Voordelen van supply chain management

De voordelen van supply chain management zijn groot. Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren tegen lagere kosten. Ze scoren een hogere klanttevredenheid, kunnen daadwerkelijk ecologische en sociale duurzaamheid realiseren en hebben meer innovatiekracht.

De kwaliteit van producten en diensten (en daarmee de klanttevredenheid) gaan omhoog, terwijl de winstmarge toeneemt dankzij lagere kosten en hogere opbrengsten.

Wanneer ketenpartners goed op elkaar zijn afgestemd en informatie delen, is het bovendien makkelijker om alert en wendbaar te reageren op ontwikkelingen in de markt of deze zelfs voor te zijn. Daarmee levert supply chain management een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van duurzaam concurrentievoordeel van organisaties en ketens.

De resultaten van een geoptimaliseerde supply chain

Kwantitatieve voordelen van supply chain management

Kwalitatieve voordelen

Naast bovenstaande resultaten zijn er veel voordelen van het optimaliseren van de supply chain die moeilijker gekwantificeerd kunnen worden. Ze zorgen er wel voor dat uw organisatie krachtiger wordt en concurrentievoordeel behaalt in de markt.

  • Flexibel inspelen op veranderende klantvraag
  • Onderscheidend vermogen en concurrentievoordeel
  • Alert en wendbaar reageren op marktontwikkelingen
  • Een duurzamere keten
  • Grotere innovatiecapaciteit, zeker in samenwerking met ketenpartners

Duurzaamheid vergt ketensamenwerking

In het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is duurzaamheid een belangrijk thema. Zij stellen dat supply chain managers de sleutel tot duurzaamheid in handen hebben. Lees hier de inzichten van SCELP over duurzaamheid in de keten.