Katun is één van de eerste bedrijven die de Supply Chain Analyse heeft ondergaan. De specialist in consumables en parts voor printers en kopieermachines heeft dankzij dit nieuwe instrument van BLMC inzicht gekregen in de stappen die nodig zijn om succesvol te kunnen opereren in een snel veranderende markt. Marco van Nieuwburg van Katun: “Als er geen duidelijke verkoopstrategie is, wil de klant alles. Dat gaat ten koste van de efficiëntie en de effectiviteit in het dc.”

Katun levert cartridges en andere onderdelen voor printers en kopieerapparaten met een kwaliteit die de onderdelen van de A-merkproducenten benadert en soms zelfs overtreft. Het is een markt die flink in beweging is, vertelt operationeel manager Marco van Nieuwburg. “Wij krijgen steeds meer concurrentie en merken dat sommige klanten een lage prijs verkiezen boven de hoge kwaliteit die wij bieden. Dat stelt nieuwe eisen aan de operatie in ons Europees distributiecentrum in Gorinchem. Beschikbaarheid wordt belangrijker, wat betekent dat wij nu ook 24-uursleveringen aanbieden. Daarnaast voegen wij steeds meer waarde toe, denk aan het leveren van private label-producten.”

Van Nieuwburg ving steeds meer signalen op waaruit bleek dat de logistieke organisatie niet goed was ingesteld op de veranderende markt. Hij besloot om de organisatie te onderwerpen aan de Supply Chain Analyse van BLMC. “Dat is een goed instrument om te bepalen waar we als organisatie staan. Het levert een nulmeting van onze supply chain op”, aldus Van Nieuwburg.

Ongeremd antwoord geven
De Supply Chain Analyse bestaat uit een uitgebreide vragenlijst, waarvan de antwoorden input vormen voor een aantal interviews met mensen uit verschillende geledingen van het bedrijf. In het geval van Katun hebben drie supply chain-specialisten van BLMC in twee dagen tijd maar liefst twaalf mensen geïnterviewd. “Daaronder bevinden zich de belangrijkste stakeholders, zoals de general managers van de verschillende regio’s en de wereldwijde supply chain manager. Daarnaast is het kader van het dc geïnterviewd, evenals de coördinatoren en supervisors die verantwoordelijk zijn voor pick & pack, goederenontvangst en transport”, vertelt Van Nieuwburg.

Uit de feedback van alle geïnterviewden blijkt dat iedereen zich vrij en veilig voelde om ongeremd antwoord te geven op alle vragen van BLMC. “Dat is een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbare uitkomst. We hebben daarom de tijd genomen om goed uit te leggen waarom we deze analyse doen en wat we ermee willen bereiken.”

Geen duidelijke verkoopstrategie
De resultaten zijn gepresenteerd door BLMC gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen. Van Nieuwburg; “Heel veel zaken die we eigenlijk al dachten, zijn door de analyse bevestigd. Het was echter goed om te zien dat veel zaken ook door de mensen op de vloer al waren opgemerkt. De analyse vormde een goede opstap om hierover opnieuw met elkaar in gesprek te raken.”

De belangrijkste conclusie was dat er onduidelijkheid bestond over de bedrijfsstrategie en de daaruit afgeleide verkoopstrategie en supply chain strategie. Terwijl het management ervan overtuigd was dat iedereen de strategie kende, bleek uit de reacties van de rest van de organisatie het tegendeel. “Iedereen werkt in het dc keihard om zo goed mogelijk aan alle verwachtingen van klanten te doen. Als er echter geen duidelijke verkoopstrategie is, wil de klant alles. Dat gaat ten koste van de efficiëntie en de effectiviteit”, stelt Van Nieuwburg.

Combinatie van wetenschap en ervaring
Het eindrapport van BLMC schetst niet alleen de huidige situatie, maar ook de gewenste situatie. Er zijn adviezen opgenomen over de te nemen vervolgstappen en de projecten die daarvoor moeten worden uitgevoerd. Van Nieuwburg: “Aan dat projectplan houden we vast. Wij zijn op dit moment bezig om daaraan concreet invulling te geven en projectgroepen samen te stellen.”

Over de aanpak van BLMC heeft Van Nieuwburg niets dan lof. “De vragenlijst heeft een wetenschappelijke grondslag, wat ik persoonlijk erg belangrijk vindt. Die wetenschappelijke component wordt vervolgens aangevuld met de ervaring van de supply chain-specialisten van BLMC. Met name die combinatie van wetenschap en ervaring werkt erg goed.”