Supply Chain Transformatie Methode

De Supply Chain Transformation Method© heeft tot doel jouw supply chain te verbeteren zodat je meer waarde biedt aan de klant, kosten verlaagt en opbrengsten verhoogt. De modules kunnen los of in samenhang ingezet worden. In elke module maken we een analyse, geven we advies en helpen we bij de implementatie van de nieuwe werkwijze.

 • 1
  Supply Chain Analyse
 • 2
  Supply Chain Analyse Financieel
 • 3
  Supply Chain Strategie & Segmentatie
 • 4
  Scenario’s & trade-offs
 • 5
  KPI's
 • 6
  Supply Chain Processen
 • 7
  Supply Chain Organisatie
 • 8
  Supply Chain Planning
 • 9
  Supply Chain IT & Infrastructuur
 • 10
  Transformatie
 • 11
  Monitoring, Data-Analyse & Dashboards

Supply chain Analyse

Een kwalitatieve analyse laat zien hoe je supply chain scoort op het gebied van strategie, processen, organisatie en systemen. Het onderzoek is een combinatie van vragenlijsten, locatiebezoek en interviews. Als benchmark hanteren we de Nationale Supply Chain Monitor.

Resultaat: een concreet stappenplan om jouw supply chain te verbeteren op de gebieden waar dat het meest oplevert.

Lees meer over dit onderwerp

Jeroen Both

Directeur Consultancy

0613276295

“Wij kennen de succesfactoren van supply chain management, bekijken elke situatie nuchter, verdelen deze in behapbare onderdelen en maken samen met de klant een concreet plan. Zodra dat gebeurd is, voel ik bij de klant vaak al een grote opluchting.”

Ontdek de expertise van
Jeroen Both

Supply Chain Analyse Financieel & Benchmark

Met de Financiële Supply Chain Benchmark en de Financiële Supply Chain analyse krijg je een haarscherp en objectief inzicht in de verbetermogelijkheden van jouw supply chain. We zetten jullie cijfers af tegen branchegenoten en analyseren waar het verbeterpotentieel zit.

Resultaat: gerichte keuzes voor de verbetering van jouw supply chain en uitstekende input voor de business case

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Financiële supply chain kengetallen zijn uitstekende richtingaanwijzers die je vertellen hoe je je rendement kunt verbeteren.

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

Supply Chain Strategie & Segmentatie

Met de living supply chain strategy creëer je een optimale klantwaarde tegen minimale kosten. Het sleutelwoord: segmentatie. Je stemt de supply chain gedifferentieerd af op de verschillende klantwensen. Zo investeer je waar het moet en bespaar je geld waar het kan.

Resultaat: tevreden klanten, hogere klantwaarde, lagere kosten, hogere marges

Lees meer over dit onderwerp

Jeroen Both

Directeur Consultancy

0613276295

“Wij kennen de succesfactoren van supply chain management, bekijken elke situatie nuchter, verdelen deze in behapbare onderdelen en maken samen met de klant een concreet plan. Zodra dat gebeurd is, voel ik bij de klant vaak al een grote opluchting.”

Ontdek de expertise van
Jeroen Both

Scenario’s en trade-offs

Wat gebeurt er als je je servicelevel verhoogt? Of je voorraden verlaagt? Daarvoor maak je scenario’s en reken je trade-offs door. Op deze manier kun je ook bepalen wat de consequenties zijn van onverwachte gebeurtenissen.

Resultaat: heldere keuzes in de balans van kosten, klantwaarde en werkkapitaal en een duidelijk actieplan voor onverwachte omstandigheden

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Financiële supply chain kengetallen zijn uitstekende richtingaanwijzers die je vertellen hoe je je rendement kunt verbeteren.

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

KPI’s

Wanneer de strategische koers is bepaald, is het zaak deze te vertalen naar relevante KPI’s. Pas daarbij op voor suboptimalisatie: de ideale KPI gaat uit van het totaalresultaat. Tegelijkertijd differentieer je wel per PMC.

Resultaat: relevante KPI’s die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Supply Chain KPI’s maken doelen concreet en meetbaar.

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Supply Chain Processen

Wanneer de supply chain strategie is bepaald, vertaal je deze naar supply chain processen die over afdelingen heen lopen: horizontaal. Zulke processen sluiten efficiënt op elkaar aan en elke stap voegt waarde toe. Met supply chain procestechnieken ontwerpen we deze processen. Daarbij besteden we ook aandacht aan het betrekken van verschillende stakeholders, zodat iedereen samenwerkt aan een gedeeld proces met een gemeenschappelijk belang.

Resultaat: efficiënte horizontale processen waarmee je kosten verlaagt en waarde verhoogt

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Financiële supply chain kengetallen zijn uitstekende richtingaanwijzers die je vertellen hoe je je rendement kunt verbeteren.

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

Supply Chain Organisatie

Supply chain management vindt plaats op twee niveaus: binnen de supply chain afdeling en over de hele keten heen. Het aansturen van een afdeling is duidelijk. Uitdagender is het regisseren van processen over afdelingen heen, die vaak schijnbaar tegengestelde belangen hebben. Hoe richt je dit in? En hoe stuur je op basis van kracht, niet macht? Wij adviseren over het supply chain organisatiemodel dat het best bij jullie organisatie past en kunnen de implementatie daarvan begeleiden.

Resultaat: een supply chain functie die de regie voert over de belangrijkste processen

Lees meer over dit onderwerp

Jeroen Both

Directeur Consultancy

0613276295

“Wij kennen de succesfactoren van supply chain management, bekijken elke situatie nuchter, verdelen deze in behapbare onderdelen en maken samen met de klant een concreet plan. Zodra dat gebeurd is, voel ik bij de klant vaak al een grote opluchting.”

Ontdek de expertise van
Jeroen Both

Supply Chain Planning

Een goede supply chain planning geeft rust, bespaart kosten en verhoogt klanttevredenheid. Je sluit je aanbod aan op de vraag en zorgt dat daarvoor zo min mogelijk kosten en voorraden nodig zijn. De ingrediënten van een effectieve planning zijn goede data, een duidelijke overlegstructuur en IT die het planningsproces optimaal ondersteunt. Of het nu gaat om productieplanning, S&OP of IBP, BLMC adviseert, ontwerpt en begeleidt de implementatie van een effectieve supply chain planning.

Resultaat: een planning die kosten bespaart, servicelevels verbetert en klanttevredenheid verhoogt

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Financiële supply chain kengetallen zijn uitstekende richtingaanwijzers die je vertellen hoe je je rendement kunt verbeteren.

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

IT & infrastructuur

Er zijn zo veel IT-systemen voor de supply chain beschikbaar, dat het kiezen van de juiste set-up een lastige opgave kan zijn. Deze keuzes begeleiden we graag, waarbij we rekening houden met bestaande situatie, de gewenste nieuwe situatie en de langetermijndoelstellingen. Ook assisteren we bij de migratie en implementatie, waarbij acceptatie en training belangrijke aspecten zijn.

Resultaat: een IT-infrastructuur die de doelstellingen en processen optimaal ondersteunt

Lees meer over dit onderwerp

Jeroen Both

Directeur Consultancy

0613276295

“Wij kennen de succesfactoren van supply chain management, bekijken elke situatie nuchter, verdelen deze in behapbare onderdelen en maken samen met de klant een concreet plan. Zodra dat gebeurd is, voel ik bij de klant vaak al een grote opluchting.”

Ontdek de expertise van
Jeroen Both

Transformatie

Wanneer je een supply chain grondig hernieuwt of ontwerpt, moet er veel tegelijk gebeuren. Strategie, processen, IT en organisatie komen dan bij elkaar. Op zo’n moment is het belangrijk goed programmamanagement te voeren, inclusief aandacht voor de verschillende stakeholders. BLMC zet in zulke gevallen een transformatieteam in met een sterke programmamanager en verschillende experts op verschillende onderdelen.

Resultaat: een succesvolle transformatie naar een volgend niveau van supply chain volwassenheid

Lees meer over dit onderwerp

Michel van Buren

Algemeen Directeur

06 18 81 30 50

Ontdek de expertise van
Michel van Buren

Monitoring, Data-Analyse & Dashboards

Een supply chain is nooit ‘af’. Je wilt steeds blijven verbeteren. Ook wil je alert kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Daarom is het monitoren en interpreteren van resultaten zo belangrijk. Daar zijn verschillende manieren voor. We onderzoeken samen de manier die het best bij jullie situatie past. Die kunnen we ook inrichten, bijvoorbeeld met een duidelijk supply chain dashboard.

Resultaat: een overzichtelijke manier om resultaten te meten en de supply chain te blijven verbeteren

Lees meer over dit onderwerp

Jeroen Both

Directeur Consultancy

0613276295

“Wij kennen de succesfactoren van supply chain management, bekijken elke situatie nuchter, verdelen deze in behapbare onderdelen en maken samen met de klant een concreet plan. Zodra dat gebeurd is, voel ik bij de klant vaak al een grote opluchting.”

Ontdek de expertise van
Jeroen Both

Ontdek jouw verbeterpotentieel

Met de Supply Chain Analyse Light heb je in tien minuten een heldere analyse van de mogelijkheden om jouw supply chain te verbeteren.

Ontdek het verbeterpotentieel in jouw supply chain