Hoe maken we onze productie wendbaar en weerbaar?

Als gevolg verstoringen in de keten bijvoorbeeld door de corona pandemie  en de oorlog in de Oekraïne merkt de organisatie hoe kwetsbaar de productie is. Naast de aanvoerketen kan ook de interne productie ook verbeterd en geoptimaliseerd worden.

Als belangrijkste schakel in de keten wil je  de productie meer resilient maken zodat de organisatie beter kan omgaan met veranderingen en onzekerheden. Je wilt ook de output van de productie optimaliseren maximaliseren, oa met procesoptimalisatie, automatisering, digitalisering en robotisering.

Het programma ‘De resilient productie van de toekomst’ is speciaal voor dit vraagstuk ontwikkeld. Het is een pragmatische en projectmatige aanpak waarin we het verbeterpotentieel analyseren, adviseren hoe daar te komen én we begeleiden de implementatie.

Dankzij dit programma wordt de productie als belangrijkste schakel in de keten geoptimaliseerd met een verbeterde output en meer tevreden klanten als gevolg

Een fabriek voor exclusieve versproducten ervoer aan den lijve hoe belangrijk samenwerking kan zijn als er plotseling iets verandert in de markt. Sjaak Lekkerkerder, begeleidde die opdracht: ‘Toen de eetgewoonten van consumenten in coronatijd veranderden, steeg de vraag voor dit bedrijf explosief. Sales bleef maar opdrachten aannemen, productie kon het niet aan. Ze stonden op het punt om een grote en risicovolle investering te doen in extra productiecapaciteit. Het bleek niet nodig. We hielpen het bedrijf om weer grip te krijgen op de vraag door beter gebruik te maken van de forecasts van klanten. Sales, supply chain, planning en productie verbeterden bovendien samen de planningsmethodiek. Een perfect voorbeeld van betere interne én externe samenwerking die kosten bespaart en opbrengsten verhoogt.’