In het kort

Groei gaat vaak gepaard met een wildgroei aan klantspecifieke oplossingen, die maken dat processen vastlopen. Het gevolg: gebrek aan overzicht, te hoge kosten en ontevreden klanten, want op een gegeven moment lukt het niet meer om alle uitzonderingen na te komen. Hoe zorg je voor de nodige flexibiliteit in je processen die je wél waar kunt maken?

Voor dit vraagstuk hebben we een speciaal programma ontwikkeld. Gezamenlijk beoordelen we klantgroepen op winstgevendheid en strategisch belang en daar kennen we prioriteiten aan toe. De prioriteiten vertalen we naar slim gedifferentieerde operationele processen.

Het resultaat: je bespaart kosten waar het kan, en voegt waarde toe waar dat het meeste oplevert. Bovendien weet iedereen waar ‘ie aan toe is en houd je klanten optimaal tevreden.

Supply chain processen

Als elke afdeling of ketenpartner zichzelf optimaliseert, wil dat nog niet zeggen dat de keten optimaal functioneert. Een bekend voorbeeld daarvan zijn opslingereffecten: als elke schakel een redelijke veiligheidsvoorraad aanhoudt, is er over de keten heen veel te veel voorraad. Daarom is het belangrijk supply chain processen horizontaal te ontwerpen.

Neem contact met ons op

Supply chain processen die waarde toevoegen

Er zijn 8 supply chain processen die waarde toevoegen.

De 8 supply chain processen die waarde toevoegen

Je ziet dat zulke processen altijd horizontaal over afdelingen heen lopen. De afdelingen voegen ieder hun eigen waarde toe aan het proces.

Bij het ontwerpen van de processen hanteren we een aantal aandachtspunten.

Ga uit van de klantwaarde

In de supply chain strategie is bepaald wat belangrijk is voor de verschillende klantsegmenten. De processen richten we zo in, dat deze waarde optimaal gerealiseerd wordt. Dus voor een prijsbewust segment is kostenbeperking belangrijk, in een segment dat meer is gericht op modebewustzijn, krijgt productontwikkeling meer aandacht.

Beproefde technieken

Processen zijn altijd maatwerk. Een fabrikant van maatwerk rolstoelen heeft een hele andere procesflow dan een producent van kattenvoer. Toch zijn er beproefde procesontwikkelingstechnieken die je in alle gevallen kunt hanteren, zoals kaizen, LEAN, agile en planningsprocessen zoals S&OP en IBP. We zetten verschillende bewezen tools in, afhankelijk van de vraag en de situatie.

Betrek stakeholders

De crux van supply chain procesontwikkeling is dat iedereen beseft dat je samen werkt aan een groter geheel. Dus bij het ontwikkelen van de processen is het heel belangrijk dat alle stakeholders betrokken worden. Dan beseft iedereen wat hun rol in het geheel is en dat draagt sterk bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de processen. De professionals van BLMC zijn getraind in het betrekken van verschillende afdelingen en niveaus, om samen tot een gedragen werkwijze te komen.

Download: Whitepaper Supply Chain Processen

In de whitepaper ‘Resultaten verbeteren met effectieve en efficiënte processen (en hoe je die succesvol implementeert)’ leggen we stap voor stap uit hoe je jouw supply chain processen afstemt op de klantwensen. Ook delen we op basis van onze ervaringen wat de succesfactoren zijn bij de implementatie.

Download de whitepaper »