BLMC
Werving & Selectie

Contact

BLMC Hoevelaken

Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken


0522 - 24 22 24 
info@blmc.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsberichten
op5-7-2017 14:00
557 bekeken | 0 reacties
Nieuws overzicht

Specialist in supply chain optimalisatie

Uw organisatie opereert in een dynamische wereld, waar veranderingen sneller dan ooit plaatsvinden en klanten in toenemende mate veeleisend zijn. Als bedrijf moet je in staat zijn steeds sneller, effectiever en efficiënter in te spelen op veranderingen. Een goede interne- en externe samenwerking, flexibiliteit en de mogelijkheid om kosten en complexiteit te managen zijn hierin van essentieel belang.

Maar hoe maak je van die complexe keten een integrale supply chain waarmee je een duurzaam concurrentievoordeel creëert?

Supply Chain Optimalisatie Methode van BLMC (SCOMB)

Door de wetenschappelijke literatuur te bestuderen, zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en vele jaren praktijkervaring hebben we het onderstaande supply chain optimalisatie model (SCOMB) ontwikkeld

In samenwerking met uw mensen optimaliseren we stapsgewijs de supply chain. De onderdelen van de SCOMB kunnen los van elkaar worden toegepast of integraal deel uitmaken van een supply chain project om de hele keten te optimaliseren.

De methode is modulaire ingericht. Door een stap-voor-stap aanpak zijn risico’s minimaal, investeringen gespreid en de voordelen direct merkbaar.

supply chain optimalisatie methode blmc

 

De SCOMB bestaat uit negen losstaande modules:

 1. Supply chain analyse: een benchmark tool waarmee we het supply chain integratieniveau van uw organisatie bepalen. Op basis hiervan bepalen we samen met u welke verbeterpunten er zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze te realiseren.
  - Resultaat: de output is een concreet en context-specifiek stappenplan op basis van geprioriteerde projecten, die uw organisatie naar een hoger supply chain prestatieniveau begeleiden.

 2. Supply chain strategie: een bedrijfsspecifieke blueprint die beschrijft hoe informatie, goederen en geld op de meest effectieve en efficiënte manier door uw supply chain kunnen lopen. Dit is een afgeleide van het soort klanten dat u bedient en uw bedrijfsstrategie. De supply chain strategie heeft twee doelen: het genereren van een betere klantwaarde en meer winst. Een belangrijk onderdeel is het differentiëren van uw supply chain op basis van product-servicemarkt-combinaties (PSMC). Per PSMC stellen we de optimale verhouding tussen cash, cost en service op.
  - Resultaat: onnodige kosten worden vermeden en per PSMC kan u de hoogst mogelijke klantwaarde bieden.

 3. Supply chain data-analyse en KPI’s: Om te bepalen wat het optimum per product-servicemarkt-combinatie (PSMC) is, uitgedrukt in de juiste balans tussen cash, cost en service, moeten data-anlyses worden uitgevoerd. Allereerst bepalen we gezamenlijk welke data nodig is. Afhankelijk van het systeem waar u mee werkt, voeren we deze analyses intern uit of met behulp van de (ICT) tools van BLMC. Na de analyses bespreken we met u welke KPI’s per keten relevant zijn, waarna we deze vaststellen, meetbaar maken en inrichten.
  - Resultaat: u kunt kwantitatief onderbouwde beslissingen nemen binnen de driehoek service, kosten en cash.

 4. Supply chain processen: naast de bestaande (verticale) afdelinggedreven processen zijn (horizontale) klantgedreven processen nodig om de supply chain strategie per PSMC te kunnen uitvoeren. In de ketenprocessen komen de keuzes die gemaakt zijn in de supply chain strategie duidelijk naar voren. Een proces dat responsiviteit moet genereren is bijvoorbeeld duidelijk anders ingericht dan een proces dat moet leiden tot lage kosten. Met speciale supply chain procestechnieken definiëren we deze supply chain processen en koppelen ze aan de strategische doelen.
  - Resultaat: tegengestelde belangen in de keten maken plaats voor synergie en het gezamenlijk belang; de klant optimaal bedienen.

 5. Rollen & verantwoordelijkheden: in dit projectonderdeel ligt de focus op de werknemers die onderdeel zijn van de supply chain processen. Rollen en verantwoordelijkheden van elk lid beschrijven we middels de bekende RASCI methode, afgeleid van de horizontale processen. Dit zorgt voor een goede afstemming en meer samenwerking tussen de betrokkenen omdat de toegevoegde waarde van ieder individu transparant wordt gemaakt.
  - Resultaat: door deze module blijft het besturen van de supply chain processen overzichtelijk en uitvoerbaar.

 6. S&OP: de ruggengraat van elke supply chain: het verbindt de (verwachte) klantvraag met de operationele processen die erop gericht zijn om deze te vervullen. Bij S&OP is goede ondersteuning van ICT essentieel maar het betekent ook dat mensen bereid moeten zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen. Dat ze escalaties met elkaar bespreken en de ogenschijnlijk tegengestelde belangen in de keten met elkaar doornemen en overbruggen. BLMC heeft een eigen methode ontwikkeld voor de optimalisatie en implementatie van S&OP. In de meer volwassen fasen van S&OP is de inzet van gespecialiseerde tooling van Solventure vereist. BLMC is mede-eigenaar van Solventure. Bij de implementatie van de gekozen oplossing besteden we meer dan gemiddelde aandacht aan de factor mens. Het gevolg is een excellent S&OP-proces.
  - Resultaat: vraag en aanbod zijn goed op elkaar worden afgestemd, waardoor tegen lagere kosten hogere klanttevredenheid en meer winst gerealiseerd wordt.

 7. Leiderschap & gedrag - Om supply chain management daadwerkelijk te implementeren binnen en tussen organisaties, is het van groot belang dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. Dat klinkt voor de hand liggend maar in de praktijk is dat het niet. In de keten kunnen er tegengestelde belangen zijn tussen inkoop, logistiek, sales, productie en planning of tussen leverancier en klant. Om een goede samenwerking te creëren is er meer nodig dan analyses en een praktische uitvoer. De supply chain specialisten van BLMC worden continu getraind in gedragspsychologie en verandermanagement. In elke stap van uw supply chain optimalisatie besteden zij evenveel aandacht aan de factor mens als aan de technische en inhoudelijke factoren.
  - Resultaat: u bent verzekerd van een duurzame samenwerking tussen alle betrokken professionals in de keten en dus een succesvolle supply chain.

 8. ICT - afgeleid van de supply chain strategie, de processen, de cross-functionele teams en de proces-KPI’s moeten informatievoorzieningen ingericht worden. Dit ter ondersteuning van de geoptimaliseerde goederen-, informatie- en communicatiestromen. Gedurende elke stap van het optimalisatietraject besteden we hier aandacht aan, zodat de juiste data en informatie op de juiste plek op het juiste moment beschikbaar zijn.
  - Resultaat: de verbeteringen worden verankerd in de organisatie.

 9. Supply chain monitoring - het gaat erom een lerende organisatie te zijn en te kunnen meebewegen met uw markt en uw klanten. Een optimalisatietraject is daarom pas afgerond, als bepaald is hoe u uw performance kunt blijven meten en hoe u snel kunt bijsturen indien nodig. Supply chain management is een manier van werken die is gebaseerd op een gezamenlijke open blik en de mogelijkheid om flexibel op veranderende omstandigheden in te spelen. Door hier continu alert op te zijn behoudt u uw voorsprong. 
  - Resultaat: door de monitor kan de organisatie zich continu aanpassen aan de veranderende markt en behoudt de klant zijn concurrentievoordeel.

Het eindresultaat is een flexibele supply chain die in kan spelen op de uitdagingen van de toekomst tegen lagere kosten en een hogere klanttevredenheid en serviceniveau.

Voordelen van een geoptimaliseerde supply chain:

 • Op tijd leveren aan klanten stijgt gemiddeld met 25%.
 • De voorraadlevels dalen gemiddeld met 41%.
 • Productiestilstand daalt gemiddeld met 35%.
 • Fabrieksefficiëntie stijgt gemiddeld met 17%.
 • Transportkosten dalen gemiddeld met 17%.

Verder zijn er nog veel voorkomende voordelen die moeilijker gekwantificeerd kunnen worden:

 • Verbeterde samenwerking in het team
 • Ingebede communicatie
 • Betere beslissingen kunnen maken
 • Betere financiële plannen
 • Meer focus op verantwoordelijkheden
 • Makkelijkere controle
 • Beter en makkelijker kunnen inspelen op de toekomst
 • Hogere klanttevredenheid
 • Flexibel kunnen inspringen op klantwensen

Ontdek gratis waar uw besparing- en verbeterpotentieel ligt

In iedere supply chain valt winst te behalen. Zonder dat er kosten aan verbonden zijn voeren we onze eerste module van de SCOMB uit. Na een uitgebreide analyse van uw supply chain presenteren we helder en concreet waar het verbeter- en besparingspotentieel ligt.

Neem nu contact met ons op om te kijken waar uw verbeteringen liggen en wat u kunt besparen!

Maak een afspraak met BLMC

 

Onze supply chain specialisten

Maak kennis met de supply chain specialisten die u bij uw supply chain vraagstukken helpen.

BLMC Supply Chain Specialisten

 • De supply chain specialisten hebben minimaal tien jaar relevante werkervaring in de supply chain.
 • De supply chain adviseurs begrijpen uw situatie, aangezien zij eenzelfde positie hebben vervuld.
 • Ze hebben een mix van technische kennis, vaardigheden en psychologisch inzicht, waardoor ze uitstekende verandermanagers zijn. Tevens worden ze maandelijks getraind in verandermanagement.
 • Ze worden maandelijks bijgeschoold in verander- en supply chain management zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Ze trainen uw mensen, vragen naar hun mening en betrekken ze in het proces. 
 • Elk van de specialisten is in ieder geval op één van de modules gespecialiseerd.
 • Ze komen hun woorden na. Een deel van de kosten zijn gerelateerd aan de doelen die we samen hebben opstellen. Worden de doelen niet behaald zoals staat beschreven, dan worden hier ook geen kosten voor gerekend.

Contact over Supply Chain Optimalisatie

Heeft u vragen of wilt u van gedachten wisselen over manieren waarop uw supply chain geoptimaliseerd kan worden? Neem dan contact op met onze supply chain specialist Maarten Snijders.

Michel van Buren
06-18813050
mvanburen@blmc.nl
LinkedIn-profiel >

Onze klanten

BLMC gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close