Interne- en externe ketensamenwerking

Goede interne- en externe ketensamenwerking leidt tot meer efficiency, lagere kosten, meer waardecreatie en hogere klanttevredenheid. Bovendien kun je sneller reageren op onverwachte gebeurtenissen, wat belangrijker is dan ooit. Ook voor inzicht in de duurzaamheid van je producten en werkzaamheden is nauwe samenwerking met ketenpartners nodig. Maar hoe pak je het aan?

Neem contact met ons op

Interne ketensamenwerking

Wanneer kosten in je bedrijf te hoog zijn, de omzet daalt of klanten minder tevreden worden, is het tijd om je interne processen onder de loep te nemen. Stellen die de klantwaarde centraal? En zijn ze goed op elkaar afgestemd?

Interne ketensamenwerking gaat vooral over het doorbreken van silo’s in je eigen bedrijf. Door processen goed op elkaar aan te sluiten, voorkom je verspilling, fouten en stilstand. Je stelt de klant centraal en stemt het hele proces in je bedrijf daarop af, waardoor klanten optimale waarde ontvangen.

Aanpak interne ketensamenwerking

BLMC doet eerst samen met verschillende afdelingen in het bedrijf een assessment om te bepalen waar de belangrijkste verbetermogelijkheden zitten. We betrekken bijvoorbeeld ook inkoop, operations, sales, marketing en finance. Het hangt van de klantvraag en het type bedrijf af wie er precies aan tafel komen. Door veel mensen uit de interne organisatie te betrekken, verhogen we vanaf het begin het commitment.

Klantwaarde centraal

We stellen samen een programma op om de interne keten te verbeteren. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: segmentatie & differentiatie op basis van klantwensen, supply chain strategie, cultuur en leiderschap van samenwerking, procesoptimalisatie, planning en systemen.

We redeneren altijd vanuit klantwaarde en kijken naar processen over afdelingen heen. In veel gevallen begeleiden we de implementatie van de verbeteringen. Daarvoor hebben we ervaren specialisten beschikbaar, die zelf de nodige lijnervaring hebben.

Resultaat van interne samenwerking

Het resultaat is een interne keten die de klant centraal stelt, waarin elke activiteit waarde toevoegt, bottlenecks verdwenen zijn, kosten lager worden en opbrengsten hoger. Je hebt tevreden en loyale klanten en kunt snel op veranderingen inspelen.

Externe ketensamenwerking

Externe ketensamenwerking heeft in de eerste plaats betrekking op samenwerking met leveranciers en klanten. Hoe kun je samen meer waarde creëren voor de klant? Hoe sluit je processen over de grenzen van het bedrijf heen op elkaar aan? En hoe verdeel je opbrengsten en kosten? Daarover gaat het programma Externe ketensamenwerking.

Aanpak externe ketensamenwerking

Ook bij externe ketensamenwerking staat waardecreatie centraal. We richten ons daarbij vooral op waardecreatie voor de eindklant. Er kan ook een specifieke doelstelling zijn, bijvoorbeeld het verduurzamen van de keten in samenwerking met ketenpartners.

Eerst bepalen we samen met de opdrachtgever wat de doelen zijn van de ketensamenwerking. Ook inventariseren we samen welke samenwerking al bestaat en wat daar de ervaringen mee zijn. Op basis daarvan maken we een maatwerk programma dat erop gericht is de gewenste ketensamenwerking concreet vorm te geven en te implementeren.

Onderdelen die we daarbij vaak inzetten zijn:

  • Workshop voor de externe ketenpartners om de intenties te delen en motivatie te peilen.
  • Inventarisatie en evaluatie van de bestaande samenwerkingsverbanden.
  • Prioriteiten stellen en focus bepalen: met welke ketenpartners wil het bedrijf gaan samenwerken en op welke manier.
  • Workshops ketenmanagement, om als bedrijf goed als ketenregisseur te kunnen optreden.
  • Business case bepalen: wat levert de samenwerking op en hoe verdeel je de kosten en de opbrengsten op een eerlijke wijze.
  • Implementatie en begeleiding van de samenwerking, afstemming van processen.
  • Het afstemmen van planning en data-uitwisseling.

In ketensamenwerking zijn twee elementen van groot belang om de samenwerking te laten slagen: een gezamenlijke doelstelling en wederzijds vertrouwen. BLMC heeft veel ervaring met samenwerkingstrajecten en houdt in alle stappen rekening met deze aspecten. Michel van Buren schreef hierover samen met hoogleraar Jack van der Veen het boek Regisseer de keten. Als neutrale partner staan we boven de partijen en kunnen we goed bemiddelen bij het bepalen van de condities van de samenwerking.

Resultaat van externe ketensamenwerking

Een keten die over de bedrijven heen samenwerkt, is robuust, wendbaar en voegt optimale waarde toe voor de eindklant. Bovendien haal je kosten uit de keten. Dat leidt tot extra rendement voor alle ketenpartners: samen vergroot je de taart. Via je ketenpartners heb je de meest actuele informatie over marktontwikkelingen en kun je hier snel en alert op inspelen, waarmee je concurrenten voor blijft.

Zelf aan de slag met ketensamenwerking?

Wil jij beter samenwerken met ketenpartners? Wil je je wendbaarheid vergroten, resultaten verbeteren en voorop lopen in de markt? Neem dan contact met ons op door op ‘neem contact op’ te klikken. We gaan graag met je in gesprek.

Neem contact op