Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC

De modules van de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB) kunnen we los van elkaar of in samenhang inzetten. We bepalen gezamenlijk welke modules voor u relevant zijn en het meeste voor u opleveren. In elke module maken we een analyse, geven we advies en kunnen we de implementatie van dat advies begeleiden.

 • 1
  Financiële Supply Chain Analyse
 • 2
  Supply chain analyse
 • 3
  Supply chain strategie
 • 4
  Data analytics & KPI's
 • 5
  Supply chain processen
 • 6
  Rollen & verantwoordelijk­heden
 • 7
  S&OP
 • 8
  Leiderschap & gedrag
 • 9
  ICT
 • 10
  Supply chain monitoring

Financiële Supply Chain Analyse

Met de Financiële Benchmark en de Financiële Supply Chain analyse krijgt u een haarscherp inzicht in uw positie in de markt. Ook geeft deze analyse aan welke verbeteringen in uw supply chain het meest opleveren.

Resultaat: duidelijke keuzes maken die ervoor zorgen dat uw supply chain minder kosten maakt en meer waarde toevoegt, waardoor uw resultaten verbeteren.

Lees meer over dit onderwerp

Edwin Steenbrink

Specialist Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

06-55156480

Ontdek de expertise van
Edwin Steenbrink

Supply chain analyse

Een combinatie van een kwantitatieve Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse en een kwalitatieve Supply Chain Analyse. Op basis hiervan bepalen we samen met u welke verbeterpunten er zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze te realiseren.

Resultaat: De output is een concreet en context-specifiek stappenplan met geprioriteerde projecten die uw organisatie naar een hoger supply chain prestatieniveau begeleiden.

Lees meer over dit onderwerp

Supply chain strategie

Met de living supply chain strategy maakt u uw bedrijfsdoelstellingen door een optimale klantwaarde te creëren tegen minimale kosten. Het sleutelwoord daarbij is: differentiatie. U stemt de supply chain gedifferentieerd af op de verschillende klantwensen. Zo investeert u waar het moet en bespaart u geld waar het kan.

Resultaat: tevreden klanten en hoge marges

Lees meer over dit onderwerp

Michel van Buren

Directeur BLMC

06-18813050

Zonder zich er zelf van bewust te zijn, vormt het gedrag van de leiders in de supply chain vaak de basis van een slecht functionerende supply chain. Maar andersom geldt het ook.

‘Mensen denken vaak dat supply chain optimalisatie ingewikkeld is, maar dat valt enorm mee. We beginnen altijd vanuit de huidige situatie. Waar haperen de processen, waar zijn de eerste quick wins te behalen? Vaak levert dat al veel verbetering op, daar worden mensen enthousiast van: het werkt! Vervolgens gaan we een laag dieper: hoe kunnen we de processen beter aansluiten op de klantwensen? Welke systemen passen daarbij? Wat werkt het beste voor deze organisatie? De methode is universeel, de uitwerking is voor elke organisatie anders. We doen het stap voor stap.’

Ontdek de expertise van
Michel van Buren

Data analytics & KPI’s

Om te bepalen wat het optimum per product-markt-combinatie (PMC) is, uitgedrukt in de juiste balans tussen cash, cost en service, moeten data-analyses worden uitgevoerd. Allereerst bepalen we gezamenlijk welke data nodig is. Afhankelijk van het systeem waar u mee werkt, voeren we deze analyses intern uit of met behulp van de (ICT) tools van BLMC. Na de analyses bespreken we met u welke KPI’s per keten relevant zijn, waarna we deze vaststellen, meetbaar maken en inrichten.

Resultaat: u kunt kwantitatief onderbouwde beslissingen nemen binnen de driehoek service, kosten en cash.

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Van emotie naar ratio. Supply chain Data analyses halen de emotie uit de discussie en geven echt inzicht op basis waarvan rationele beslissingen kunnen worden genomen

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Supply chain processen

Naast de bestaande (verticale) afdeling gedreven processen, zijn (horizontale) klant gedreven processen nodig om de supply chain strategie per PMC te kunnen uitvoeren. In de ketenprocessen komen de keuzes die gemaakt zijn in de supply chain strategie duidelijk naar voren. Een proces dat responsiviteit moet genereren is bijvoorbeeld duidelijk anders ingericht dan een proces dat moet leiden tot lage kosten. Met speciale supply chain procestechnieken definiëren we deze supply chain processen en koppelen ze aan de strategische doelen.

Resultaat: tegengestelde belangen in de keten maken plaats voor synergie en het gezamenlijk belang; de klant optimaal bedienen.

Lees meer over dit onderwerp

Rollen & verantwoordelijkheden

in dit projectonderdeel ligt de focus op de medewerkers die onderdeel zijn van de supply chain processen. Rollen en verantwoordelijkheden van elk lid beschrijven we middels de bekende RASCI methode, afgeleid van de horizontale processen. Dit zorgt voor een goede afstemming en meer samenwerking tussen betrokkenen omdat de toegevoegde waarde van ieder individu transparant wordt gemaakt

Resultaat: door deze module blijft het besturen van de supply chain processen overzichtelijk en uitvoerbaar.

Lees meer over dit onderwerp

Sales & Operations Planning (S&OP)

de ruggengraat van elke supply chain: het verbindt de (verwachte) klantvraag met de operationele processen die erop gericht zijn om deze te vervullen. Bij S&OP is goede ondersteuning van ICT essentieel maar het betekent ook dat mensen bereid moeten zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen. Dat ze escalaties met elkaar bespreken en de ogenschijnlijk tegengestelde belangen in de keten met elkaar doornemen en overbruggen. BLMC heeft een eigen methode ontwikkeld voor de optimalisatie en implementatie van S&OP. Bij de implementatie van de gekozen oplossing besteden we meer dan gemiddelde aandacht aan de factor mens. Het gevolg is een excellent S&OP-proces.

Resultaat: vraag en aanbod zijn goed op elkaar afgestemd, waardoor tegen lagere kosten hogere klanttevredenheid meer winst gerealiseerd wordt.

Lees meer over dit onderwerp

Hans van de Sande

Supply chain S&OP specialist

De kracht van s&op is onvoorstelbaar. Een goed s&op zorgt voor betere service, lagere kosten en een betere cash positie. Bijvoorbeeld door voorraadreductie

Ontdek de expertise van
Hans van de Sande

Leiderschap & gedrag

Om supply chain management daadwerkelijk te implementeren binnen en tussen organisaties, is het van groot belang dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. Dat klinkt voor de hand liggend maar in de praktijk is het dat niet. In de keten kunnen er tegengestelde belangen zijn tussen inkoop, logistiek, sales, productie en planning of tussen leverancier en klant. Om een goede samenwerking te creëren is er meer nodig dan analyses en een praktische uitvoering. De supply chain specialisten van BLMC worden continu getraind in gedragspsychologie en verandermanagement. In elke stap van uw supply chain optimalisatie besteden zij evenveel aandacht aan de factor mens als aan de technische en inhoudelijke factoren.

Resultaat: u bent verzekerd van een duurzame samenwerking tussen alle betrokken professionals in de keten en dus van een succesvolle supply chain.

Lees meer over dit onderwerp

ICT

Supply chain management zonder ICT structuur is eigenlijk onmogelijk. Deze structuur kan variëren van het gebruik van diverse losse applicaties zoals excel waarin data wordt verwerkt en het s&OP proces wordt vorm gegeven tot volledige ERP pakketten gekoppeld aan gespecialiseerde en geavanceerde S&OP tooling zoals de s&op tooling van Solventure. De ICT structuur van uw organisatie moet passen bij de mate van supply chain volwassenheid van uw organisatie en uw ambities. In de BLMC supply chain scan wordt uw ICT structuur onderzocht en worden aanbevelingen gegeven.

Resultaat: de verbeteringen worden verankerd in de organisatie.

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Van emotie naar ratio. Supply chain Data analyses halen de emotie uit de discussie en geven echt inzicht op basis waarvan rationele beslissingen kunnen worden genomen

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Supply chain monitoring

het gaat erom een lerende organisatie te zijn en te kunnen meebewegen met uw markt en uw klanten. Een optimalisatietraject is daarom pas afgerond als bepaald is hoe u uw performance kunt blijven meten en hoe u snel kunt bijsturen indien nodig. Supply chain management is een manier van werken die is gebaseerd op een gezamenlijke open blik en de mogelijkheid om flexibel op veranderende omstandigheden in te spelen. Door hier continu alert op te zijn behoudt u uw voorsprong.

Resultaat: door de monitor kan de organisatie zich continu aanpassen aan de veranderende markt en behoudt u uw concurrentievoordeel.

Lees meer over dit onderwerp

Niek Bloemendaal

Supply chain data-analyse specialist

06-51152588

Van emotie naar ratio. Supply chain Data analyses halen de emotie uit de discussie en geven echt inzicht op basis waarvan rationele beslissingen kunnen worden genomen

Ontdek de expertise van
Niek Bloemendaal

Ontdek uw verbeterpotentieel

Met de Supply Chain Analyse Light heeft u in tien minuten een heldere analyse van de mogelijkheden om uw supply chain te verbeteren.

Ontdek het verbeterpotentieel in uw supply chain