Vorig jaar had Nederland meer dan 1,7 miljoen openstaande vacatures. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2016, en het aantal belooft in 2018 opnieuw te stijgen. In het vervullen van een vacature heeft de werkgever altijd als doel om de beste persoon voor de baan te vinden. Maar tegelijkertijd vinden werkgevers het soms lastig om medewerkers aan te nemen die misschien wel slimmer zijn dan zichzelf. Hoe ga je hier mee om in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat kansen het overwinnen van angsten? 

Eerst terug naar de basis: hoe zorg je voor die perfecte persoon voor de baan? Mijn verantwoordelijkheid is recruitment, dus de werving en selectie van mensen. De perfecte match hangt vooral af van hoe goed de persoon past bij de organisatie, qua persoonlijkheid en drive. Dat is bepalend in de vraag of iemand wel of niet succesvol wordt. En daar is BLMC Recruitment goed in. Er zijn bij onze opdrachtgevers maar zelden mensen die vroegtijdig de organisatie verlaten.

Kansen of angsten?

Toch zijn er factoren in de recruitment procedure waarop ik weinig invloed heb. Een heikel punt dat regelmatig terugkeert is of een betreffende leidinggevende iemand aan durft te nemen die slimmer is dan hij/zij. Af en toe nemen opdrachtgevers de beslissing om niet verder te gaan met een betreffende kandidaat. Waarom? Soms speelt de angst om macht of – op termijn – een eigen positie te verliezen hierin rol. Dit is een begrijpelijke angst, maar het zorgt ervoor dat het grotere doel (het verbeteren van de organisatie) over het hoofd wordt gezien.

De beste keuze maken

Gelukkig zien opdrachtgevers meestal in dat een slimme(re) kandidaat in het belang van de groei van de organisatie de beste keuze is. Soms zijn managers zelfs bereid om hun eigen functie door een ander uit te laten voeren, als dat in het belang is van het bedrijf. De overtuiging is dan dat niet zozeer de functie alleen leidend is, maar de rol of het type werk dat op dat moment de beste fit heeft met een bepaalde medewerker. En in de praktijk hoeft dit helemaal niet te betekenen dat je hierdoor als manager aanzien of invloed verliest. Sterker nog: het zorgt er eerder voor dat je gezien wordt als een leider met visie en lef die steengoede medewerkers aan durft te nemen. Juist omdat dit in het belang is van de organisatie.

Kom je ooit in de situatie waarbij je jezelf afvraagt of je iemand aan moet nemen die misschien wel slimmer is dan jij? Stel jezelf dan de vraag of hij/zij goed binnen de organisatie past qua persoonlijkheid en drive. En vraag jezelf vervolgens af of de kandidaat positieve impact heeft op de organisatiedoelstellingen. Als dat zo is, dan heb je eigenlijk geen excuus om die slimmerik te laten lopen. Mocht je toch angsten hebben, leg ze dan naast de kansen die door het wél aannemen gecreëerd worden. Neem van mij aan dat die kansen voor jezelf én je organisatie veel groter zijn dan je vooraf misschien had bedacht.