Supply chain processen

Is de tijd aangebroken om uw supply chain processen helder te gaan beschrijven en wilt u deze processen verder opbouwen en vervolgens optimaliseren? Wij zijn experts in supply chain management. Het maakt niet uit of het gaat om supply chain processen binnen uw organisatie of om processen die plaatsvinden tussen uw organisatie en andere stakeholders zoals klanten en leveranciers.

Supply chain processen gaan verder dan LEAN

Organisaties concurreren niet alleen op product- en serviceniveau maar vooral ook op ketenniveau. Succesvolle bedrijven anno 2016, zoals Action, Zara, de Bijenkorf en IKEA, hebben een duidelijke visie en scherpe focus die zich uit in goede producten en service. Deze organisaties hebben ook een uitstekend functionerende supply chain. Een supply chain die de klant geeft wat het bedrijf beloofd heeft.

Waar LEAN vooral over het optimaliseren van interne processen gaat en het elimineren van waste, gaat supply chain management vooral over het bedienen van klanten en optimaliseren van ketens om zo concurrentieel voordeel te behalen. Daarmee gaat supply chain management verder dan LEAN.

Processen zijn ‘de Haarlemmermerolie van de supply chain’ en dienen over afdelingen heen gebouwd te worden.

Supply chain management coördineert door middel van het opzetten en beheren van processen samenwerking tussen afdelingen. Maar supply chain management coördineert ook de samenwerking met andere organisaties en gebruikt processen hierbij als een middel. Processen zijn een belangrijk onderdeel van de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB). Eén van de procestechnieken die BLMC gebruikt bij het optimaliseren van supply chain processen is het RASCI-model.

Zijn uw processen optimaal ingericht?

Test zelf hoe goed uw processen zijn ingericht met het Supply Chain Proces Assessment Light. Met deze korte vragenlijst onderzoekt u de efficiency én de effectiviteit van uw processen. Zijn uw processen zodanig ingericht dat ze bijdragen aan wat uw klanten echt belangrijk en waardevol vinden? En doet u dat op de meest efficiënte wijze?

Op basis van uw antwoorden stellen wij een persoonlijk rapport op met daarin uw score en een advies voor de verbetermogelijkheden. We lichten dit vervolgens graag toe in een telefonisch gesprek.

Ga naar de Supply Chain Proces Analyse »


Hoe sterk is supply chain management in Nederland?

Als organisaties vooral op ketenniveau concurreren, is het interessant om te weten hoe goed het Nederlandse bedrijfsleven daarin is. Dat onderzoeken we tweejaarlijks, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Deze Nationale Supply Chain Monitor laat zien hoe ver bedrijven zijn met supply chain management en waar nog ontwikkelpotentieel ligt. Lees meer over de Nationale Supply Chain Monitor.