In het kort

Planning vormt de brug en vertaling tussen enerzijds de gesegmenteerde klant- en productgroepen en anderzijds de uitvoering. Wanneer moeten we wat inkopen, produceren, opslaan en waarom? In welke volgorde? Met welke prioriteiten moet de planning rekening houden?

Het supply chain planningsproces zorgt ervoor dat alle belangen in de keten op elkaar worden afgestemd. Cruciaal dus dat het planproces van strategisch- tot en met operationeel niveau goed is ingericht. Daarom is het voor veel bedrijven één van de lastigste onderdelen van de inrichting van de keten. Dat wordt versterkt door de veelheid aan planningsmethoden en softwareondersteuning die in de markt beschikbaar zijn.

Voor ieder planningsniveau, zowel binnen de organisatie als de keten, heeft BLMC een speciaal programma ontwikkeld om de planningscyclus naar een volgend niveau te brengen. Dus of je nu net begint me S&OP, andere vormen van supply chain planning of toe bent aan IBP, we helpen je bij de inrichting om te komen naar het volgende niveau. Waar gewenst, begeleiden we de selectie en implementatie van planningsystemen.

Het resultaat is een goed functionerende planning zowel binnen als buiten de organisatie waardoor vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd, klanten krijgen wat ze vragen en uiteindelijk het financieel bedrijfsresultaat verbeterd.

Supply Chain Planning

In supply chain planning komen alle facetten van de supply chain bij elkaar; strategie wordt omgezet naar realisatie op korte en lange termijn. Een goede planning geeft rust, bespaart kosten en verhoogt servicelevels en klanttevredenheid. Tegelijkertijd is het voor veel bedrijven ook een van de lastigste onderdelen. Dat wordt versterkt door de veelheid aan planningsmethoden en softwareondersteuning die beschikbaar zijn.

Neem contact met ons op

In de traditionele definitie van supply chain management, plan-source-make-deliver, is planning het proces waar alle andere processen van worden afgeleid. Een goede planning zorgt voor een goede aansluiting op de klantvraag, verlaagt voorraden en optimaliseert productie en transport.

Verschillende niveaus van planning

We bekijken planning op verschillende tijdshorizons:

Strategische (business) planning

Een langetermijnplanning van 2-30 jaar. Een belangrijk onderdeel hiervan in het Strategisch Investeringsplan (SIP). De basis van deze planning is de bedrijfsstrategie en het commerciële langetermijnplan.

Sales & Operations Planning

Een planning met een tijdshorizon van 3-24 maanden. Het belangrijkste doel van S&OP is ervoor te zorgen dat de productie (supply) zo efficiënt mogelijk wordt aangesloten op de vraag van de klant (demand). Dit betekent dat Sales en Supply Chain samen een zo duidelijk mogelijke demand forecast maken, meestal gedefinieerd in aantallen op productgroepniveau. Ook andere stakeholders kunnen hierbij betrokken zijn. Deze demand forecast vormt de basis voor de supply planning. De supply planning zorgt ervoor dat materieel, arbeid, grondstoffen, opslagruimte en het logistieke netwerk zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Capaciteit- en materiaalplanning

Een planning met een scope van 1-3 maanden die uitgaat van de forecast en de werkelijke vraag, tot op artikelniveau.

Advies en implementatie bij beginnende bedrijven

Bij bedrijven die met S&OP of andere vormen van supply chain planning beginnen, adviseren we over de inrichting daarvan. We leveren een eenvoudige planningstool om zelf direct mee aan de slag te gaan. Omdat de betrokkenheid van verschillende mensen zo belangrijk is, besteden we daar ook extra aandacht aan. Waar gewenst, begeleiden we de selectie van meer geavanceerde IT-planningsystemen.

Advies en begeleiding van complexe planningsvraagstukken

Bij meer gevorderde en grotere bedrijven is vaak al een planningscyclus aanwezig. Toch kan dan blijken dat deze niet voldoet of dat er een volgende stap nodig is. Bijvoorbeeld de stap van S&OP naar Integrated Business Planning (IBP), die een financiële component toevoegt en laat zien wat beslissingen betekenen in termen van performance, kosten, kapitaalbeslag en marktpositie. We adviseren over de werkwijze die aansluit bij uw situatie, begeleiden waar nodig de selectie van tooling en de implementatie daarvan.

Haal je alles uit S&OP?

Test het met de S&OP Analyse Light. Vul de korte vragenlijst in, ontvang een analyse van de volwassenheid van uw S&OP-proces en krijg inzicht in de verbetermogelijkheden.

Naar de analyse »