Regisseer de keten

Ketensamenwerking is hot. In een wereld die steeds verandert moet je continu relevant en wendbaar zijn. Dat kun je niet meer alleen. Je hebt de leveranciers, klanten en andere partijen in je ecosysteem nodig om succesvol te zijn en steeds bij te kunnen sturen. De vraag is vervolgens: hoe doe je dat? Hoogleraar Jack van der Veen en directeur-consultant Michel van Buren schreven hierover samen het boek Regisseer de keten. De inzichten daarvan zijn door BLMC vertaald in een praktisch programma.

Regisseer de keten is een tijdloos document dat het begrip ketensamenwerking op een heldere manier ontrafelt. Vervolgens legt het boek praktisch uit hoe je ketensamenwerking op verschillende niveaus kunt organiseren. De belofte: strategisch samenwerken in de keten leidt tot organisaties die beter, sneller, goedkoper, duurzamer, innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder werken. Ze creëren waarde voor alle stakeholders en blijven relevant en onderscheidend.

Standaardwerk in business en opleidingen

Inmiddels wordt Regisseer de keten ingezet bij veel bedrijven en op verschillende hogescholen, universiteiten en postdoc-opleidingen. De grote kracht van het boek is dat het de visie op ketensamenwerking vertaalt in een strategische managementmethode die door elk bedrijf, in elke branche, praktisch toe te passen is.

Voor directie en management

In de boardroom creëert het boek duidelijkheid over de strategische waarde van ketensamenwerking. Bovendien toont het manieren om die waarde financieel te maken. Ook laat het zien hoe je een organisatie kunt inrichten om deze manier van werken optimaal te faciliteren.

Op managementniveau geeft het pragmatische tools, checklists en werkmethoden om deze visie in praktijk te brengen. Het behandelt veel voorkomende dilemma’s en manieren om hiermee om te gaan.

Voor professionals die niet direct in de supply chain werken maar er wel mee te maken hebben (finance, marketing, sales, inkoop) is Regisseer de keten een mini-masterclass ketendenken.

Wetenschap en praktijk

De inzichten die het boek deelt, zijn gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring. De theorie is vertaald in praktische modellen en tools. Daarnaast bevat het voorbeelden van verschillende soorten bedrijven die ketensamenwerking succesvol in praktijk brengen, waaronder McDonald’s, Technische Unie, Bol.com en Signify.

Boek bekijken en bestellen

Zelf aan de slag?

Wil je de voordelen van ketensamenwerking ervaren? Dan is Regisseer de keten een uitstekende inspiratiebron.

Wil je concrete stappen zetten om binnen je eigen keten de samenwerking te verbeteren? Zie je kansen om intern of extern de ketenpartijen beter op elkaar af te stemmen? En wil je dat graag direct goed aanpakken? Dan biedt het programma Ketensamenwerking een praktische en effectieve methode. Deze gebruikt de inzichten van Regisseer de keten, toegepast op de vraagstukken van jouw organisatie.

Meer over het programma Ketensamenwerking

 

Gerelateerde nieuwsberichten

In maart van dit jaar verscheen het boek Regisseer de keten, van de auteurs Michel van Buren en Jack van der Veen. Het boek krijgt uitstekende recensies, en we zijn vooral blij met de lezers die aangeven dat het boek nieuwe inzichten geeft die ze direct in praktijk kunnen brengen. De eerste druk is inmiddels bijna uitverkocht, reden voor de uitgever om een tweede druk te laten maken! Die verschijnt op 23 december 2021.