(Her)inrichten van een toekomstbestendig distributienetwerk

De wereld verandert en dat heeft impact op je distributienetwerk. Misschien ga je vanwege de geopolitieke onrust producten dichterbij inkopen. Of verkoop je meer via onlinekanalen, wat andere eisen stelt aan je distributiestructuur. Een bedrijf dat goed is afgestemd op de markt, is continu in beweging. En het logistieke netwerk dus ook. Waar zet je welk warehouse/distributiecentrum neer en waarom? Hoe richt je de transportstromen zo optimaal mogelijk in? En vooral, hoe blijf je flexibel in een wereld waarbij verandering niet meer de uitzondering maar de norm is? Daar helpt BLMC je graag bij.

Neem contact op

Distributienetwerk verandert door context

Elke logistieke structuur is een fijnmazig netwerk van distributiecentra, lokale magazijnen en transportstromen. De eisen die daaraan worden gesteld, veranderen mee met aanpassingen in de bedrijfsstrategie en ontwikkelingen in de omgeving. Veel bedrijven trekken zich bijvoorbeeld nu terug uit Azië, vanwege geopolitieke spanningen of uit milieu-overwegingen. Dat heeft grote gevolgen voor het distributienetwerk. Ook groei, krimp, of veranderende klantwensen kunnen ertoe leiden dat jullie netwerk anders ingericht moet worden.

Het ideale distributienetwerk bepalen

Investeringen in een logistiek netwerk zijn vaak kapitaalintensief en wijzigingen vragen veel van de organisatie. Dat doe je niet lichtvaardig. Er zijn verschillende methoden en rekentools op de markt die je ondersteunen bij het bepalen van de optimale structuur.

Dan is het nog een flinke klus, waarbij nauw overleg nodig is tussen logistiek, commercie en finance. Samen bepaal je de KPI’s en hun gewicht. Vervolgens start het rekenen en het beoordelen van scenario’s. Doe je dat goed, dan volgt hieruit een keuze voor een structuur die het meest geschikt is om klanten binnen de juiste tijd en tegen de gewenste kosten te beleveren.

In 6 stappen naar het beste logistieke netwerk

BLMC heeft veel ervaring met zulke beslistrajecten en helpt graag met een praktische aanpak in zes stappen:

  1. Uitgangspunten en programma van eisen bepalen
  2. Data verzamelen
  3. Model creëren
  4. Variabelen invoeren
  5. Oplossingen genereren
  6. Scenario’s afwegen en kiezen

Daarbij hanteren we altijd de bedrijfsstrategie als leidraad. De strategische keuzes van het bedrijf bepalen welke service en producten je wilt aanbieden, aan welke klantsegmenten en tegen welke marge. Dat zijn belangrijke variabelen in je keuze.

Jij bepaalt zelf welke (reken)tools je hierbij wilt gebruiken, desgewenst kunnen we je helpen bij de selectie.

We nemen mensen uit de organisatie mee in dit hele plan. Dat vergroot het commitment en verbetert de kwaliteit van de gekozen oplossing.

Een toekomstbestendig logistiek netwerk

Door op deze manier het optimum te bepalen van DC’s, magazijnen, uitleverpunten, transportmiddelen, rijtijen en frequenties, creëer je de ideale logistieke structuur. Die ondersteunt de bedrijfsstrategie en past bij wat klanten belangrijk vinden.

Dat leidt tot lagere kosten, hogere marges en een hoge klanttevredenheid. Bovendien maakt het de logistieke operatie toekomstbestendig, want het model houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en scenario’s.

Het lijkt misschien een complexe puzzel, maar als je het samen stap voor stap aanpakt, komt je vanzelf tot een optimale logistieke structuur.

Distributienetwerk (her)inrichten?

Sta je zelf voor een logistieke uitdaging of wil je onderzoeken of jouw logistieke netwerk nog optimaal aansluit op de eisen van vandaag? Neem dan contact op, we helpen je graag met een heldere analyse en gedegen aanpak.

Neem contact met ons op