Organisatieanalyse

De perfecte fit gaat niet alleen om de meest getalenteerde kandidaat, maar om talent in een bepaald perspectief. Wetenschap en ervaring leren namelijk dat een kandidaat die past binnen de bedrijfscultuur beter presteert en langer aan de organisatie verbonden blijft. Daarom begint onze aanpak met een duidelijk beeld krijgen van uw wensen. Door middel van een organisatieanalyse brengen we de bedrijfscultuur, de huidige strategie, de doelstellingen en de naaste collega’s in beeld.

Profielschets

Nadat we een heldere profielschets hebben geschreven leggen we deze aan u voor. Een eenduidig beeld van het ideale profiel, de bedrijfscultuur en de benodigde competenties zorgt ervoor dat we optimaal aansluiten bij uw wensen.

Het selectieproces

Uiteindelijk draait het erom de beste professional te selecteren die aansluit bij uw organisatie en uitstekend geschikt is voor de functie. Emotie is hierbij een slechte raadgever. De selectiemethodes die wij inzetten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Studie toont aan dat de door ons gebruikte selectietechnieken de beste voorspellers zijn over toekomstig functiegedrag.

In het selectieproces richten wij ons op drie pijlers: persoonlijkheid, competenties en drijfveren. Wij zetten verschillende selectietechnieken in om een scherp beeld te krijgen van de performance van de kandidaat en om de voorspellende waarde te vergroten.

Kennis en ervaring worden in een selectieproces nog te vaak overgewaardeerd. Geloof het of niet, maar dat is niet waar een kandidaat zich op onderscheidt. Wat betreft geschiktheid voor de functie is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers zijn. Persoonlijkheid en datgene wat iemand drijft zijn wel valide voorspellers.

Benieuwd naar welke testen en andere technieken wij inzetten om voor u de beste kandidaat te selecteren? Neem dan contact met ons op.

B-assessment (optioneel)

Naast de standaard genoemde selectieprocedure hebben we ook een speciaal en uitgebreider assessment ontwikkeld. Voor specifieke functies wil het namelijk voorkomen dat u een nog vollediger beeld wilt hebben van de kandidaten. In het assessment leggen we de persoonlijkheid, competenties en kennis van de professional nog meer bloot. Het assessment bestaat onder andere uit:

  • Een gesprek met de psycholoog
  • Capaciteit-, persoonlijkheid-, waarden- en kritisch redeneervermogen toetsen.
  • Simulatie-oefeningen gericht op leidinggeven
  • Managementonderzoek

Netwerk

Sinds de oprichting van BLMC hebben we veel tijd en moeite gestopt in het opbouwen van een solide en uitgebreid netwerk. Gelukkig werpt al die tijd en moeite vandaag de dag zijn vruchten af. Bijna de helft van onze opdrachten komt voort uit ons netwerk en we weten altijd de meest geschikte kandidaat te vinden.

We weten goed in contact te blijven met ons netwerk door de vele evenementen die we jaarlijks (mede)organiseren:

  • Supply Chain Professional van het jaar: al tien jaar organiseren we samen met Supply Chain Magazine de verkiezing waarin de beste supply chain directeur of manager van het jaar wordt bepaald. Tijdens het evenement verzorgen we de assessments van de kandidaten.
  • Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP): in 2012 hebben wij samen met Nyenrode Business Universiteit het initiatief genomen voor het platform. Het doel is om samen met supply chain directeuren kennis te delen om van elkaar te leren en het vakgebied verder te helpen ontwikkelen.
  • Inspiratiesessies: wij organiseren met regelmaat gratis toegankelijke inspiratiesessies over thema’s als leiderschap, veranderkunde en supply chain management. Tevens verzorgen wij lezingen en workshops over deze en vele andere onderwerpen tijdens congressen, seminars en zijn wij aanwezig op beurzen zoals de Logistica / ICT & Logistiek.
  • Samenwerking met vooraanstaande vakmedia: zoals u heeft kunnen lezen organiseren we verschillende evenementen in samenwerking met de twee belangrijkste vakbladen in ons vakgebied. Daarnaast schrijven we met regelmaat expertartikelen, opinieartikelen, columns en blogs voor deze media.
  • Nationale Supply Chain Monitor (NSCM): we houden van supply chain management en helpen het vakgebied graag een niveau hoger te tillen. In de NSCM onderzoeken we de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van supply chain management in Nederland.