In 3 rondes een fictief autobedrijf fixen

Dit voorjaar spelen vijf BLMC-teams een Serious Business Game. BLMC biedt haar mensen al jaren de maandelijkse support van de BLMC-community, waarin leden met elkaar sparren en hun ideeën tegen het licht kunnen houden, om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Dat sparren met andere professionals komt nu ook ‘on the job’ aan bod in een strategisch spel waarin alles draait om integraal denken en acteren.

De vijf teams gaan aan de slag bij een fictief autoproductiebedrijf (losjes gebaseerd op de organisatie van Renault). Het MT is ontslagen wegens zwaar tegenvallende resultaten. Er wordt een strategisch team aangesteld – de BLMC-professionals – dat de taak heeft het bedrijf door te ontwikkelen en klaar te stomen voor de toekomst.

Scoren op verschillende criteria

De teamleden bedenken in drie rondes gezamenlijk een strategie en voeren deze door op het ‘dashboard’ van hun productiebedrijf waar vier verschillende typen auto’s worden ontwikkeld. Alle acties en beslissingen hebben direct invloed op de resultaten van het bedrijf. Dit komt tot uitdrukking in zes criteria:

  • CO2-uitstoot
  • Omzet
  • Winst
  • Waarde van het aandeel
  • Return on capital employed
  • Employee morale

Het team dat het beste scoort op deze criteria, versterkt de positie van zijn bedrijf in de markt en zal in de volgende ronde van de Business Game meer groeien dan de bedrijven van teams die op bepaalde vlakken minder goed scoren. Net zoals dat in real life ook gaat, maar dan inzichtelijk op een online dashboard.

Succesfactoren

Intelligentie blijkt overigens niet de belangrijkste parameter voor succes of winst in het spel. “Ook rust bewaren, focus houden en accepteren dat dingen soms anders gaan dan je vooraf had bedacht of ingeschat zijn factoren die invloed hebben op de resultaten van het fictieve bedrijf. Openstaan voor nieuwe inzichten en een groot lerend vermogen zorgen er vervolgens voor dat je snel kunt schakelen en je strategie tijdig aanpast”, merkt Peter Olyslager van PJ Strategy, het bedrijf dat deze Business Game al een aantal jaren faciliteert.

“De crux van het spel is: strategie”, benadrukt Peter. “Denk niet vanuit de traditionele product-markt combinatie – wat overigens heel begrijpelijk is, want zo zijn we allemaal ‘opgevoed’ – maar ga uit van de behoefte die je vervult en de functie die je als bedrijf hebt in de markt. Pas wanneer er een goede strategie is ontwikkeld, kun je die doorvertalen naar de juiste beslissingen en uiteindelijk naar de operationele uitvoering.”

Strategisch aan de slag gaan

“De valkuil van iemand die als consultant of interimmer bij een bedrijf binnenstapt, is dat hij of zij meteen met de operatie aan de slag gaat. Dat is ook wat vaak van hen gevraagd wordt: ‘Blus de brand, nu!’ Die operationele mindset is natuurlijk heel waardevol,” benadrukt Peter, “maar als je meteen actie gaat ondernemen, sla je het stadium van strategieontwikkeling over, terwijl je daarmee juist de meeste invloed kunt uitoefenen op de lange termijn. De uitdaging is om mensen de operatie te laten ontstijgen en hen handvatten te geven om strategisch aan de slag te gaan en dit te verankeren in het team en de organisatie.”

Een van de professionals die de uitdaging in deze Business Game is aangegaan, is Edwin Steenbrink, specialist op het gebied van Financiële Supply Chain-analyse. “Ons team heeft een zeer goede spirit: We willen winnen of laatste worden, niet iets in het midden”, zegt hij resoluut. “We staan nu op een tweede plek, dus we zijn goed op weg voor de winst.”

Samenwerken en keuzes maken

“In deze game heb je je team volledig nodig”, vertelt Edwin “Alles draait om samenwerking. Soms is dat lastig te realiseren. Bij onze teammeetings mist er altijd wel iemand. Wel nemen we alle beslissingen met minimaal twee leden en is er binnen 24 uur 100% consensus door iedereen. Dat moet ook, want zonder samenwerken ga je het spel niet winnen. Ik merk dat iedereen goed luistert naar elkaar en dat beslissingen snel worden genomen én geverifieerd. Je ziet bovendien snel resultaat. Daar hebben wij als deelnemers, BLMC als organisatie en onze klanten iets aan. Geen keuze is geen resultaat, zo simpel is het.”

Een verschil tussen deze game en de dagelijkse praktijk is volgens Edwin dat de afdelingen Voorraad en Inkoop minder aan bod komen. “Het is – tot nu toe althans – vooral een Marketing en Sales-spel waarbij wij als algemeen directeuren samen de beslissingen nemen. De meesten van ons zijn ‘supply chain-mensen’ en dan is marketing vaak wat onderbelicht. Het is goed om hier nu concreet mee aan de slag te gaan en in de ‘fictieve’ praktijk te zien wat de impact ervan is op de bedrijfsresultaten.”

Welke team zijn strategie het beste op orde heeft, de beste bedrijfsresultaten boekt en de Business Game wint, wordt bekend gemaakt op de live-bijeenkomst op 24 juni in Hoevelaken.

 

PJ Strategy is een bedrijf dat mensen en bedrijven helpt zich strategisch te ontwikkelen. Zij gebruiken daarbij het principe van 3D-strategisch denken: wat doe je, waar, en hoe? Dit 3D-denken vormt ook het uitgangspunt van de Business Game die de BLMC-teams spelen. De filosofie van PJ Strategy is dat mensen zich het best en het gemakkelijkst ontwikkelen wanneer ze actief aan de slag gaan met nieuwe inzichten en methoden, vandaar de praktische business game-aanpak. Ook in The PJ Strategy Academy hanteert het bedrijf het 3D-principe voor strategisch denken.