Supply Chain Strategie Specialist: Rob Heutink

Rob Heutink is een meester in het vertalen van de business strategie naar supply chain strategie. Waar de business strategie vaak high level en abstract is en weinig richting geeft aan het denken en doen van mensen, is de supply chain strategie, mits scherp en goed uitgewerkt, richtinggevend voor de inrichting van de processen in de keten, de inzet van de middelen en het handelen van mensen.

De Supply Chain Transformatie Methode van BLMC is volgens Rob, mede door de verschillende specialismen achter de methode, in staat organisaties op weg te helpen in negen concrete stappen. De ene stap vult de andere naadloos aan. Het team Supply Chain Specialisten is een soort mobiele eenheid die kan worden ingezet wanneer nodig. Rob zelf richt zich op het onderdeel strategie. Het maken van een vertaalslag van de algemene bedrijfsstrategie naar een supply chain strategie met de hieruit voortvloeiende acties.

Rob: ‘Strategie is cruciaal; het geeft richting en houvast. Richting en houvast zorgen op hun eigen manier weer voor efficiëntie, omdat alles in het teken staat van waar de organisatie heen wil.’

De tip van Rob: ‘Bezint eer ge begint’.

Ervaring

Rob Heutink heeft managementervaring opgedaan bij onder andere CSM als Supply Chain Director (2009-2015), bij Purac als Director van twee productielocaties (2005-2009), bij Royal Numico als Vice President Manufacturing en Supply Chain (2002-2005), bij Perfetti van Melle Nederland als Directeur Operations (2000-2001) en bij Iams Europe als Plant Manager (1997-2003).

Artikelen door Rob Heutink

Referenties

Contact

Rob Heutink
Mobiel: 06-46427694
LinkedIn >