Bent u op zoek maar een manier waarmee u het gedrag van medewerkers binnen uw organisatie daadwerkelijk kunt beïnvloeden en veranderen? Dan is BLMC de partner voor organisaties die op systematische wijze binnen supply chain, logistiek en operations aan de slag willen gaan met een effectief verandermodel.

Het SscolP verandermodel van BLMC is een unieke aanpak om (gedrags)verandering binnen organisaties te realiseren. Het belangrijkste element hierin is de P van psychologie. BLMC maakt in verandertrajecten namelijk gebruik van verschillende inzichten uit de gedragspsychologie en organisatiepsychologie. Het SscolP verandermodel is door BLMC zelf ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring binnen supply chain, operations en logistiek.

Wat betekenen de onderdelen van het SscolP verandermodel?

Het SscolP verandermodel staat voor:

  • Strategie: de veranderstrategie bestaande uit de veranderdiagnose en het veranderplan op basis waarvan de veranderbereidheid van mensen en het verandervermogen van organisaties optimaal worden benut.
  • Stakeholders: ieder veranderpoces kent directe en indirecte betrokkenen. Belangrijk onderdeel van verandermanagement met behulp van het SscolP verandermodel is het in kaart brengen van de stakeholders die invloed hebben op de directe en indirecte betrokkenen tijdens het veranderproces.
  • Communicatie: verandercommunicatie tijdens het veranderproces. Het gaat hierbij om verandercommunicatie met relevante stakeholders. Dit gaat verder dan alleen informeren. Het gaat ook om inspireren, organiseren en vooral om betrekken. De verandercommunicatie tijdens het veranderproces moet op gestructureerde wijze worden georganiseerd en mag niet aan het toeval worden overgelaten.
  • Organisatie: verandermanagement moet je organiseren. Concreet: na het uitvoeren van de veranderdiagnose en het opstellen van het veranderplan wordt een stuurgroep in het leven geroepen die het volledige proces van verandermanagement gaat uitvoeren, sturen en begeleiden.
  • Leiderschap: verandermanagement vraagt om het kunnen hanteren van verschillende leiderschapsstijlen, afhankelijk van de context en de situatie. Van directief tot inspirerend en alles wat daar tussen zit. In ieder geval niet dominant en autoritair.
  • Psychologie: verandermanagement heeft maar één doel: een verandering van gedrag van mens en organisatie. Psychologie met een hoofdletter P vormt de basis voor succesvolle gedragsverandering. Uit onderzoek blijkt immers dat het mislukken van verandertrajecten voor zeventig procent is te verklaren door het gedrag van mensen. Of beter gezegd: door het onvermogen van organisaties om de gewenste gedragsverandering te realiseren. Veel organisaties proberen dit door een aantal prestatie-indicatoren te definiëren. Op die manier slagen ze er wellicht in om duidelijk te maken wat het gewenste gedrag is, maar voor daadwerkelijke gedragsverandering is meer nodig.

Toegepaste psychologie door BLMC

Psychologie vormt de basis van het SscolP model. BLMC maakt gebruik van verschillende modellen uit de gedrags- en organisatiepsychologie, waaronder de Theory of Planned Behaviour van Ajzen, de Protection Motivaton Theory van Rogers en het transtheoretische Model of Change van Prochaska. Hiermee zijn wij het enige bureau in supply chain, operations en logistiek dat effectief in staat is het verandervermogen van mensen te activeren en de veranderbereidheid van de organisatie te vergroten.

Interim managers, recruiters en consultants van BLMC worden maandelijks door Prof. Dr. Rob Blomme van Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit getraind in het toepassen van de modellen afkomstig uit de gedragspsychologie en de organisatiepsychologie. Daarmee is BLMC in staat het theoretische verandermodel SscolP ook daadwerkelijk succesvol toe te passen in de praktijk van verandermanagement.

Contact over het SscolP verandermodel en verandermanagement door BLMC

Heeft u een vraag over het SscolP verandermodel of verandermanagement binnen supply chain, operations of logistiek? Bel of mail ons dan nu. Michel van Buren, onze specialist op het gebied van verandermanagement, is op werkdagen van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden.