Rollen en verantwoordelijkheden

In deze module ligt de focus op een goede afstemming en samenwerking van iedereen in de supply chain. We beschrijven de rollen en verantwoordelijkheden van ieder lid. Dit doen we door middel van het bekende RASCI-model, afgeleid van de horizontale processen.

In de supply chain werken veel mensen met elkaar samen. Het is belangrijk om samenwerking goed op elkaar af te stemmen. Het doel is om het besturen van de supply chain processen overzichtelijk en uitvoerbaar te houden. De RASCI-methode is hier een goede techniek voor.

We zorgen ervoor dat er een betere onderlinge afstemming en meer helderheid over de functie van ieder persoon in het proces door de keten heen is. Dankzij de betere afstemming wordt teamwerk aangemoedigd, het draagvlak en klantwaarde vergroot en er wordt onnodig werk voorkomen.

De afkorting RASCI staat voor:

  • Responsible: Dat is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een proces of activiteit. Hij legt verantwoording af aan de persoon die accountable is.
  • Accountable: Dat is de persoon die eindverantwoordelijk is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij het eindoordeel kunnen vellen en het vetorecht hebben.
  • Support: Dat biedt de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de lijnwerkzaamheden uitvoert.
  • Consulted: Dat is de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert voorafgaand aan een stap in het proces. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat. Het gaat hier om communicatie in twee richtingen.
  • Informed: Dat is de degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet. Het gaat hier om communicatie in één richting.