Supply Chain Analyse kwalitatief

De opbrengsten van een effectieve en efficiënte supply chain zijn groot; je verlaagt kosten, kunt duurzamer werken en beter inspelen op de wensen van de klant. Je versterkt je positie in de markt en bent beter in staat om in te spelen op veranderingen. Om te kunnen verbeteren, moet je weten waar je staat. Daarvoor maken we een kwalitatieve supply chain analyse.

Supply Chain Analyse Light

De Supply Chain Analyse Light geeft snel inzicht in de kwalitatieve conditie van de supply chain. Je hoeft slechts 18 online vragen in te vullen. Op basis van de antwoorden stellen we een persoonlijk rapport op met daarin het niveau op de schaal van supply chain volwassenheid en de score per focusgebied. We lichten deze score graag toe in een telefonisch gesprek.

Naar de gratis analyse (3 min)

Supply Chain Analyse PRO

Om echt verbeteringen in gang te zetten, doen we een kwalitatieve maatwerkanalyse, de supply chain analyse PRO. Deze is opgebouwd rond zes thema’s:

  • markt
  • strategie
  • organisatie & processen
  • systemen
  • inzet van resources zoals mensen, machines en materiaal
  • organisatiecultuur

Een belangrijk onderdeel van deze analyse zijn de interviews met verschillende personen op verschillende niveaus in de organisatie. De analyse wordt altijd uitgevoerd onder leiding van een ervaren supply chain professional van BLMC.

Benchmark

De supply chain volwassenheid geven we weer op een 5-puntschaal. Deze wordt ook gehanteerd bij de tweejaarlijkse Nationale Supply Chain Monitor. Die biedt een uitstekende benchmark voor je eigen resultaten.

Aan de slag

De uitkomst van de Supply Chain Analyse PRO is een stappenplan met concrete adviezen om jouw supply chain te verbeteren.

Wil je daarmee aan de slag? Dan definiëren we samen de prioriteiten in de verbeterprojecten, waarbij we rekening houden met de urgentie van de verbetering en de impact op de organisatie. Er is maar één doel: de prestaties van jouw supply chain verbeteren.

Wil je je supply chain graag verbeteren en ben je benieuwd wat de belangrijkste verbetermogelijkheden zijn? Neem contact op met Michel van Buren via 06188130650 of via de button ‘neem contact op’ aan de rechterkant van de pagina.

Praktijkvoorbeeld

Katun, de grootste leverancier van kopieerinkt ter wereld, werkt in een markt die flink in beweging is. De concurrentie wordt steeds groter en klanten verkiezen een lage prijs boven een hoge kwaliteit. De supply chain organisatie zou flink verbeterd moeten worden om te kunnen beantwoorden aan deze veranderende omstandigheden. Om te bepalen waar de organisatie staat en waar de verbeterpunten liggen heeft het bedrijf haar supply chain laten analyseren.

Lees de praktijkcase van Katun

Kijk ook naar de cijfers!

Een kwalitatieve supply chain analyse wordt versterkt door een kwantitatieve supply chain analyse. Die analyse bestaat uit twee delen. Ten eerste een Financiële Benchmark van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten. Ten tweede de Financiële Supply Chain Analyse, die dieper gaat dan de jaarrekening en ook de relatie legt met de bedrijfsstrategie. De cijfers geven inzicht in zowel problemen als mogelijkheden. Die mogelijkheden rekenen we op bedrijfsniveau ook door, zodat vooraf duidelijk is wat de verbeteringen kunnen opleveren. Dit is uitstekende input het maken van keuzes en voor de interne dialoog met onder andere Finance.