Interim Challenge 2019

Dit najaar wordt de officiële Interim Challenge 2019 gehouden. De inschrijving van kandidaten start begin september, de finale vindt plaats op 29 november tijdens het congres The Game is Changing, Change the Game. De challenge is een initiatief van Michel van Buren (BLMC) en Hugo-Jan Ruts (ZipConomy). Zij willen hiermee onderstrepen dat interim-management gaat over verandering en verbetering en dat het belangrijk is om hoge eisen te stellen aan een interim-manager en het bureau erachter.

Wie kan meedoen?

De Interim Challenge staat open voor interim-managers in vier vakgebieden:

  • Supply Chain Management & Logistiek
  • Human Resources
  • Finance
  • Algemeen Management

Inschrijving via een bureau

Wij geloven dat de beste interim-managers werken via een bureau en dat een goed bureau waarde toevoegt. Daarom creëren we deze competitie speciaal voor interim-managers die bij een bureau of collectief zijn aangesloten. Zowel het bureau als de interim-manager krijgen de gelegenheid hun kwaliteiten te profileren.

Wat maakt een goede interim-manager?

Interim-management is een vak. Het succes van een interim-manager hangt niet alleen af van kennis en ervaring, maar voor een groot deel van zijn of haar persoonlijkheid. Die factoren samen bepalen of iemand echt een blijvende verandering teweeg kan brengen.

Procedure Interim Challenge 2019

De deelnemers aan de Interim Challenge werken een complexe case uit rondom het fictieve bedrijf Lion Textiles Group. De casus is in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Sioo op basis van bestaande praktijksituaties gemaakt.

Interim-managers die deelnemen aan de Interim Challenge stellen een plan van aanpak op. Daarvoor zullen ze een beroep moeten doen op hun kennis over verschillende vakgebieden en op hun competentie om samenwerking te stimuleren tussen afdelingen zoals sales, marketing, productie, inkoop en logistiek, HR en finance, met het bedrijfsbelang als uitgangspunt.

Het juryproces

Op 2 september 2019 start de inschrijving voor de Interim Challenge 2019. Op 14 oktober sluit de inschrijving. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. In ieder vakgebied wordt door de jury een finalist gekozen die de Vakgebied Award wint en doorgaat naar de finale.

Finale 29 november 2019 – save the date
Tijdens de finale op vrijdag 29 november 2019 bepaalt een topjury onder leiding van prof. dr. Robert Jan Blomme wie zich ‘Interim-Manager van het Jaar 2019′ mag noemen. De finale vindt plaats tijdens het congres ‘The Game is Changing, Change the Game’ op het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam.

Tijdens dit congres staat de rol van de interim-manager als leider tijdens organisatieveranderingen centraal. Tevens presenteert ABN AMRO de uitkomsten van het onderzoek naar de markt van interim-management anno 2019.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de rol van BLMC in deze challenge of wilt u zelf meedoen? Ga naar www.interimchallenge.nl voor meer informatie.