Nationale Supply Chain Monitor

Tweejaarlijks voert BLMC Supply Chain Optimization in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onderzoek uit naar de mate waarin supply chain management (SCM) in Nederland wordt toegepast. De resultaten laten zien in hoeverre het bedrijfsleven al profiteert van de voordelen van SCM maar ook waar de ontwikkeling stokt. Door hier aandacht aan te besteden, willen BLMC en Nyenrode bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van supply chain management in Nederland.

De resultaten van de NSCM 2019 worden in de eerste helft van 2020 bekend gemaakt.

De NSCM verscheen eerder in 2013, 2015 en 2017.

Waarom supply chain management

De voordelen van supply chain management zijn groot. Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, kampen met minder voorraad- en faalkosten, scoren hoger op klanttevredenheid, kunnen duurzamer werken en hebben meer innovatiekracht. Kosten nemen af, marges nemen toe. Wanneer ketenpartners goed op elkaar zijn afgestemd, is het bovendien makkelijker om alert en wendbaar te reageren op ontwikkelingen in de markt of deze zelfs voor te zijn.

De onderzoeksmethode

Het onderzoek voor de Nationale Supply Chain Monitor bestaat uit een online vragenlijst met zestig vragen, verdeeld over zeven thema’s:

  1. Strategische intentie en geschiktheid van de organisatie
  2. Cultuur binnen de organisatie
  3. Leiderschapsvaardigheden
  4. Interne samenwerking
  5. Samenwerking met leveranciers
  6. Samenwerking met klanten
  7. End-to-end ketenmanagement

Alle vragen zijn geformuleerd als stellingen. Respondenten geven een score van 1-5 aan de prestaties van de eigen organisatie. Hieruit volgt een supply chain score per organisatie en een gemiddelde voor de markt. In 2017 vulden 181 respondenten de vragenlijst in.

De Supply Chain Integratieladder

De score van de NSCM wordt geplaatst op de Supply Chain Integratieladder.

NSCM 2017 scm niveau in Nederland

Conclusies NSCM 2017

De belangrijkste bevinding uit 2017 is dat bedrijven zich bevinden op de drempel van niveau 2 naar 3. Er is inzicht in bedrijfsprocessen en de interne samenwerking komt op gang. Binnen de organisatie worden de eerste functionele verbeteringen gerealiseerd door informatie te delen en processen op elkaar af te stemmen. Toch liggen daar nog veel onbenutte mogelijkheden; de klantfocus is aanwezig, maar is nog niet doorvertaald in alle processen. Externe samenwerking is nog niet of nauwelijks aan de orde. Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek. 

DOWNLOAD HET RAPPORT

Ontwikkeling 2013 – 2017

Door de resultaten van 2013 en 2015 met die van 2017 te vergelijken, zien we hoe de toepassing van SCM zich ontwikkelt.

Van 2013 naar 2015 werd een forse stap gezet van niveau 1 naar 2. Er kwam meer aandacht voor het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, meer klantfocus en betere informatie-uitwisseling binnen de organisatie.

De stap van 2015 naar 2017 was minder groot. Gemiddeld staat de markt nog steeds op de drempel van niveau 3 en zakte zelfs een tiende punt. Met name de stap naar externe ketensamenwerking blijkt groot. De koplopers nemen niet toe in aantal, noch in score. Toch is er ook goed nieuws: binnen de resultaten zijn er minder bedrijven met een score lager dan 2 (de zogenaamde ‘achterblijvers’). De middenmoot groeit en daarmee vergroot de professionaliteit licht over de hele linie.

U kunt hier de rapporten van 2013 en 2015 downloaden.

Geïnformeerd blijven

Wilt op de hoogte blijven van het onderzoek en de nieuwste ontwikkelen in supply chain management? Zorg ervoor dat u niets mist.

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse mailing

Gerelateerde nieuwsberichten

Wat is de stand van Supply Chain Nederland? Hoe ontwikkelt het vak zich door de jaren heen? Dat onderzoeken we sinds 2013. U kunt meedoen aan de vierde editie van dit onderzoek. Als dank ontvangt u het complete rapport.