Een CSRD-rapportage proof organisatie

Veel bedrijven moeten vanaf 2024 voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. Andere moeten data verstrekken omdat ze leveren aan zo’n bedrijf, of moeten vanaf een later jaar rapporteren. Wat zeker is: elk bedrijf krijgt ermee te maken. Dat betekent dat je precies moet laten zien wat je doet aan duurzaamheid in je eigen bedrijf én in je keten. De rapportage-eisen zijn uitgebreid en complex. BLMC helpt je om daar vorm aan te geven.

Neem contact op

CSRD-rapportage: hier krijg jij mee te maken

Veel bedrijven vragen zich af wanneer de CSRD op hen van toepassing is en wat ze moeten organiseren om eraan te voldoen. Wie de Europese regelgeving al heeft bekeken, realiseert zich dat het gaat om een set van zeer concrete regels en eisen. De meeste bedrijven hebben nog niet de datastructuur in huis om de vereiste rapportage op te leveren.

Bovendien gaat het niet alleen om je eigen data: je moet ook rapporteren over wat er verderop in de keten gebeurt. Dat betekent nauw overleg met ketenpartners zoals leveranciers en klanten. Grote bedrijven moeten al in 2025 rapporteren over hun duurzaamheidscijfers van 2024.

Weet jij al wat jullie bedrijf te doen staat? En ben je daar klaar voor?

CSRD-rapportage kennis vergoten met workshops

De eerste vraag die je moet beantwoorden is: wanneer moet mijn bedrijf voldoen aan de CSRD? En wat houdt dat dan in?

BLMC organiseert hiervoor twee in-company workshops:

(1) Workshop CSRD-rapportage: wat is het en wat moet ik ermee?

Deze workshop is relevant voor alle senior managers in de organisatie, want uiteindelijk krijgt iedereen met CSRD te maken.

Onderwerpen van de workshop zijn: Wat is de CSRD? Wanneer moeten wij voldoen aan de rapportage-eisen en wat houden ze in? Wat is een dubbele materialiteitsanalyse en hoe maak ik die? Hoe vorm ik een duurzaamheidsstrategie en wat betekent dat voor mijn supply chain? De workshop sluit af met een CSRD quickscan.

(2) Workshop: CSRD-rapportage toepassen in jouw bedrijf

Deze workshop is vooral bedoeld voor professionals op senior managementniveau die actief betrokken zijn bij CSRD-rapportages.

In deze workshop bespreken we de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) die de basis vormen voor de CSRD-rapportage. Ook presenteren we een concrete aanpak voor het maken van de dubbele materialiteitsanalyse en de CSRD-rapportage.

De workshop sluit af met een CSRD volwassenheidsscan.

Organisatie CSRD gereed maken

Wanneer de nodige kennis aanwezig is, kun je aan de slag om het bedrijf gereed te maken voor de CSRD-rapportage. Wij helpen je daarbij in twee stappen.

(3) Het maken van een dubbele materialiteitsanalyse

Voor verschillende bedrijven zijn verschillende duurzaamheidsonderwerpen relevant. De dubbele materialteitsanalyse bepaalt waar je als bedrijf de meeste impact kunt maken. Het ‘dubbele’ slaat erop dat je deze analyse maakt voor je bedrijf en voor je omgeving (stakeholders). Je drukt de materialiteit uit in geld en impact. Over de materiële onderwerpen moet je rapporteren.

BLMC begeleidt het maken van deze dubbele materialiteitsanalyse, conform de eisen van de CSRD. Ook helpen we je met het bepalen van de data die nodig is voor de CSRD-rapportage en de manier waarop deze data in de CSRD-tooling verwerkt kan worden. Optioneel bieden we hulp bij de selectie van een CSRD-tool.

(4) Actieplan voor CSRD

Nu je weet welke onderwerpen voor jouw bedrijf materieel zijn en waar je over moet rapporteren, ga je de data hiervoor gereed maken.

BLMC maakt samen met stakeholders in je bedrijf de analyse van wat je nodig hebt en wat er nog ontbreekt om een CSRD-rapportage op te stellen. Op basis daarvan maken we een concreet meerjarig actieplan om te voldoen aan de rapportage van de CSRD.

Met een gerust hart klaar voor de CSRD-rapportage

Hoe ver is jouw bedrijf? Wil je eerst meer weten over de CSRD? Dan zijn de workshops een goed startpunt. Ben je al bezig met de voorbereidingen? Dan helpen we je graag met een dubbele materialiteitsanalyse en een actieplan.

De sustainability-experts van BLMC kennen de CSRD op hun duimpje en weten hoe je partners in de keten betrekt bij een project zoals dit. Samen maken we een helder actieplan, zodat je met een gerust hart de CSRD tegemoet kunt zien.

Neem contact op