Een supply chain manager, directeur supply chain, directeur operations of logistiek directeur kan technisch nog zo goed zijn, dat is niet genoeg. Het gedragsprofiel bepaalt of deze persoon echt geschikt is voor de functie in uw bedrijf. We beoordelen daarom niet alleen de formele functie-eisen waaraan de kandidaat moet voldoen, maar ook het gewenste gedragsprofiel.

Er zijn verschillende methoden om gedragsprofielen te beoordelen. Er is bijvoorbeeld de DISC-methode, MBTI of Profile Dynamics.

Binnen BLMC hanteren we de LIFO® methode die is ontwikkeld door Stuart Atkins en Allan Catcher. Deze onderscheidt de volgende vier gedragsprofielen.

– Principieel

Voor principiële mensen zijn normen en waarden heel belangrijk. Afspraak is afspraak en als er doelen gesteld zijn, zullen ze alles doen om die te bereiken. Mensen met dit gedragsprofiel werken graag aan zaken zoals beleid, visie, kwaliteit en procedures. Persoonlijk zijn ze vaak bescheiden en soms zelfs slordig in hun voorkomen.

– Procedureel

Procedurele personen houden vooral van feiten, cijfers en structuur. Ze zullen  beslissingen altijd nemen op basis van feiten en ze mijden risico’s. Ze willen niet opvallen, maar vinden het doorgaans wel belangrijk om er goed uit te zien, met nette kleding en een degelijke, verzorgde auto.

– Doelgericht

Doelgerichte personen houden van snel succes. Ze zijn snelle beslissers en bewegen zich vaak in commerciële functies. Van langetermijnprojecten houden ze niet zo. Hun succes willen ze graag laten zien en dat vertaalt zich ook in hun uiterlijk.

– Sfeermakend

Sfeermakers zijn gevoelsmensen die verbinding zoeken met anderen. Ze zijn expressief, emotioneel en handelen veelal vanuit gevoel. Het zijn collegiale types met veel vrienden en een groot netwerk, die alles doen om aardig gevonden te worden. Hun kleding, auto en huis zien er meestal uit als een feestje, met veel kleur en frivoliteit.

Welk gedragsprofiel is nodig?

Bij een ‘old school’ supply chain manager denken mensen nog vaak aan een profiel dat neigt naar principieel en procedureel. Steeds vaker is het echter belangrijk dat de supply chain executive ook doelgericht en sfeermakend is. Het is immers steeds belangrijker om met verschillende partijen te schakelen. Denk aan het proces van Sales & Operations Planning. Daarin heeft de supply chain professional te maken met sales (veelal doelgerichte personen), operations (doelgericht en procedureel) en planning (principieel en procedureel). Daarnaast is de supply chain ook steeds vaker een onderwerp in de boardroom en moet de supply chain manager ook op dat niveau de nodige overtuigingskracht inzetten. Het is zaak dat de supply chain manager andere profielen herkent en erop in kan spelen. We zoeken dus nooit één gedragsprofiel, maar meestal een specifieke mix.

Toepassen van de gedragsprofielen bij scm recruitment

Bij supply chain recruitment en executive search is het gedragsprofiel altijd onderdeel van onze beoordeling.

Om nauwkeurig te bepalen welke combinatie van gedragsprofielen we zoeken, letten we bij de intake van de opdracht op de volgende zaken:

  • hoe gaan mensen in het bedrijf onderling met elkaar om?
  • wat voor persoonlijkheid heeft de leidinggevende van de kandidaat?
  • welke gedragsprofielen hebben de mensen die de kandidaat moet aansturen?
  • wat voor uitdaging of opdracht krijgt de kandidaat mee?

Op basis daarvan bepalen we het gewenste gedragsprofiel van de kandidaat. Dat wil niet zetten dat het profiel van de kandidaat hetzelfde moet zijn als dat van de mensen waarmee hij of zij gaat werken. Het is wel belangrijk dat er voldoende aansluiting en herkenning is om optimaal te kunnen samenwerken. Bovendien is het ook belangrijk dat de kandidaat zich thuisvoelt in het bedrijf; dat biedt de grootste kans op een langdurig en productief dienstverband.

Het onderzoeken van het gewenste gedragsprofiel en het meenemen hiervan in de selectie, is dus een heel belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Daarom besteden wij hieraan bovengemiddeld aandacht bij de intake en bij de selectie van kandidaten. Alleen dan weten we zeker dat we de persoon selecteren die het best bij uw bedrijf en bij de situatie past.

 

Met dank aan Peter Kweekel, S&CI.