STAR methodiek bij supply chain recruitment

Een goede supply chain manager of directeur supply chain beschikt over een bijzondere set aan eigenschappen. Naast technische kennis heeft deze persoon ook de unieke kwaliteit om anderen in de supply chain op een lijn te krijgen. Tijdens het supply chain recruitment proces gebruiken we verschillende tools om zeker te stellen dat we met zo’n persoonlijkheid van doen hebben. Een van die tools is de STAR methodiek.

STAR is een gestructureerde, gedragsgerichte interviewmethode. We zetten deze bij BLMC in om te kunnen beoordelen hoe een kandidaat bepaalde situaties aanpakt. We stellen geen hypothetische vragen maar gaan na welke rol de kandidaat in de praktijk in waargebeurde situaties aannam en wat zijn of haar ervaringen daarbij zijn. Dit blijkt namelijk een zeer betrouwbare voorspeller voor toekomstig gedrag. Op een cv kan bijvoorbeeld staan: verantwoordelijk voor de herinrichting van de supply chain bij bedrijf X. Of in het gesprek vertelt de kandidaat dat hij of zij goed is in relaties met leveranciers. We vragen dan gestructureerd door om erachter te komen wat precies de rol en aanpak van deze persoon is. Dat doen we op de volgende wijze:

S = situatie

Wat speelde er op dat moment? Wat waren de omstandigheden en wat was het probleem dat moest worden aangepakt?

T = taak

Wat was jouw specifieke taak? Wat was je functie op dat moment? Welke formele bevoegdheden had je en hoe kon je op informele wijze sturen in de supply chain?

A = activiteiten

Wat heb je concreet gezegd of gedaan? Hoe heb je het aangepakt? Waarom heb je dat op die manier gedaan? Wie heb je betrokken en waarom?

R = resultaat

Wat was het resultaat van die actie?

Door een situatie heel concreet te maken, komen we erachter hoe de kandidaat zowel formeel als informeel stuurt in de keten en welke werkwijzen deze persoon hanteert. In elke functie en voor elke organisatie zijn andere kwaliteiten belangrijk. Of het nu gaat om een directeur operations, een logistiek directeur, een supply chain manager of een directeur supply chain – we willen weten hoe de kandidaat zijn of haar kwaliteiten inzet en hoe deze met bepaalde uitdagingen omgaat. Met de STAR methodiek kunnen we dat heel concreet beoordelen. Ook wordt het hiermee eenvoudiger de ervaring en gedragskenmerken van verschillende kandidaten naast elkaar te leggen.