en de Financiële Supply Chain analyse krijgt u een haarscherp inzicht in uw positie in de markt. Ook geeft deze analyse aan welke verbeteringen in uw supply chain het meest opleveren. Daarmee kunt u duidelijke keuzes maken die ervoor zorgen dat uw supply chain minder kosten maakt en meer waarde toevoegt, waardoor uw resultaten verbeteren.

Haal het maximale rendement uit uw supply chain

Wilt u ook een haarscherpe analyse van uw supply chain? Wilt u precies weten waar u kosten kunt besparen en resultaten kunt verbeteren? Neem contact op met Edwin Steenbrink via 06-55156480 of via de button ‘neem contact op’ hiernaast.