‘Als je je doel serieus genoeg neemt, klim je steeds verder op’

Een nieuwe stap in de missie van BLMC

Vijfentwintig leden van de BLMC Community zijn in 2022 gestart met een bijzondere en intensieve training, die ervoor moet zorgen dat zij – en BLMC – organisaties nog beter kunnen begeleiden in het transformatieproces. Iets waar in de huidige, turbulente markt grote behoefte aan is. Een interview met Michel van Buren over de drijfveren.

Klanten beoordelen jullie professionals met hoge cijfers. Wat was de aanleiding om deze nieuwe training te organiseren voor de BLMC-professionals?

‘Sjaak en ik hebben samen veel gesprekken gehad over BLMC: Wie zijn we? Waar zijn we goed in? Wat willen we in de toekomst bereiken? We realiseerden ons dat we al jarenlang bezig zijn met transformatie. Dat is wat we goed kunnen en we vinden het ook nog eens heel leuk om te doen. Deze training is het vervolg op een geleidelijke shift richting transformatie die al een tijd gaande is binnen BLMC. Dus eigenlijk is het helemaal niet nieuw. We doen dit al jaren.’

Wat wij willen en kunnen blijkt iets te zijn waar op dit moment grote behoefte aan is.

‘We zien ook dat het ketendenken nu volop in de belangstelling staat. Ieder bedrijf is bezig z’n keten te verbeteren. Wat wij willen en kunnen blijkt iets te zijn waar op dit moment grote behoefte aan is. En dus zijn we onze werkwijze helemaal gaan doordenken en uitbouwen. We hebben in feite onze bestaande structuur en aanpak geformaliseerd. Vervolgens hebben we onze visie hierop geformuleerd en daaraan een training gekoppeld voor ons ‘elitekorps’. Alleen wie het BLMC-introductieprogramma van een jaar succesvol heeft doorlopen, kan deelnemen aan dit vervolgprogramma.’

Hoe ziet deze training eruit en wat willen jullie ermee bereiken?

‘De missie van BLMC is transform to success. We willen organisaties, supply chains en onderdelen daarvan gereedmaken voor het volgende niveau. Dat is onze belofte. Om die waar te maken stellen wij transformatieteams samen van onze meest ervaren professionals. De transformatieteams werken in wisselende samenstelling, afhankelijk van de uitdaging die er ligt. Maar sommige professionals hebben eerder nooit met elkaar samengewerkt. Daarom gaan ze nu als team samen op training voordat ze bij de klant aan de slag gaan.’

Ook militairen trainen samen voordat zij op missie gaan, zodat ze perfect op elkaar ingespeeld zijn als het erop aankomt.

‘In deze werkwijze zagen wij parallellen met Defensie. Daar ben je als militair onderdeel van een eenheid. Bij ons maak je als professional deel uit van een vakgroep; Inkoop bijvoorbeeld, of Productie. In het eerste deel van het traject zijn de transformatieteams in drie maanden getraind door oud-militairen. Voordat militairen op missie gaan, trainen ook zij met hun tijdelijke coalitie en hun tijdelijke commandant, zodat ze perfect op elkaar ingespeeld zijn als het erop aankomt. Je moet een duidelijk doel, aanpak, plan en communicatiestructuur hebben, en continu blijven overleggen met elkaar. Datzelfde concept hanteren wij ook met onze teams.’

‘Het tweede deel van het traject bestaat uit een Business Game. In deze online game spelen we met vijf teams tegen elkaar. Elk team vormt een corporate organisatie met vier business units die integrale beslissingen moeten nemen op het gebied van strategie, marketing, sales, productie, supply chain, etc. Net zoals bij onze klanten. Onze vijf teams, bestaande uit een programmadirecteur en vijf professionals, zetten een complexe bedrijfstransformatie op. Het is dus echt een simulatie van wat we in de praktijk tegenkomen, waarbij samenwerking, besluitvorming, strategisch inzicht en active learning een belangrijke rol spelen. Ook dit is een traject van een aantal maanden waarin de teams intensief – en op een superleuke manier – met elkaar samenwerken.’

Op welke manier profiteren jullie klanten hiervan?

‘Als je tegen een klant zegt “Je kunt ons inzetten om je complete supply chain te transformeren”, dan ga je wel een behoorlijke verplichting aan. Klanten hebben recht op het beste. Wat wij voor bedrijven doen, kan het verschil zijn tussen winnen en verliezen. Uiteindelijk gaat het wel om mensen, banen, geld, gezinnen, iemands levensgeluk. Als je zo’n belofte doet, moet je het wel zeer serieus nemen om die belofte waar te maken.’

‘Wij vinden dat we het aan onze klanten, professionals en onszelf verplicht zijn om onze mensen op de best mogelijke manier te trainen. Een interim professional of consultant werkt immers gedurende een – soms best lange – periode en op een heel intensieve manier binnen een bedrijf. Je kunt dan echt een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategie van een onderneming.’

Je hebt tegenwoordig een slagvaardig team nodig. Dat kunnen wij bieden. En we zien dat onze klanten dat erg waarderen.

‘Wist je dat ieder bedrijf gemiddeld 4 tot 10 verschillende uitdagingen ervaart? Door transformatieteams in te zetten kunnen we al die uitdagingen aangaan en verschillende oplossingen bieden, in samenhang met elkaar. Dat is niet altijd een gemakkelijker klus, maar wel een interessante. Consultancy en Interim lopen bovendien steeds meer door elkaar heen. Je gaat niet wachten tot een advies klaar is, je gaat er meteen mee aan de slag. Hup, handen uit de mouwen! Dan heb je dus een slagvaardig team nodig, dat niet alleen kan inspelen op de trends, maar ook op de incidenten. Dat kunnen wij bieden. En we zien dat onze klanten dat erg waarderen.’

Hoe past dit traject in de strategie van BLMC?

‘Er zijn weinig partijen in de markt die dit doen. Wij hoeven niet de grootste te zijn, maar wel de beste. Daarom besteden wij al jaren veel aandacht aan leiderschap en samenwerking binnen teams. Je kunt immers niet met een ongetraind elftal de Champions League winnen. Daar gaan veel trainingsuren aan vooraf. Maar als je je doel serieus genoeg neemt, klim je steeds verder op. Ons doel is om in de Champions League van ons vakgebied te spelen en daarin succesvol te zijn. Deze training is weer een stevige stap in de richting van dat einddoel.’