Wat heeft EBIT met mijn supply chain te maken?

Wanneer je een supply chain uitdaging hebt, is het soms lastig om de echte oorzaak te vinden. Alles hangt immers met elkaar samen. Daarom beginnen wij een advies graag met een Financiële Supply Chain Benchmark en een Financiële Supply Chain Analyse. Financiële prestatie-indicatoren zijn namelijk uitstekende richtingaanwijzers naar oorzaken én oplossingen. Dat begint met een benchmark ten opzichte van concurrenten. Vervolgens doen we een diepere maatwerk analyse.

Die eerste stap, de Financiële Supply Chain Benchmark beschreven we al eerder. Deze geeft globaal aan hoe vergelijkbare bedrijven in jouw branche het doen, op kengetallen zoals omzet, marges, bedrijfsresultaat en omzetsnelheid van de voorraad. Dat geeft een snapshot van de mogelijkheden; wat zij kunnen, kun jij ook.

Met de tweede stap, de Financiële Supply Chain Analyse, zoomen we verder in op de belangrijkste prestatie-indicatoren van jouw bedrijf, leggen we verbanden en komen we erachter hoe je je cijfers kunt verbeteren.

Dat doen we op basis van vier onderzoeksdomeinen: strategie, diepgang, ontwikkeling en samenhang.

1. Past de aanpak bij de strategie?

Je weet pas of je succesvol bent als je weet wat je wilt bereiken. Daarom gaan we altijd uit van de bedrijfsstrategie. Het maakt immers nogal wat uit of je marktaandeel wilt veroveren als prijsvechter of dat je een innovatief bedrijf bent dat streeft naar product leadership. In het eerste geval zul je vooral kosten willen besparen, in het laatste geval is het belangrijk dat je time-to-market snel is. Zet je juist in op customer intimacy en service, dan verdienen getallen zoals klanttevredenheid, klachten en retouren extra aandacht.

We onderzoeken daarom of de KPI’s waar je op meet, de bedrijfsstrategie ondersteunen. We kijken ook naar de samenhang tussen de functionele strategieën, met name de financiële, commerciële en operationele strategie. Vullen deze elkaar aan of werken ze elkaar onbedoeld tegen? Stel dat de marketingstrategie is gebaseerd op customer intimacy en de supply chain wordt afgerekend op kostenbesparing, dan saboteren ze elkaar onbewust.

Samen met het bedrijf bepalen we welke KPI’s het meest relevant zijn om de bedrijfsdoelstellingen waar te maken. Die prestatie-indicatoren vormen, naast een aantal basisgetallen, het uitgangspunt voor de verdere analyse.

2. Wat zijn de cijfers áchter de cijfers

We starten met een aantal basisgetallen, die we ook in de eerdergenoemde benchmark gebruiken, zoals omzet, marges en bedrijfsresultaat (EBIT). De uitkomsten van de benchmark vormen daarmee de eerste input. Daaraan voegen we de KPI’s toe die relevant zijn gebleken in relatie tot jullie bedrijfsstrategie: we meten dus heel gericht op wat voor het bedrijf belangrijk is.

Daarnaast kijken we altijd naar de cijfers áchter de cijfers. Als bijvoorbeeld de klanttevredenheid erg laag is, dan gaan we dieper in op de statistieken van de klanttevredenheid. Waar scoor je goed op, waar scoor je slecht op?

Blijkt bijvoorbeeld dat er veel klachten zijn over de kwaliteit of snelheid van leveringen, dan gaan we dat proces nader onderzoeken. We kijken naar de samenstelling van de voorraad, naar de omzetsnelheid van de voorraad, naar de OTIF-statistieken en de rapportages van de logistiek dienstverlener. Door steeds een laag dieper te graven, komen de oorzaken van problemen aan de orde en voorkom je symptoombestrijding.

3. Hoe heeft je bedrijf zich ontwikkeld?

Een ander perspectief is de ontwikkeling van getallen. Hoe ontwikkelen jullie prestatie-indicatoren zich in de loop van de afgelopen jaren; ook dat geeft inzicht. Zie je bijvoorbeeld dat de marges sterk gedaald zijn in een aantal jaren tijd, dan onderzoeken we waar dat aan ligt. Zijn prijzen gedaald of zijn de kosten gestegen, en welke kosten dan? Het kan natuurlijk ook te verklaren zijn door een verandering in strategie of marktomstandigheden; wellicht neem je een lagere marge voor lief om marktaandeel op te bouwen. We ontrafelen het vraagstuk totdat helder is waar de oorzaken zitten en hoe ze op te lossen zijn.

4. Samenhang wijst op kwetsbaarheden en kansen

Daarnaast bekijken we ook de samenhang tussen getallen onderling, die een indicator kunnen zijn voor kwetsbaarheden en kansen. Als je een brutomarge hebt van bijvoorbeeld 3% en de omzetsnelheid van de voorraad is maar 1, dan hoeft er niet veel fout te gaan en je bent verliesgevend. Dit geeft een duidelijke aanwijzing voor de urgentie om maatregelen te nemen.

Door een nadere analyse van deze cijfers krijgen we meer zicht op een mogelijke oplossing. Waarom is de omloopsnelheid van de voorraad zo laag? Ligt er bijvoorbeeld een groot deel obsoletes in het magazijn? Of heb je te veel langzaamlopers op voorraad?

We kijken niet alleen naar de samenhang om kwetsbaarheden te signaleren maar ook om kansen te ontdekken. Een belangrijk startpunt daarvoor zijn de klanten. Wat voor product-marktcombinaties (PMC’s) heb je? Hoe is de omzet en de winst verdeeld over die PMC’s? En zit daar wellicht een mogelijkheid tot optimalisatie?

In de meeste bedrijven bestaan meerdere PMC’s die een verschillende strategie (nodig) hebben, en dus ook een andere aanpak van de supply chain. Kijk maar eens naar dit voorbeeld van Van Nifterik. Zo kun je voorraden in zijn totaliteit verlagen en tegelijkertijd de service aan klanten verbeteren, door keuzes per klantsegment te maken. Anders gezegd: je bespaart kosten waar het kan en investeert waar je investeringen de meeste waarde opleveren.

Conclusie: keuzes maken wordt makkelijk

De Financiële Supply Chain Analyse zet dus de prestatie-indicatoren die in jouw situatie relevant zijn, op een rijtje, analyseert ze in de tijd, ten opzichte van elkaar en in relatie tot de strategie. Zo ontstaat een compleet plaatje van jouw supply chain waarin alles met elkaar samenhangt.

Je ziet precies waar het wringt, waar zaken uit balans zijn en hoe ze invloed op elkaar hebben. Bijvoorbeeld: klanten zijn ontevreden en lopen weg, omdat de servicelevels te laag zijn, wat komt door te weinig voorraadcapaciteit voor de snellopers waar je trouwste klanten behoefte aan hebben. De oplossing ligt dan voor de hand: een betere indeling van je voorraad, rekening houdend met de behoefte van je belangrijkste klanten. Dat klinkt logisch als je het zo ontrafelt, maar is niet zichtbaar als je alleen naar de symptomen kijkt. En dit is nog maar een eenvoudig voorbeeld.

Daarom is het belangrijk om uit te zoomen, zelfs als je denkt dat je al weet wat het probleem is. Elke keer als wij zo’n analyse doen, zijn klanten verrast, want er komen altijd verbanden uit die niet aan de oppervlakte zichtbaar waren. Dat zorgt er dus ook voor dat je de juiste zaken aanpakt. Bijvoorbeeld: ‘Er is geen uitbreiding nodig, we moeten het proces anders inrichten.’

Dat doe je niet geïsoleerd maar in samenhang met andere disciplines, zoals marketing, sales en finance. Daardoor maak je ook breed inzichtelijk wat er aan de hand is en kun je samenwerken aan de oplossingen, op basis van objectieve cijfers. Natuurlijk meet je de resultaten daarvan en dan is de cirkel rond: want naarmate je de supply chain beter op orde hebt, verbeteren de overall bedrijfsresultaten. En dat is goed nieuws voor iedereen.

Longread: Supply chain verbeteren? Kijk naar de cijfers!

Hoe bepaal je waar in jouw supply chain verbeteringen mogelijk zijn? En wat die kunnen opleveren? Een nauwkeurige blik op de cijfers is een uitstekend begin. Financiële supply chain prestatie-indicatoren zijn objectieve richtingaanwijzers naar verbeterpotentieel en oplossingen. In deze longread lees je over twee manieren waarop zulke cijfers je kunnen helpen om te investeren in de zaken die het meeste opleveren.

Download de longread

 

Wil je weten wat een Financiële Supply Chain Benchmark of een Financiële Supply Chain Analyse voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Lees dan hier verder of neem direct contact met mij op via 06-55156480 of via de button ‘neem contact op’ hiernaast.

 

Gerelateerde nieuwsberichten