Hans van de Sande richt zich binnen de Supply Chain Transformatie Methode van BLMC op S&OP. Gevraagd naar de meerwaarde van S&OP antwoordt Hans: ‘Bij S&OP komen meerdere afdelingen kijken, waaronder productontwikkeling, sales en operations. Op basis van de informatie die door afdelingen op tafel wordt gelegd, worden koppelingen gemaakt en eventuele scenario’s doorgerekend. Uiteindelijk wordt een gezamenlijk besluit genomen. Het is geen één-tweetje, maar een teambesluit. De opbrengst is aanzienlijk. Met de ingebrachte informatie wordt inzicht gecreëerd en kan er ingespeeld worden op de toekomst. Niet meer brandjes blussen, maar juist een verbeterde customer service.’

‘S&OP implementeren kan niet vergeleken worden met een ERP-implementatie. Een ERP-implementatie wordt tot in de puntjes voorbereid voordat men live gaat, terwijl een S&OP implementatie kan worden vergeleken met het bouwen van een huis. Het fundament is gelegd, de steigers staan. Maar het huis zelf moet nog gebouwd worden. Het is -learning on the job-.’ vertelt Hans.

Hans was finalist van de Supply Chain Interim Challenge 2017, een wedstrijd waarbij interim managers moeten aantonen dat zij goed zijn in hun vak; dat zij niet alleen over de benodigde kennis en ervaring beschikken, maar ook de competentie hebben om mensen mee te nemen in een grote verandering

Ervaring

Nadat Hans zich in het begin van zijn loopbaan vooral heeft gericht op logistieke rollen, is hij nu al weer tien jaar geleden doorgegroeid naar supply chain rollen in het algemeen en rollen op het gebied van sales en operations planning in het bijzonder.

Sinds 2008 heeft Hans verschillende interim en project management functies vervuld, waaronder projectmanager S&OP, Operations Manager en Demand en Supply Manager bij diverse productiebedrijven en groothandels. Vrijwel alle projecten waren gericht op het optimaliseren van de operationele processen, het implementeren van sales and operations planning. Hans voerde verbeterprojecten uit op het gebied van demand en supply, vanuit de visie van S&OP.

Contact

Hans van de Sande
LinkedIn >