Nationale Supply Chain Monitor

Doe mee aan de Nationale Supply Chain Monitor 2022!

Elke twee jaar peilen we met de Nationale Supply Chain Monitor de stand van supply chain management in Nederland. Op welke terreinen wordt het vakgebied volwassener? Waar stokt de ontwikkeling en hoe komt dat? In welk soort bedrijven gaan de ontwikkelingen het snelst? En wat zijn de actuele thema’s?

Het onderzoek is alleen mogelijk dankzij de input van respondenten zoals jij!

Naar de vragenlijst

Waarom supply chain management

Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, kampen met minder voorraad- en faalkosten, scoren hoger op klanttevredenheid, kunnen duurzamer werken en hebben meer innovatiekracht, een betere concurrentiepositie en meer winst.

Wanneer ketenpartners constructief samenwerken en structureel informatie delen, is het bovendien makkelijker om alert en wendbaar te reageren op de voortdurende veranderingen in technologie, markt en maatschappij en er zelfs van te profiteren.

De onderzoeksmethode

Voor het onderzoek reageren respondenten online op stellingen verdeeld over zeven thema’s:

  1. Strategische intentie en geschiktheid van de organisatie
  2. Cultuur binnen de organisatie
  3. Leiderschapsvaardigheden
  4. Interne samenwerking
  5. Samenwerking met leveranciers
  6. Samenwerking met klanten
  7. End-to-end ketenmanagement

De gemiddelde uitkomst op alle onderdelen samengenomen toont de fase van supply chain volwassenheid waarin het Nederlandse bedrijfsleven zit.

Aan het meest recente onderzoek NSCM 2019-2020 deden 172 respondenten mee afkomstig uit het supply chain management en hogere leidinggevende functies van middelgrote tot zeer grote bedrijven.

De Supply Chain Integratieladder

De totaalscore van de NSCM wordt geplaatst op de Supply Chain Integratieladder.

Diverse (wetenschappelijke) onderzoeken tonen aan dat er een positieve samenhang bestaat tussen het niveau van SCM en het bedrijfsresultaat van een organisatie. De mate waarin SCM wordt toegepast is daarin een groeipad, weergegeven middels een niveau van ‘volwassenheid’.

Hoe meer de principes van SCM worden toegepast, en hoe sterker de wil om vanuit gezamenlijke doelen intern en extern samen te werken, hoe succesvoller, winstgevender en optimaal toekomstbestendig de bedrijven in de keten zullen zijn.

Conclusies NSCM 2019-2020

De overall SCM volwassenheid ontwikkelt zich zeer positief. Bedrijven scoren met een gemiddeld cijfer van 3,0 steeds hoger, vooral op interne samenwerking. De onderlinge verschillen nemen af en bedrijven lijken de afgelopen periode op hetzelfde punt aanbeland.

Hoewel er fors minder achterblijvers zijn (18% met een volwassenheid onder 2,5, ten opzichte van 33% in 2017) groeit het aantal koplopers maar met mate. De ontwikkeling blijft vooralsnog steken aan de kant van externe samenwerking.

Bedrijven wisselen nog nauwelijks digitaal gegevens uit met ketenpartners. Dit terwijl de noodzaak tot structureel betere samenwerking wel degelijk aanwezig is.

Het vak wint extra aan relevantie door de turbulente tijden waar markt en maatschappij nu in verkeren. Er gloort hoop aan de horizon voor ketens om alle voordelen van supply chain management (SCM) optimaal te kunnen benutten, maar er is tegelijkertijd ook nog een hoop te doen.

DOWNLOAD DE MONITOR >>

Ontwikkeling 2013 – 2019

Door de resultaten van 2013, 2015 en 2017 met die van 2019 te vergelijken, zien we hoe de toepassing van SCM zich in zes jaar tijd positief heeft ontwikkeld.

Van 2013 naar 2015 werd een forse stap gezet van niveau 1 naar 2. Er kwam meer aandacht voor het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, meer klantfocus en betere informatie-uitwisseling binnen de organisatie.

De stap van 2015 naar 2017 was minder groot. Gemiddeld stond de markt nog steeds op de drempel van niveau 2 naar 3 en zakte zelfs een tiende punt. De koplopers namen niet toe in aantal, noch in score. Het aantal achterblijvers (bedrijven met een volwassenheidsscore lager dan 2) nam wel af.

Er is inzicht in bedrijfsprocessen en de interne samenwerking komt op gang. Binnen de organisatie worden de eerste functionele verbeteringen gerealiseerd door structureler informatie te delen en processen op elkaar af te stemmen. Externe samenwerking is nog niet of nauwelijks aan de orde.

In 2019 is de doorbraak naar niveau 3 definitief bereikt. Dit is vooral te zien bij interne supply chain volwassenheid. Bedrijven scoren met 3,2 vooral hoog op de thema’s die specifiek hiermee te maken hebben; strategie, cultuur, leiderschap en interne samenwerking.

Er zijn steeds minder achterblijvers (19%, ten opzichte van 33% in 2017). Het aantal middenmotors in SCM volwassenheid is verder toegenomen. Supply chain management wordt professioneel ingezet om de keten verder te ontwikkelen en sneller, beter, goedkoper, duurzamer, flexibeler en klantvriendelijker te werken.

Nu het op intern niveau steeds beter lukt om strategisch samen te werken is er de hoop dat we richting 2021 ook extern tot meer en betere data-uitwisseling en gezamenlijke ontwikkelingen komen. De noodzaak tot structureel betere samenwerking in de gehele keten is in ieder geval aanwezig, net als de beschikbaarheid van systemen om dit mogelijk te maken. De sleutel tot succes voor bedrijven in de keten ligt daarbij in het hebben van een bedrijfsoverstijgende visie en leiderschap.

U kunt hier de rapporten van 2013, 2015 en 2017 downloaden.