Voor de troepen uit! – BLMC op training bij oud-militairen

‘De officier beslist, de manschappen in het veld voeren uit.’ Veel mensen denken dat in het leger alles top-down bepaald wordt. Niets is minder waar. Als je inzoomt op de acute issues waar militairen mee te maken krijgen tijdens een missie, is het natuurlijk onmogelijk om alles van bovenaf te beslissen. Je moet direct handelen en dus moeten de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen en de gezamenlijke doelstellingen glashelder zijn.

In het leger is snel en effectief acteren in een uitdagende en voortdurend veranderende omgeving van levensbelang. Maar ook in het bedrijfsleven heb je te maken met snel veranderende omstandigheden waarop je – vaak ad hoc – moet inspelen, met soms vergaande consequenties. Vandaar dat BLMC deze manier van (samen)werken is gaan onderzoeken en als training heeft aangeboden aan een groep van 25 interim managers en consultants uit de BLMC Community.

Paul Schmidt en Otto van Wiggen van Mission Command lieten de deelnemers letterlijk met hun voeten in de modder staan. De oud-militairen geven trainingen voor het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en om teams goed te laten samenwerken. In het kader van de missie van BLMC, Transform for Success, lag de nadruk vooral op dat laatste aspect: hoe kun je goed samenwerken in een situationeel team en zo de beste resultaten bereiken?

Samenwerking en interactie

“De consultants en interimmers van BLMC zijn natuurlijk zelfstandig professionals die vaak als eenpitter werken,” vertelt Paul. “Ze zijn bekwaam en hebben vele kilometers op de teller. Maar menselijk gedrag, hun drijfveren, manier van samenwerken en kijk op de wereld zijn factoren die een steeds grotere rol gaan spelen en invloed uitoefenen op het bedrijfsresultaat. Er wordt meer en meer gewerkt in multidisciplinaire teams waarbij goede samenwerking en interactie cruciaal zijn.”

En dat is dus ook de kern van de training die Otto en Paul ontwikkelden voor BLMC. “We hebben de deelnemers zelf laten ervaren welke uitdagingen je als team kunt tegenkomen en hoe je daarmee omgaat. Voor sommigen was dat best confronterend,” merkt Otto op. “We stuurden ze op pad met een opdracht die ze onder tijdsdruk moesten uitvoeren. De een bleek informatie te missen, een ander had die info wel maar deelde die niet en weer iemand anders wist überhaupt niet wat het plan was. Op de werkvloer gebeurt hetzelfde, is de communicatie immers ook niet zonder ruis, kun je niet alles overzien en mis je soms essentiële info.”

Goede afspraken en een duidelijk plan zijn cruciaal

Hoe hebben de deelnemers deze training ervaren? We vroegen het aan Theo Wienholts, Business Partner van BLMC: “De teamoefeningen van Mission Command die buiten plaatsvonden waren boven verwachting. Met mijn eigen team hebben we ondervonden wat er niet goed gaat als je geen duidelijk plan hebt en geen duidelijke taken. Ook merkten we dat het juist wel goed gaat als je op de juiste manier een plan maakt en taken en verantwoordelijkheden duidelijk bespreekt. Deze teamsessies hebben eraan bijgedragen dat wij als team veel beter met elkaar samenwerkten tijdens de Business Game die we na training van Mission Command zijn gaan doen.”

“Ieder individu is eigen baas/zzp’er en dit was voorheen ook duidelijk zichtbaar en merkbaar,” voegt Theo eraan toe. “Dankzij deze gedegen voorbereiding hebben we tijdens de Business Game goede afspraken gemaakt en een duidelijk plan. Samen hebben we de beslissingen ondersteund en als team de verantwoordelijkheid genomen, ook voor verkeerde beslissingen. Naarmate de training en game vorderden zagen we ook dat we als team gegroeid waren.”

Criteria voor een succesvol team

Het kompas dat Otto van Wiggen en Paul Schmidt hanteren voor hun trainingen telt 5 ‘streken’ waarlangs een team gepeild wordt:

  1. gemeenschappelijke doelstelling
  2. geaccepteerd leiderschap
  3. duidelijke rol- en taakverdeling
  4. onderling vertrouwen
  5. innovatiekracht

Een team dat op al deze punten goed scoort, zal het beste resultaat bereiken. Dat is waar BLMC naar streeft en waarin de leden van de BLMC Community het verschil kunnen gaan maken. In Supply Chain Management werken immers verschillende afdelingen of zelfs verschillende organisaties samen. Dan is het cruciaal dat teamleden elkaar vertrouwen, dat het gezamenlijke doel en de rolverdeling duidelijk zijn, dat iedereen ernaar streeft om als team het beste resultaat te bereiken en dat leiders hun rol nemen en daarin geaccepteerd worden door de rest.

Behalve de al genoemde snel veranderende omstandigheden, zijn er nog twee redenen waarom deze samenwerkingsstijl steeds meer toegepast wordt in het bedrijfsleven, namelijk: behoefte aan zingeving (je wil het verschil maken en niet alleen een financieel doel nastreven) en bevoegdheid (je wil niet voor elk wissewasje goedkeuring hoeven vragen). Maar dat werkt alleen als iedereen elkaar vertrouwt en het grotere belang centraal stelt.

Wat zijn je drijfveren?

Het laatste deel van de training draaide dan ook om de vraag: waarom doe je wat je doet en waarom doe je het zo? “De deelnemers waren heel open en bereid om samen aan de slag te gaan. Het vertrouwen was groot,” zegt Paul. “Door met elkaar in gesprek te gaan, kom je erachter over welke kwaliteiten en ervaring de ander beschikt. Maar ook welke kennis wellicht nog ontbreekt en wat iemands drijfveren zijn. Als je je daarvan bewust bent als team, kun je de rollen beter verdelen en weet je wat je aan elkaar hebt,” voegt Otto eraan toe.

Theo Wienholts haakt erop in: “Er had van mij nog wel meer verdieping in gemogen. Waarom de ene persoon dit doet en de andere persoon dat heeft te maken met het karakter van een persoon. Karakters kun je niet veranderen maar gedrag wel. Als we verder willen groeien, dan denk ik dat we hier nóg meer mee moeten doen.”

Met de poten in de klei

En de parallel tussen het bedrijfsleven en defensie? “Zowel in het bedrijfsleven als bij defensie moet je als leidinggevende voor de troepen staan. En het is ook belangrijk dat je ervaring hebt doordat je met ‘de poten in de klei’ hebt gestaan. Dit komt mooi overeen met de voorbeelden van defensie. De presentatie van een militair tijdens de eerste bijeenkomst was dan ook erg inspirerend en goed. Hier halen wij als team en ik als persoon veel uit,” sluit Theo zijn verhaal af.

De kennis en ervaring die de deelnemers tijdens de trainingen van Mission Command hebben opgedaan, konden ze in mei en juni meteen inzetten tijdens de Serious Business Game, waarin vijf teams van BLMC aan de slag gingen bij een fictief autoproductiebedrijf en daarbij de nodige uitdagingen tegenkwamen. Hoe de Business Game verliep, lees je hier.