Paul Busé is senior recruiter bij BLMC. Hij heeft een onverwacht druk jaar gehad, waarin het aantal aanvragen weer op het niveau lag van voor de economische crisis. Bedrijven zijn echter wel voorzichtiger geworden bij het werven en selecteren van medewerkers. “Als ze geld investeren in nieuwe mensen, willen ze daaruit een zo hoog mogelijk rendement halen. Ze weten heel goed wat ze wel en niet willen.”

Welke trend uit 2014 is volgens u bepalend voor het vakgebied?
“Ik heb gemerkt dat het economisch sentiment in de markt positief is, hoewel de harde cijfers dat misschien nog niet zo duidelijk laten zien. De crisis heeft gezorgd voor een uiterst terughoudend aannamebeleid van nieuwe mensen, waardoor ‘achterstallig onderhoud’ is ontstaan. Nu de economie zich heel voorzichtig een beetje hertelt, is er ook weer ruimte om dit achterstallig onderhoud weg te werken. Dat zien we terug in een groeiende vraag naar werving & selectie-diensten, die nu weer op het niveau ligt van voor de crisis. Bedrijven zijn echter wel heel erg voorzichtig. Ze kloppen aan met een hele specifieke vraag en weten goed welk type persoon met welke kenmerken ze willen hebben. Daaraan worden maar weinig concessies gedaan.”
“Een ander gevolg is dat bedrijven heel veel tijd en aandacht besteden aan de keuze van het juiste werving- en selectiebureau. Zij zijn minder geïnteresseerd in bureaus die alleen maar cv’s doorschuiven, maar zoeken een partner die meer waarde levert. Wat daarvoor de verklaring is? Het sentiment is weliswaar positief, maar blijkbaar groeien de bomen nog niet tot in de hemel. Als ze geld investeren in nieuwe mensen, willen ze daaruit een zo hoog mogelijk rendement halen. Bedrijven kijken goed waaraan ze het geld uitgeven en weten heel goed wat ze wel en niet willen.”

Wat was uw persoonlijke hoogte- en/of dieptepunt in 2014?
“Mijn persoonlijk hoogtepunt was de samenwerking met Farm Frites. Wij hebben de kans gekregen om met twee man in twee dagen tijd twaalf interviews af te nemen met mensen uit verschillende organisatielagen. Daardoor hebben we een goed beeld kunnen vormen van het bedrijf, wat zich heeft vertaald in een gefundeerd advies voor de invulling van diverse functies. Dat traject loopt nog steeds.”
“Een dieptepunt? Ach, je mist wel eens een aanvraag, maar dat is inherent aan de business. En we moeten soms wel erg veel energie steken om een aanvraag in een concrete opdracht om te zetten, maar dat biedt ons ook de gelegenheid om onze toegevoegde waarde te laten zien.”

Wat zijn uw verwachtingen voor 2015?
“Ik verwacht dat de ontwikkelingen zich zullen doorzetten en dat bedrijven voorzichtig zullen blijven opereren als het gaat om werving en selectie van mensen. Zolang we een economische groei van hooguit één tot anderhalf procent blijven houden, zal dat ook niet snel veranderen. Dat betekent dat wij met BLMC onze professionele nog duidelijker onder de aandacht moeten brengen. In ieder geval hebben bedrijven weer wat meer ruimte om hun achterstallig onderhoud weg te werken. Als de afgelopen jaren al sprake was van groei, dan werd die vaak niet opgevangen door nieuwe mensen aan te trekken, maar door het extra werk op andere manieren over de organisatie te verdelen. Nu krijgen ze weer de gelegenheid om dat te herstellen.”