Is de tijd aangebroken om uw supply chain processen helder te gaan beschrijven en wilt u deze processen verder opbouwen en vervolgens optimaliseren? Dan kan BLMC u hierbij helpen als uw specialist in supply chain management. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om supply chain processen binnen uw organisatie of om processen die plaatsvinden tussen uw organisatie en andere stakeholders zoals klanten en leveranciers.

Wat is supply chain management?

Supply Chain Management is een relatief nieuwe en sterk opkomende managementtechniek. De definitie van supply chain management is:
‘Managementactiviteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende eenheden binnen de keten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie; zoals bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Doel is om de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is het optimaal (blijven) bedienen van de klant en het creëren van shareholders value.’

Afdelingen zullen, in welke vorm dan ook, altijd blijven bestaan binnen organisaties. Processen zijn hierbij ‘de Haarlemmermerolie van de supply chain’ en processen dienen over afdelingen heen gebouwd te worden. Supply chain management coördineert door middel van het opzetten en beheren van processen, de samenwerking tussen afdelingen zoals inkoop, transport, productie en planning. Maar supply chain management coördineert ook de samenwerking met andere organisaties en gebruikt processen hierbij als een middel.

BLMC is binnen supply chain management gespecialiseerd in:

  • Supply chain optimalisatie; van analyse & ontwerp tot succesvolle implementatie;
  • Executive search en werving & selectie van directieleden, senior management en talentfuncties;
  • Interim management waarmee verbeteringen en veranderingen worden gerealiseerd;
  • Het inzetten van interim managers als tijdelijke capaciteit.

Supply chain processen gaan verder dan LEAN

Organisaties concurreren niet alleen op product- en serviceniveau maar vooral ook op ketenniveau. Succesvolle bedrijven anno 2016, zoals Action, Zara, de Bijenkorf en IKEA, hebben een duidelijke visie en scherpe focus die zich uit in goede producten en service. Deze organisaties hebben ook een uitstekend functionerende supply chain. Een supply chain die de klant geeft wat het bedrijf beloofd heeft. Waar LEAN vooral over het optimaliseren van interne processen gaat en het elimineren van waste, gaat supply chain management vooral over het bedienen van klanten en optimaliseren van ketens om zo concurrentieel voordeel te behalen. Daarmee gaat supply chain management verder dan LEAN.

Supply chain processen optimaliseren met de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB)

BLMC heeft een exclusieve methode ontwikkeld om supply chain management te implementeren en om ketens te optimaliseren. De eerste stap van de methode is het definiëren van de supply chain strategie. Nadat de supply chain strategie is gedefinieerd, worden met speciale supply chain proces technieken de processen per keten gedefinieerd en gekoppeld aan de strategische doelen. Eén van de procestechnieken die BLMC gebruikt bij het optimaliseren van supply chain processen is de RASCI methode.

Het resultaat is lagere kosten, betere ketenberouwbaarheid en betere ketenservice.

Download rapport de Nationale Supply Chain Monitor

Jaarlijks voert BLMC in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode het wetenschappelijke onderzoek ‘de Nationale Supply Chain Monitor’ uit. We monitoren hoe het jonge vakgebied ‘supply chain management’ zich door de jaren heen ontwikkeld bij bedrijven.

Download rapport »