Werkkapitaal en voorraad optimalisatie

Kampt jouw bedrijf met te hoge voorraden en een te zware druk op het werkkapitaal? Of grijpen jullie juist mis op kritische artikelen? Voor elk bedrijf is er een optimale voorraadpositie. Graag helpen we je met een objectieve analyse om die te bepalen, in te voeren en te onderhouden. Daarmee verbetert de cashflow, de klanttevredenheid en de productie-efficiency.

Neem contact op

Werkkapitaal onder druk door te hoge voorraden – en nu?

Veel bedrijven kampen op dit moment met hoge voorraden. Dat geldt zowel voor grondstoffen en componenten als voor gereed product.

Om verschillende opvolgende crises het hoofd te bieden, zijn er flinke veiligheidsvoorraden aangelegd. Inmiddels neemt de vraag af en dat leidt tot volle magazijnen. Door de stijgende rente gaat dit ook nog eens gepaard met hogere kosten. De cashflow wordt krap en zo hebben de hoge voorraden een negatieve invloed op het hele bedrijf. Als Supply Chain Manager wil je daar iets aan doen. Maar wat?

Je kunt niet zomaar alle voorraden verlagen; een deel van de veiligheidsvooraad blijft nodig. Maar welk deel? Hoe voorkom je dat een situatie zoals deze later weer ontstaat? En wat kun je vandaag al doen om de druk te verlagen?

Voorraden afbouwen om werkkapitaal vrij te maken

Het is in ieder geval belangrijk om een onderscheid te maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Op korte termijn wil je snel voorraden afbouwen en werkkapitaal vrijmaken. Natuurlijk zonder dat dit leidt tot productieproblemen of langere levertijden aan klanten.

Op langere termijn wil je het voorraadbeheer zodanig inrichten, dat de juiste voorraad altijd op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig is.

Voor beide vraagstukken biedt BLMC een oplossing.

Werkkapitaal en voorraad optimaliseren: the BLMC way

Eerst willen we van jou weten hoe jouw keten in elkaar zit en waar jouw uitdagingen zitten wat betreft voorraad. Daarna zijn er drie zaken waarmee we aan de slag kunnen.

  1. Reduceren. We gaan samen bepalen wat je kunt doen om op korte termijn voorraden om te zetten in cash. Bijvoorbeeld door het organiseren van acties.
  1. Beheersen. Samen bepalen we wat de optimale voorraadhoogte per categorie is. Wat zijn je verschillende product-marktcombinaties (PMC’s) en hoe verschillen die van elkaar? Wat zijn de omloopsnelheden en kritische factoren per PMC? Daarmee bepalen we de optimale voorraadposities. Dat doen we door een optimale verhouding te bepalen tussen kosten (inkoopkosten), cash (investeringen in voorraad) en customer value (snel kunnen leveren).
  1. Structureel oplossen. Als je weet wat de optimale voorraadposities zijn, moet je die handhaven. Dat doe je niet alleen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig met onder andere marketing, sales en finance. Samen zetten we die samenwerking op. Een beproefde tool daarbij is Sales & Operations Planning (S&OP). Anders dan veel mensen denken, draait dit proces niet zozeer om systemen, maar vooral om een goed gestructureerd overleg over de verwachte vraag en hoe je die invult.

Ook organiseren we een halfjaarlijkse review om te bepalen of de optimale voorraadpositie verandert. Wat gebeurt er met de klantvraag, concurrentie of innovatie? Dat kan reden zijn om de voorraaddoelen bij te stellen.

Je kunt alle drie de stappen doorlopen, of alleen een van onderwerpen aanpakken.

Optimale voorraadposities

Het resultaat is een voorraad die optimaal aansluit op wat er nodig is. Omdat er geen overtollige voorraden meer zijn, verbetert de cashpositie. Je grijpt nooit meer mis, want alles wat nodig is, is tijdig op voorraad. De productie kan ongehinderd doorgang vinden en klanten worden op tijd beleverd, wat leidt tot hogere klanttevredenheid. KPI’s zoals omzetsnelheid van voorraden, OTIF en EBIT verbeteren.

Wil jij ook af van je voorraadfrustratie?

Voor veel bedrijven is voorraad een hoofdpijndossier. Met een nuchtere analyse en pragmatische aanpak zijn alle voorraadproblemen op te lossen. 

Neem contact op