Whitepaper: Procesverbetering met behulp van RASCI

In deze whitepaper leggen we uit wat de kritische stappen zijn bij het verbeteren van supply chain processen en welke rol het RASCI-model daarin kan spelen.

RASCI is een goed hulpmiddel, maar voor het ontwikkelen en implementeren van effectieve supply chain processen is meer nodig. Daarom gaan we ook in op de analyse en het ontwerp van deze processen en welke andere kritische succesfactoren er zijn bij de implementatie.