Wilt u een supply chain strategie definiëren? Wilt u een strategie ontwerpen die echt werkt? Of wilt u uw keten aanpassen aan de markt die aan het veranderen is? BLMC is het bureau dat de kennis in huis heeft om uw keten aan te passen en te optimaliseren. Een effectieve supply chain strategie geeft u voorsprong op uw concurrenten.

Een supply chain strategie ontwerpen en optimaliseren

Een supply chain is een aaneenschakeling van schakels die, al dan niet virtueel, met elkaar verbonden een keten vormen. Uiteindelijk moet die aaneenschakeling van schakels een bepaald product of een bepaalde dienst voortbrengen waar klanten behoefte aan hebben. Het voortbrengen van dat product of dienst door die keten moet plaatsvinden vanuit een bepaalde visie en focus, oftewel de bedrijfsstrategie.

Managers en directeuren zijn grootgebracht met de theorie van Tracey & Wiersma. Bedrijven formuleerden hun visie en focus namelijk op dit beroemde model. Was het bedrijf productleider, kostenleider of koos het bedrijf voor het uitblinken in klantencontact?

Anno 2020 zijn het niet meer bedrijven die met elkaar concurreren, maar zijn het de supply chains die met elkaar concurreren. Om per supply chain te kunnen concurreren, moet er een strategie voor iedere keten gedefinieerd zijn. BLMC weet hoe. Een keten bedient namelijk een bepaalde markt. Afgeleid van de business strategie worden per product marktcombinatie richtinggevende factoren bepaald waarmee de keten wordt aangestuurd. Door het definiëren van richtinggevende factoren per keten werken uiteindelijk alle afdelingen binnen een organisatie goed samen. Dit vormt daarmee de basis voor de samenwerking met klanten en leveranciers.

Een strategie definiëren op methodisch verantwoorde wijze

Om supply chain management binnen bedrijven en daarbuiten te optimaliseren, heeft BLMC de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC ontwikkeld. De module Supply Chain Strategie maakt hier deel van uit. Door methodisch te werken, worden uiteindelijk de beste resultaten geboekt.


Download rapport de Nationale Supply Chain Monitor

Jaarlijks voert BLMC in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode het wetenschappelijke onderzoek ‘de Nationale Supply Chain Monitor’ uit. We monitoren hoe het jonge vakgebied ‘supply chain management’ zich door de jaren heen ontwikkeld bij bedrijven.

Download rapport »