Een wendbare supply chain creëren én behouden

Jarenlang werd de supply chain ervaren als een ondergeschoven kindje, maar inmiddels staat het steeds meer op de bestuursagenda. Door externe disruptie, zoals corona, oorlogen of vanwege de economie, is het belangrijker geworden om de supply chain af te stemmen op de omgeving. Dat besef is er, en dat bleek ook tijdens het Director Event van Supply Chain Magazine op 20 juni.

S&OP als verbinding tussen planning en operatie

Naast het opkomende besef van het belang van de supply chain, werden er meerdere trends uitgelicht deze dag. Zo is duurzaamheid niet meer weg te denken uit de agenda’s en krijgt ‘supply chain resilience’ ook een hogere plek. Ook S&OP heeft een prominente plek in de top van de trends, en is dé verbinding tussen strategische planning en operatie.

Als je dit goed doet, breng je demand en supply bij elkaar. Hierdoor creëer je anticipatievermogen en kun je tijdig mitigerende acties nemen. De supply chain directeuren werden het belang van externe communicatie op het hart gedrukt. Betrek je stakeholders hierbij, zoals je klanten en je leveranciers. Hierdoor kom je minder snel voor verrassingen te staan.

De haken en ogen van klantfocus

Tijdens de dag waren er ook ‘roundtable discussions’. Er werd gediscusseerd over de klantfocus die centraal moet staan bij het proactief bepalen van strategieën. Toch bleken hier nog wel wat haken en ogen aan te zitten. Want klantfocus is belangrijk, maar het moet niet afhangen van externe factoren. Deze veroorzaken afleiding, waardoor je focus niet klantgericht kan blijven. Eén van de conclusies tijdens de discussies was: wanneer je een robuuste, lange-termijn strategie hebt opgezet, laat je je niet zomaar van het veld slaan.

Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat klantcontact veelal loopt via de commerciële afdelingen. Om hierbij de hele organisatie te betrekken, moet juist de interne communicatie op orde zijn. Begin met de juiste stappen, voordat je te snel de volgende zet.

Wendbaar blijven

Het belang van de supply chain en het wendbaar maken hiervan, is inmiddels alom bekend. Hoe je dat vervolgens doet én blijft, is uitvoerig besproken aan de hand van deze trends. Een robuuste en klantgerichte strategie, is hierbij onmisbaar. Daarnaast kunnen S&OP en supply chain resilience jouw wendbaarheid realiseren.

Meer weten?

Benieuwd hoe jouw keten wendbaar wordt én blijft? Hoe je succesfactoren zoals S&OP of resilience kunt toepassen in jouw supply chain en strategie?

Neem contact met ons op

Gerelateerde nieuwsberichten

Wat is de beste aanpak om tegelijkertijd servicelevels te verbeteren, voorraden te beheersen en kosten te verlagen? 10 tips om Sales & Operations Planning (S&OP) te laten slagen!