Kledingproducent: ketenaanpak voor duurzame kleding

Gangbare productiemethoden in de textielindustrie kosten enorme hoeveelheden energie en water. Bij productie in Azië komt daar nog een flinke uitstoot bij vanwege het transport. Ook op het gebied van chemicaliën en arbeidsomstandigheden heeft de kledingsector uitdagingen. In deze branche is het dus mogelijk om een enorm verschil te maken. BLMC’s sustainability expert Raphaël den Uyl werd door een kledingimporteur gevraagd om te helpen bij de opzet van een duurzame kledinglijn. Wat begon als een pilotproject, leidde tot een fundamenteel duurzamere aanpak.

Deze importeur heeft een vooruitziende blik. In 2020 intensiveert hij zijn duurzame aanpak. Een van de aanjagers daarvan is de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving, die nu, in 2024, al voor een groot deel van kracht is (de CSRD en de CSDDD). Daarnaast ziet hij in de branche diverse nieuwe duurzame initiatieven, zoals de Denim Deal en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV).

De importeur wil zich tijdig voorbereiden. Het idee ontstaat om eerst een nieuwe, duurzame kledinglijn op te zetten. Dat zal de nodige inzichten en ervaring geven om ook andere productcategorieën te evalueren en aan te passen.

Eerst context bepalen

Raphaël den Uyl: ‘Dit is een voorbeeld van een producent die op een strategische manier omgaat met het thema duurzaamheid. Het begon met de vraag voor het opzetten van die artikellijn, maar we zijn ook gaan kijken naar het bredere perspectief. Op basis daarvan hebben we een tijdlijn gemaakt met een horizon van vijf jaar. We hebben daarop gezet wat wettelijk verplicht zou worden, wat klanten zouden gaan eisen en wat het bedrijf zelf voor ambities had op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld het aansluiten bij de Denim Deal. Daarin moet je ook een evenwicht zoeken. Want je wilt wel vooroplopen, maar ook niet te ver. Dan word je te duur en prijs je jezelf uit de markt. Dus de klant heeft heel zorgvuldig focus aangebracht in de factoren waar hij de meeste impact had, die haalbaar waren en relevant in de keten.’

Transparantie van leverancier beperkt

Duurzaamheid begint met het verkrijgen van de nodige transparantie over onder andere duurzame teelt, productie, arbeidsomstandigheden, vervoer en certificering. Bij dit proces loopt de importeur tegen de eerste hindernis aan. Zijn Aziatische toeleverancier kan of wil niet voldoende inzicht geven in deze aspecten van de productie. Dat betekent dat deze partner niet in aanmerking komt voor het leveren van de nieuwe artikellijn.

De importeur gaat op zoek naar alternatieve leveranciers die aan drie voorwaarden moeten voldoen: ze kunnen de nodige transparantie geven, ze hebben duurzame ambities en ze zijn dichterbij gevestigd, zodat ook transportuitstoot beperkt wordt.

Leverancier kiest afnemer: de omgekeerde wereld

Raphaël begeleidt dit proces: ‘We hebben de markt verkend, een voorselectie gedaan en toen een aantal partners geselecteerd om mee in gesprek te gaan. We hebben hen ook gevraagd om open kostprijscalculaties, om te kunnen bepalen wat de verschillende elementen kosten. We kwamen uiteindelijk uit bij een leverancier van stoffen uit Egypte en een andere leverancier in Noord-Afrika die de kleding produceert.’

Er blijkt een zeer interessante dynamiek te spelen. De twee leveranciers nemen de opdracht van deze importeur niet zomaar aan. Hun duurzame aanbod is schaars en gewild. Raphaël: ‘Ze wilden van ons weten of de rest van onze keten ook zo duurzaam was, voordat ze met ons in zee zouden gaan. Deze gesprekken voerden we in 2021/2022. De importeur is blij dat deze afspraken gemaakt zijn, want je komt er als afnemer bijna niet meer tussen. Dit soort leveranciers heeft het binnen de keten nu voor het kiezen.’

Blik op de horizon

De jaren van corona vertragen het proces aanzienlijk. Het is in de jaren 2020-2022 niet zo makkelijk om bij fabrieken op bezoek te gaan en ook de afzet van de importeur neemt in die periode tijdelijk af. Toch houdt het bedrijf de blik gericht op de horizon. De doelstellingen blijven overeind, alleen de tijdplanning wordt aangepast.

Resultaten

Naast de pilot met deze kledinglijn heeft de organisatie inmiddels ook een aantal meer algemene maatregelen genomen. Ze hebben zich aangesloten bij de Denim Deal en bij de branchevereniging, brengen focus aan in hun doelen binnen de bestaande Fair Wear practice en laten zich inspireren door onder andere ISO 22095.

Raphaël den Uyl: ‘Je ziet aan dit voorbeeld dat duurzaamheid een fundamenteel proces is, waar je tijdig aan moet beginnen. Deze importeur heeft nu een aantal basisfactoren op orde, waardoor hij volgende stappen kan zetten. Dat leek een paar jaar geleden nog niet zo urgent, maar inmiddels is de markt veranderd. Klanten vragen steeds meer om duurzame producten en de wet eist van bedrijven dat ze serieus met duurzaamheid aan de slag gaan. In dit geval is het een hele bewuste keuze geweest om duurzamere producten aan te gaan bieden, waarmee deze importeur een duidelijk signaal afgeeft aan zijn afnemers. Daarmee voldoet hij niet alleen aan de wet, maar creëert hij ook een sterkere positie in de markt.’

Ga ook aan de slag met duurzaamheid!

Wil je meer weten over hoe je jouw bedrijf kunt verduurzamen, samen met je ketenpartners?

Neem contact met ons op