De financiële beoordeling van de Top 26 SCM Directors Nederland

De supply chain heeft grote impact op bedrijfsresultaten. Kosten, klantwaarde, omzet en benutting van werkkapitaal worden sterk door de supply chain beïnvloed. Dat is ook andersom waar: financiële kengetallen geven een goede indicatie van de kracht van een supply chain. Daarom heeft BLMC bij de verkiezing van de Top 26 SCM Directors Nederland de kandidaten langs de financiële meetlat gelegd.  

De verkiezing van de Top 26 SCM Directors Nederland vond voor het eerst plaats op 17 juni 2021. De kandidaten werden ook beoordeeld op hun zichtbaarheid, hun span of control en de complexiteit en volwassenheid van de supply chain. Ik mocht de financiële analyse doen.

De getallen en de weging

In een aantal gevallen verstrekten kandidaten de financiële informatie zelf, in andere gevallen haalden wij deze uit openbare bronnen zoals gepubliceerde jaarverslagen. Daarmee stelden we de volgende getallen samen:

  • Samengestelde jaarlijkse groei over 3 jaar, CAGR (20%)
  • Rendement op geïnvesteerd kapitaal, ROCE (30%)
  • Omloopsnelheid van de voorraad, inventory turn (20%)
  • Cash Conversion Cycle, CCC (30%)

De CAGR en ROCE zijn een indicator van de prestaties van het bedrijf als geheel. De laatste twee getallen zoomen meer in op de supply chain: iedere supply chain professional herkent de omloopsnelheid van de voorraad als een belangrijke KPI. De Cash Conversion Cycle, hoe snel ingekocht materiaal weer omzet oplevert, gaat over verbanden tussen de schakels; vanaf de inkoop tot en met de verkoop.

Bedrijven konden maximaal twintig punten halen voor deze prestatie-indicatoren. Tien bonuspunten konden ze verdienen met het aanleveren van de financiële gegevens of de beschikbaarheid van de jaarrekening van 2020. De totale financiële score telde voor dertig procent mee in het totaal.

Action, Jumbo en ForFarmers

Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de cijfers die aan ons verstrekt zijn. We kunnen wel enkele zaken duiden die in het algemeen opvallen.

De nummer 1 uit de Top 26, Accell Group, kon in zijn geheel mooie resultaten overleggen en met een 3-jarge CAGR van 5,8% blijvend winstgevend groeien.

In termen van omzetgroei vielen Action, Jumbo en Picnic positief op, met een dubbelcijferige groei. Dat hoeft niet gepaard te gaan met winst; Picnic zet duidelijk in op een groeistrategie maar boekt nog geen positief bedrijfsresultaat in de gerapporteerde jaren. Jumbo profiteerde net als veel supermarkten van de COVID-19-situatie en toonde naast prima groeicijfers ook een stijgende omzetsnelheid van de voorraad.

Omzetsnelheid van de voorraad geeft een indicatie van een kosten- of klant georiënteerde strategie. Er was een grote diversiteit aan prestaties, maar de trend die we over de hele linie zien is dat bij veel bedrijven de omzetsnelheid van de voorraad daalt. Dat komt doordat consumenten veeleisender worden en dat zelfs kostengeoriënteerde bedrijven hogere voorraden moeten aanhouden.

Action heeft een duidelijke strategie die in de cijfers zichtbaar is: waar andere bedrijven nogal eens de neiging hebben ‘alles te willen’ is bij Action vanaf de start een fundamentele strategische keuze gemaakt voor kostenleiderschap, waar de supply chain perfect op aansluit. Dat verklaart mede de goede resultaten.

Ook de goede financiële resultaten van Tony’s Chocolonely zijn vermeldenswaardig, met name omdat deze gepaard gaan met een 100% tracebility van de cacaobonen van coöperaties en 100% compensatie van de C02-uitstoot.

Getallen richtingaanwijzer voor verbetering

BLMC voert dergelijke analyses normaal gesproken uit aan het begin van een supply chain adviestraject. De benchmark laat zien hoe een bedrijf het doet ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de markt; een indicatie van het potentieel. Een nadere financiële supply chain analyse geeft aan waar de knelpunten in de supply chain van het bedrijf zitten, wat de onderliggende oorzaken daarvan zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.

Download de longread