RASCI-model

Moeite met een goede afstemming en samenwerking tussen betrokken personen in de keten? Procestechniek nodig om processen te beschrijven en te optimaliseren?

De professionals van BLMC zijn gespecialiseerd in het beschrijven en optimaliseren van processen in suply chain, operations en logistiek.

Bij BLMC maken we gebruik van het RASCI-model om processen beter in kaart te brengen en de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen weer te geven. De RASCI-methode zorgt voor meer draagvlak in het team en het vergroten van klantwaarde.

RASCI-matrix voor procesverbetering in supply chain, operations en logistiek

Het RASCI-model voor procesverbetering bestaat uit een matrix waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden weergegeven van alle personen die bij een project, proces of lijnwerkzaamheden zijn betrokken. Langs de verticale as van de RASCI-matrix staan onder elkaar de namen van de betrokkenen of de functionele rollen. Daarachter staan de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten.

RASCI uitleg

De afkorting RASCI staat voor:

  • Responsible: degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een proces of activiteit. Hij legt verantwoording af aan de persoon die accountable is.
  • Accountable: de eindverantwoordelijke en geeft goedkeuring aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij het eindoordeel kunnen vellen en het vetorecht hebben.
  • Support: de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de lijnwerkzaamheden uitvoert.
  • Consulted: de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert voorafgaand aan een stap in het proces. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat. Het gaat hier om communicatie in twee richtingen.
  • Informed: degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet. Het gaat hier om communicatie in één richting.

Download de whitepaper ‘procesverbetering met behulp van RASCI’

Benieuwd naar nog meer informatie over het RASCI-model? BLMC heeft een whitepaper gemaakt met korte uitleg over hoe processen kunnen worden beschreven en verbeterd met behulp van de RASCI methode.

Download hier het RASCI-model »