Uitleg RASCI-model voor procesverbetering in de supply chain

Wil je je supply chain processen verbeteren om kosten te besparen en/of om uw klanten beter te bedienen? Wil je zorgen dat verbeteringen in de supply chain voortvarend worden ingevoerd en ook echt effect hebben? Dan is het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan het ontwerpen van de processen maar ook aan de implementatie.

Bij BLMC gebruiken we in supply chain projecten een beproefde methode die bestaat uit een goede analyse, duidelijke strategische keuzes en een heldere vertaling daarvan in processen. Vervolgens zorgen we voor een implementatie die door de betrokkenen wordt omarmd en daardoor succesvol is. Daarbij speelt het RASCI-model vaak een belangrijke rol.

RASCI-matrix voor rollen en verantwoordelijkheden

Het RASCI-model voor procesverbetering bestaat uit een matrix die de rollen en verantwoordelijkheden weergeeft van alle personen die bij een project, proces of lijnwerkzaamheden zijn betrokken. Langs de verticale as van de RASCI-matrix staan de namen van de betrokkenen of de functionele rollen. Daarachter staan de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten. Per onderdeel is aangegeven welke rol iemand heeft. Doordat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, ontstaat duidelijkheid en dat bevordert de voortgang van het project enorm.

RASCI rollen uitgelegd

Dit zijn de rollen binnen de RASCI-matrix:

  • Responsible: verantwoordelijk voor de uitvoering van een proces of activiteit. Deze persoon legt verantwoording af aan de persoon die accountable is.
  • Accountable: de eindverantwoordelijke die ook goedkeuring moet geven aan het resultaat.
  • Support: de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert.
  • Consulted: de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan de ‘responsible’ persoon, voorafgaand aan een stap in het proces.
  • Informed: degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet.

Whitepaper: Procesverbetering met behulp van RASCI

Voor een goed financieel rendement zijn effectieve en efficiënte processen cruciaal. Een instrument zoals RASCI is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Open de whitepaper