Supply chain processen

Goed gestructureerde supply chain processen dragen bij aan tevredener klanten, lagere kosten, meer omzet en betere marges. Wij helpen u om uw supply chain processen optimaal in te richten, zowel binnen de organisatie als in relatie tot leveranciers en klanten. Daarbij letten we op twee zaken: effectiviteit en efficiency.

Succesvolle organisaties zoals Action, Zara en IKEA hebben een duidelijke visie en een scherpe focus op de klant. Die vertalen zij door in hun supply chain processen. Organisaties concurreren tegenwoordig vooral op ketenniveau: de best ingerichte supply chain geeft de klant precies wat deze nodig heeft en wint daarmee de strijd.

Supply chain processen gaan verder dan LEAN

LEAN gaat vooral over het optimaliseren van interne processen en over het elimineren van waste: de efficiëntie. Supply chain processen voegen vooral waarde toe als ze ook gericht zijn op effectiviteit: inspelen op dat wat de klant het meest van belang vindt.

Van verticaal naar horizontaal

Supply chain processen stellen de klant centraal en verlopen horizontaal, over afdelingen heen. Het is vaak een omslag in het denken en doen van medewerkers. BLMC kan zulke verandertrajecten begeleiden en de implementatie tot een succes maken.

Processen zijn een belangrijk onderdeel van de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB).

Download: Whitepaper Supply Chain Processen

In de whitepaper ‘Supply Chain Processen; Uw resultaten verbeteren met effectieve en efficiënte processen (en hoe u die succesvol implementeert)’ leggen we stap voor stap uit hoe u uw supply chain processen afstemt op de klantwensen. Ook delen we op basis van onze ervaringen wat de succesfactoren zijn bij de implementatie.

Download de whitepaper »