Gedegen methode

Supply chain management begint altijd bij de klant. Alle processen worden horizontaal ingericht; afdelingen en ketenpartners werken samen om het beste resultaat te bereiken. Dat resulteert in optimale service tegen de laagste kosten met de hoogste flexibiliteit en het beste rendement.

In drie stappen naar verbetering

U staat misschien aan het begin van die ontwikkeling of u ben al ver en wilt juist een volgende stap maken. Met onze gestructureerde aanpak in drie stappen ontstaat duidelijkheid, structuur en boekt u snel vooruitgang. Onze deskundige specialisten begeleiden het proces tot en met de implementatie en houden ook daarna vinger aan de pols.

 

Uw supply chain succesfactoren

De SCOMB methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en twintig jaar ervaring. De toepassing is altijd maatwerk. We onderzoeken welke onderwerpen in uw organisatie het meest bijdragen aan de gewenste verbeteringen. Dat noemen we de Supply Chain Succesfactoren.

Supply chain analyse: een benchmark tool waarmee we het supply chain integratieniveau van uw organisatie bepalen. Op basis hiervan bepalen we samen met u welke verbeterpunten er zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze te realiseren.

 • Resultaat: de output is een concreet en context-specifiek stappenplan op basis van geprioriteerde projecten, die uw organisatie naar een hoger supply chain prestatieniveau begeleiden.

Supply chain strategie: deze module heeft twee doelen: het genereren van een betere klantwaarde en meer winst. Een belangrijk onderdeel is het differentiëren van uw supply chain op basis van product-markt-combinaties (PMC). Per PMC stellen we de optimale verhouding tussen cash, cost en service op.

 • Resultaat: onnodige kosten worden vermeden en per PMC kunt u de hoogst mogelijke klantwaarde bieden.

Supply chain data-analyse & KPI’s: om te bepalen wat het optimum per PMC is, uitgedrukt in de juiste balans tussen cash, cost en service, moeten data-anlyses worden uitgevoerd. Na de analyses bepalen we welke KPI’s per keten relevant zijn. Deze KPI’s maken we meetbaar.

 • Resultaat: u kunt kwantitatief onderbouwde beslissingen nemen binnen de driehoek service, kosten en cash.

Supply chain processen: met speciale supply chain procestechnieken definiëren we de supply chain processen en koppelen ze aan strategische doelen.

 • Resultaat: tegengestelde belangen in de keten maken plaats voor synergie en het gezamenlijk belang; de klant optimaal bedienen.

Rollen & verantwoordelijkheden: we beschrijven de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen in de supply chain. Dit zorgt voor een goede afstemming en meer samenwerking tussen de betrokkenen omdat de toegevoegde waarde van ieder individu transparant wordt gemaakt.

 • Resultaat: het besturen van de supply chain processen blijft overzichtelijk en uitvoerbaar.

Sales & Operations Planning: het verbinden van de (verwachte) klantvraag met de operationele processen. Bij S&OP is goede ondersteuning van ICT essentieel maar het betekent ook dat mensen bereid moeten zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen.

 • Resultaat: vraag en aanbod zijn goed op elkaar afgestemd, waardoor tegen lagere kosten hogere klanttevredenheid meer winst gerealiseerd wordt.

Leiderschap & gedrag: In de keten kunnen er tegengestelde belangen zijn.Om supply chain management daadwerkelijk te implementeren binnen en tussen organisaties, is het van groot belang dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. In elke stap van de supply chain optimalisatie besteden we evenveel aandacht aan de factor mens als aan de technische en inhoudelijke factoren.

 • Resultaat: u bent verzekerd van een duurzame samenwerking tussen alle betrokken professionals in de keten en dus een succesvolle supply chain.

ICT: afgeleid van de supply chain strategie, processen, cross-functionele teams en proces-KPI’s moeten informatievoorzieningen worden ingericht. Dit ter ondersteuning van de geoptimaliseerde goederen-, informatie- en communicatiestromen.

 • Resultaat: de verbeteringen worden verankerd in de organisatie.


Supply chain monitoring:
 het gaat erom een lerende organisatie te zijn en te kunnen meebewegen met uw markt en uw klanten. Een optimalisatietraject is daarom pas afgerond, als bepaald is hoe u uw performance kunt blijven meten en hoe u snel kunt bijsturen indien nodig.

 • Resultaat: door de monitor kan de organisatie zich continu aanpassen aan de veranderende markt en behoudt de klant zijn concurrentievoordeel.

Het eindresultaat is een flexibele supply chain die in kan spelen op de uitdagingen van de toekomst tegen lagere kosten en een hogere klanttevredenheid en serviceniveau.


De resultaten van een geoptimaliseerde supply chain

Verschillende onderzoeken tonen aan wat de resultaten zijn van het optimaliseren van de supply chain. Hoeveel betekent het voor uw organisatie als de fabrieksefficiëntie stijgt met 17%? Of de transportkosten dalen met 17%?

Naast bovenstaande resultaten zijn er veel voorkomende voordelen van het optimaliseren van de supply chain die moeilijker gekwantificeerd kunnen worden en ervoor zorgen dat uw organisatie nog beter wordt :

 • Verbeterde samenwerking in het team
 • Ingebede communicatie
 • Betere beslissingen kunnen maken
 • Betere financiële plannen
 • Meer focus op verantwoordelijkheden
 • Makkelijkere controle
 • Beter en makkelijker kunnen inspelen op de toekomst
 • Hogere klanttevredenheid
 • Flexibel kunnen inspringen op klantwensen

Ontdek gratis waar uw besparing- en verbeterpotentieel ligt

In iedere supply chain valt winst te behalen. Zonder dat er kosten aan verbonden zijn voeren we onze eerste module van de SCOMB uit. Na een uitgebreide analyse van uw supply chain presenteren we helder en concreet waar het verbeter- en besparingspotentieel ligt.

Neem nu contact met ons op om te kijken waar uw verbeteringen liggen en wat u kunt besparen!

Gratis online supply chain quickscan! »