Om supply chain management daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen binnen en tussen organisaties, is het van groot belang dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. Dat klinkt voor de hand liggend maar in de praktijk is dat het niet. Door tegengestelde belangen zouden activiteiten zoals inkoop, logistiek, sales, productie en planning elkaar namelijk zomaar tegen kunnen werken. Hoe voorkomt u dit?

Het creëren van een goede samenwerking in de keten vraagt om meer dan alleen analyses en een gerichte uitvoer van projecten. Naast de technische kant is voldoende aandacht en erkenning voor de menselijke factor bij supply chain management absoluut vereist. Supply chain management vraagt daarom om supply chain behavior! Dit bestaat uit leiderschap, cultuur en competenties.

Supply chain leiderschap

Bij Supply chain behavior is leiderschap erg belangrijk. En wat is dat dan precies, supply chain leiderschap? In de literatuur is er veel aandacht voor leiderschap en het is ook een veelbesproken thema op congressen. Het bijzondere aan supply chain leiderschap is de niet hiërarchische component die hierin zit opgesloten. Een supply chain leider is functioneel vaak maar voor een deel van de keten hiërarchisch verantwoordelijk, terwijl deze manager wel geheel verantwoordelijk is voor de totale output van de keten. Denk even terug aan de definitie van supply chain management:

‘Management activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende eenheden binnen de keten, binnen en buiten de organisatie; zoals klanten en leveranciers. Doel is om de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is het optimaal (blijven) bedienen van de klant en het creëren van shareholders value.’

Binnen de meeste organisaties is de supply chain manager hiërarchisch verantwoordelijk voor de onderdelen ‘plan’, ‘deliver’ en ‘return’ en niet voor de onderdelen ‘source’ en ‘make’. Zie voor uitleg het SCOR model. ‘Source’ valt hierbij vaak nog onder inkoop en ‘make’ onder productie.

Om functionele gebieden aan te sturen waar u als supply chain manager of supply chain directeur niet hiërarchisch verantwoordelijk voor bent, is effectief leiderschap nodig. Om dit mogelijk te maken, zal de supply chain professional een leiderschapsstijl moeten hanteren die het best te typeren valt als ‘inspirerend en coachend’. En zeker niet dominant, autoritair of wantrouwend. Het uiteindelijke doel is namelijk dat alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op gaan staan, met maar één doel: het bedienen van de klant.

Supply chain cultuur

Supply chain behavior vraagt daarnaast om supply chain cultuur. Het ligt voor de hand dat als supply chain management gaat om het creëren van samenwerking, er een specifieke cultuur voor nodig is die deze samenwerking stimuleert en bevordert. Uit wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van BLMC, is de relatie tussen de cultuur en de prestaties van de supply chain duidelijk naar voren gekomen. Bij een cultuur waarin openheid, het delen van informatie en het nastreven van gezamenlijke doelen centraal stonden, werd namelijk aanzienlijk beter gepresteerd.

Supply chain competenties

Nog een onderdeel van supply chain behavior zijn supply chain competenties. Het gaat dan specifiek om competenties die nodig zijn om goed en effectief samen te kunnen werken in de keten. Denk bijvoorbeeld aan open en duidelijk kunnen communiceren. Maar het gaat ook om waarden zoals integriteit met betrekking tot het delen van informatie en het delen van behaalde opbrengsten en resultaten als gevolg van goede samenwerking.

BLMC heeft gedurende de afgelopen tien jaar veel assessments onder supply chain professionals uitgevoerd en het blijkt dat succesvolle professionals beschikken over een bijzonder competentieprofiel, door ons samengevat als de ‘supply chain competenties’.

Supply chain leiderschap in Nederland

Leiderschap in de supply chain is een van de thema’s van de Nationale Supply Chain Monitor. Dit wetenschappelijke onderzoek voert BLMC Supply Chain Optimization tweejaarlijks uit, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het meet de mate waarin supply chain management in Nederland wordt toegepast. Lees hier meer over het onderzoek en bekijk de resultaten.