Lagere prijzen, meer winst, op tijd leveren, grotere product variëteit, meer innovaties, klantgerichter, beter omgaan met volume fluctuaties, minder af- en uitval en snellere terugkoppeling naar de klant. Idealisme? Nee, Supply Chain Management.

We hanteren de volgende definitie voor supply chain management (SCM): 

“The management of a network of relationships within a firm and between interdependent organisations and business units consisting of material suppliers, purchasing, production facilities, logistics, marketing, and related systems that facilitate the forward and reverse flow of materials, services, finances and information from the original producer to final customer with the benefits of adding value, maximizing profitability through efficiencies, and achieving customer satisfaction’’ (Stock & Boyer, 2009) 

Uitleg over supply chain management

Supply chain management heeft betrekking op alles wat te maken heeft met de ingaande en uitgaande stromen van een organisatie. In dit kader is een interne- en een externe supply chain te onderscheiden:

  • De interne supply chain is alles binnen uw organisatie en is gerelateerd aan inkoop, productie, opslag en verkoop.
  • De externe supply chain is alles buiten uw organisatie en is gerelateerd aan leveranciers, klanten en andere stakeholders.

Supply chain management model

De supply chain strekt zich praktisch uit van ruwe input tot aan de output aan de uiteindelijke eindgebruiker, dus van ‘koetje tot toetje’. Dus de keten begint bij bedrijven die grondstof winnen en eindigt bij de schakel die het aan de eindgebruiker levert.

De supply chain management activiteiten betreffen dus verschillende functies binnen en buiten organisaties. Dit brede bereik benadrukt dan ook dat de invoering geen eenvoudige opdracht is en dat de implementatie voor zeer complexe uitdagingen en problemen kan zorgen. Denk alleen al aan de communicatie tussen alle belanghebbenden van verschillende niveaus binnen en tussen organisaties.

Ervaring leert dat belangenverstrengelingen en alledaagse conflicten op strategisch-, operationeel- en tactisch niveau veel tijd vergen. Dat is eigenlijk de tijd die bedoeld was om de supply chain tot een succes te leiden.

In de literatuur is het supply chain denken en doen veelal erkend en onderschreven als succesvol. In de praktijk is het echter vooralsnog een jong en onvolwassen vakgebied, dat gekenmerkt wordt door vallen en opstaan.

Waarom supply chain management?

Supply chain management (SCM) is noodzakelijk als de supply chain een cruciale factor speelt in het succes van een bedrijf. Neem alleen al de inkomende en de uitgaande stromen. Gemiddeld bestaat de kostprijs van een product voor 60 procent uit inkoopkosten en worden de kosten van een organisatie gemiddeld voor 25 procent vertegenwoordigd door logistieke kosten.

Met supply chain management spoort u de knelpunten op om deze kosten te verlagen en zo betere bedrijfsresultaten te realiseren. Goed inzetten van het vakgebied helpt daarnaast om in te spelen op, en gebruik te maken van, onontkoombare en razendsnelle veranderingen.

Zonder effectieve coördinatie in de supply chain valt er niet meer te concurreren voor een organisatie. Met SCM creëer je meerwaarde door verbeterde samenwerking in de gehele keten.

Supply chain management is samenwerken

Wil je supply chain management goed inzetten, dan is samenwerking van tussen alle spelers in de keten van groot belang. In de praktijk laat dit vaak te wensen over. Dat komt omdat er in de supply chain tegengestelde belangen zijn tussen inkoop, logistiek, sales, productie en planning of tussen leverancier en klant.

Om samenwerking te waarborgen moet je beginnen bij het formuleren van een strategie. Dit is niets anders dan het maken van afspraken over gezamenlijke doelstellingen en aangeven hoe die doelstellingen kunnen worden bereikt. Het stelt organisaties in staat als team te opereren.

“In de praktijk blijkt echter maar al te vaak dat iedereen zijn eigen gang gaat. Dit tot frustratie van de supply chain manager, die juist een typische teamspeler is”, aldus professor Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit.

In 5 stappen een supply chain strategie

Hoe stel je een supply chain strategie op en hoe implementeer je het? Rob Heutink, supply chain strategie specialist van BLMC Supply Chain Optimization, legt uit hoe je een supply chain strategie opstelt en implementeert. Lees hier het artikel.

De ontwikkeling van supply chain management in Nederland

Om de toepassing supply chain management te stimuleren, onderneemt BLMC Supply Chain Optimization verschillende initiatieven.