Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC

De modules van de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB) kunnen we los van elkaar of in samenhang inzetten. We bepalen gezamenlijk welke modules voor jou relevant zijn en het meeste voor jou opleveren. In elke module maken we een analyse, geven we advies en kunnen we de implementatie van dat advies begeleiden.

 • 1
  Supply Chain Analyse Financieel
 • 2
  Scenario’s & trade-offs
 • 3
  Supply Chain Analyse kwalitatief
 • 4
  Supply Chain Strategie & Segementatie
 • 5
  KPI's
 • 6
  Supply Chain Processen
 • 7
  Rollen & verantwoordelijk­heden
 • 8
  S&OP
 • 9
  Supply Chain Organisatie
 • 10
  ICT
 • 11
  Supply chain monitoring

Supply Chain Analyse Financieel & Benchmark

Met de Financiële Supply Chain Benchmark en de Financiële Supply Chain analyse krijg je een haarscherp en objectief inzicht in de verbetermogelijkheden van jouw supply chain. We zetten jullie cijfers af tegen branchegenoten en analyseren waar het verbeterpotentieel zit.

Resultaat: gerichte keuzes voor de verbetering van jouw supply chain en uitstekende input voor de business case

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Financiële supply chain kengetallen zijn uitstekende richtingaanwijzers die je vertellen hoe je je rendement kunt verbeteren.

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

Scenario’s en trade-offs

Wat gebeurt er als je je servicelevel verhoogt? Of je voorraden verlaagt? Daarvoor maak je scenario’s en reken je trade-offs door. Op deze manier kun je ook bepalen wat de consequenties zijn van onverwachte gebeurtenissen.

Resultaat: heldere keuzes in de balans van kosten, klantwaarde en werkkapitaal en een duidelijk actieplan voor onverwachte omstandigheden

Lees meer over dit onderwerp

Michel van Buren

Directeur BLMC

06-18813050

Zonder zich er zelf van bewust te zijn, vormt het gedrag van de leiders in de supply chain vaak de basis van een slecht functionerende supply chain. Maar andersom geldt het ook.

‘Mensen denken vaak dat supply chain optimalisatie ingewikkeld is, maar dat valt enorm mee. We beginnen altijd vanuit de huidige situatie. Waar haperen de processen, waar zijn de eerste quick wins te behalen? Vaak levert dat al veel verbetering op, daar worden mensen enthousiast van: het werkt! Vervolgens gaan we een laag dieper: hoe kunnen we de processen beter aansluiten op de klantwensen? Welke systemen passen daarbij? Wat werkt het beste voor deze organisatie? De methode is universeel, de uitwerking is voor elke organisatie anders. We doen het stap voor stap.’

Ontdek de expertise van
Michel van Buren

Supply chain Analyse kwalitatief

Een kwalitatieve analyse laat zien hoe je supply chain scoort op het gebied van strategie, processen, organisatie en systemen. Het onderzoek is een combinatie van vragenlijsten, locatiebezoek en interviews. Als benchmark hanteren we de Nationale Supply Chain Monitor.

Resultaat: een concreet stappenplan om jouw supply chain te verbeteren op de gebieden waar dat het meest oplevert.

Lees meer over dit onderwerp

Supply Chain Strategie & Segemnetatie

Met de living supply chain strategy creëer je een optimale klantwaarde tegen minimale kosten. Het sleutelwoord: segmentatie. Je stemt de supply chain gedifferentieerd af op de verschillende klantwensen. Zo investeer je waar het moet en bespaar je geld waar het kan.

Resultaat: tevreden klanten, hogere klantwaarde, lagere kosten, hogere marges

Lees meer over dit onderwerp

KPI’s

Wanneer de strategische koers is bepaald, is het zaak deze te vertalen naar relevante KPI’s. Pas daarbij op voor suboptimalisatie: de ideale KPI gaat uit van het totaalresultaat. Tegelijkertijd differentieer je wel per PMC.

Resultaat: relevante KPI’s die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Supply Chain KPI’s maken doelen concreet en meetbaar.

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Supply Chain Processen

Wanneer de supply chain strategie is bepaald, vertaal je deze naar supply chain processen die over afdelingen heen lopen: horizontaal. Zulke processen sluiten efficiënt op elkaar aan en elke stap voegt waarde toe. Met supply chain procestechnieken ontwerpen we deze processen. Daarbij besteden we ook aandacht aan het betrekken van verschillende stakeholders, zodat iedereen samenwerkt aan een gedeeld proces met een gemeenschappelijk belang.

Resultaat: efficiënte horizontale processen waarmee je kosten verlaagt en waarde verhoogt

Lees meer over dit onderwerp

Rollen & verantwoordelijkheden

in dit projectonderdeel ligt de focus op de medewerkers die onderdeel zijn van de supply chain processen. Rollen en verantwoordelijkheden van elk lid beschrijven we middels de bekende RASCI methode, afgeleid van de horizontale processen. Dit zorgt voor een goede afstemming en meer samenwerking tussen betrokkenen omdat de toegevoegde waarde van ieder individu transparant wordt gemaakt

Resultaat: door deze module blijft het besturen van de supply chain processen overzichtelijk en uitvoerbaar.

Lees meer over dit onderwerp

Sales & Operations Planning (S&OP)

de ruggengraat van elke supply chain: het verbindt de (verwachte) klantvraag met de operationele processen die erop gericht zijn om deze te vervullen. Bij S&OP is goede ondersteuning van ICT essentieel maar het betekent ook dat mensen bereid moeten zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen. Dat ze escalaties met elkaar bespreken en de ogenschijnlijk tegengestelde belangen in de keten met elkaar doornemen en overbruggen. BLMC heeft een eigen methode ontwikkeld voor de optimalisatie en implementatie van S&OP. Bij de implementatie van de gekozen oplossing besteden we meer dan gemiddelde aandacht aan de factor mens. Het gevolg is een excellent S&OP-proces.

Resultaat: vraag en aanbod zijn goed op elkaar afgestemd, waardoor tegen lagere kosten hogere klanttevredenheid meer winst gerealiseerd wordt.

Lees meer over dit onderwerp

Hans van de Sande

Supply chain S&OP specialist

De kracht van s&op is onvoorstelbaar. Een goed s&op zorgt voor betere service, lagere kosten en een betere cash positie. Bijvoorbeeld door voorraadreductie

Ontdek de expertise van
Hans van de Sande

Supply Chain Organisatie

Supply chain management vindt plaats op twee niveaus: binnen de supply chain afdeling en over de hele keten heen. Het aansturen van een afdeling is duidelijk. Uitdagender is het regisseren van processen over afdelingen heen, die vaak schijnbaar tegengestelde belangen hebben. Hoe richt je dit in? En hoe stuur je op basis van kracht, niet macht? Wij adviseren over het supply chain organisatiemodel dat het best bij jullie organisatie past en kunnen de implementatie daarvan begeleiden.

Resultaat: een supply chain functie die de regie voert over de belangrijkste processen

Lees meer over dit onderwerp

ICT

Supply chain management zonder ICT structuur is eigenlijk onmogelijk. Deze structuur kan variëren van het gebruik van diverse losse applicaties zoals excel waarin data wordt verwerkt en het s&OP proces wordt vorm gegeven tot volledige ERP pakketten gekoppeld aan gespecialiseerde en geavanceerde S&OP tooling zoals de s&op tooling van Solventure. De ICT structuur van uw organisatie moet passen bij de mate van supply chain volwassenheid van uw organisatie en uw ambities. In de BLMC supply chain scan wordt uw ICT structuur onderzocht en worden aanbevelingen gegeven.

Resultaat: de verbeteringen worden verankerd in de organisatie.

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Supply Chain KPI’s maken doelen concreet en meetbaar.

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Supply chain monitoring

het gaat erom een lerende organisatie te zijn en te kunnen meebewegen met uw markt en uw klanten. Een optimalisatietraject is daarom pas afgerond als bepaald is hoe u uw performance kunt blijven meten en hoe u snel kunt bijsturen indien nodig. Supply chain management is een manier van werken die is gebaseerd op een gezamenlijke open blik en de mogelijkheid om flexibel op veranderende omstandigheden in te spelen. Door hier continu alert op te zijn behoudt u uw voorsprong.

Resultaat: door de monitor kan de organisatie zich continu aanpassen aan de veranderende markt en behoudt u uw concurrentievoordeel.

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Supply Chain KPI’s maken doelen concreet en meetbaar.

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Ontdek jouw verbeterpotentieel

Met de Supply Chain Analyse Light heb je in tien minuten een heldere analyse van de mogelijkheden om uw supply chain te verbeteren.

Ontdek het verbeterpotentieel in jouw supply chain