Kwantitatieve en kwalitatieve Supply Chain Analyse

De opbrengsten van een effectieve en efficiënte supply chain zijn groot; lagere kosten, duurzamer werken, beter inspelen de wensen van de klant. U versterkt uw positie in de markt en bent beter in staat om in te spelen op veranderingen. Om uw supply chain te kunnen optimaliseren, is het belangrijk om te weten waar u staat. Daarom begint elke verbetering met een grondige analyse.

1. De Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

Om op te sporen waar uw grootste verbeterpotentieel zit, starten we meestal met een Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse. De cijfers geven objectief en zuiver weer waar de problemen zitten – en dus ook de oplossingen.

De analyse bestaat uit twee delen. Ten eerste een Financiële Benchmark van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten. Ten tweede de Financiële Supply Chain Analyse, die dieper gaat dan de jaarrekening en ook de relatie legt met de bedrijfsstrategie. De cijfers geven inzicht in zowel problemen als mogelijkheden. Die mogelijkheden rekenen we op bedrijfsniveau ook door, zodat vooraf duidelijk is wat de verbeteringen kunnen opleveren.

Lees meer over de Financiële Benchmark & Financiële Supply Chain Analyse

2. Een kwalitatieve Supply Chain Analyse

Supply Chain Analyse Light

De Supply Chain Analyse Light geeft snel inzicht in de kwalitatieve conditie van uw supply chain. Na het invullen van 18 online vragen stellen we uw persoonlijke rapport op met daarin uw niveau op de supply chain integratieladder en uw score per focusgebied. We lichten uw score graag toe in een telefonisch gesprek.

Naar de gratis analyse (3 min)

Supply Chain Analyse PRO

Om echt verbeteringen in gang te zetten, doen we een kwalitatieve maatwerk analyse van uw supply chain, de supply chain analyse PRO. Deze is opgebouwd rond zes thema’s:

  • de markt
  • uw strategie
  • organisatie & processen
  • systemen
  • de inzet van resources zoals mensen, machines en materiaal
  • de organisatiecultuur

Een belangrijk onderdeel zijn de interviews met verschillende personen op verschillende niveaus. De analyse wordt altijd uitgevoerd onder leiding van een ervaren Senior Supply Chain Professional van BLMC. Het resultaat is een stappenplan met concrete adviezen om uw supply chain te verbeteren.

Wilt u daarmee aan de slag? Dan definiëren we samen met u de prioriteiten in de verbeterprojecten, waarbij we rekening houden met de urgentie van de verbetering en de impact op uw organisatie. Er is maar één doel: de prestaties van uw supply chain verbeteren.

Weet u ook dat uw supply chain verbeterd kan worden en zou u graag eens laten onderzoeken wat de belangrijkste verbetermogelijkheden zijn? Neem contact op met Michel van Buren via 06188130650 of via de button ‘neem contact op’ aan de rechterkant van de pagina.

Praktijkvoorbeeld

Katun, de grootste leverancier van kopieerinkt ter wereld, werkt in een markt die flink in beweging is. De concurrentie wordt steeds groter en klanten verkiezen een lage prijs boven een hoge kwaliteit. De supply chain organisatie zou flink verbeterd moeten worden om te kunnen beantwoorden aan deze veranderende omstandigheden. Om te bepalen waar de organisatie staat en waar de verbeterpunten liggen heeft het bedrijf haar supply chain laten analyseren.

Lees de praktijkcase van Katun